Edukacijski centar za bolesnike i njihove obitelji
EDUKACIJSKI CENTAR

Predmenstrualni disforični poremećaj
Poremećaj ponašanja
Shizofrenija
Depresija

Obuzeto-prisilni poremećaj
Panični poremećaj

Generalizirani anksiozni poremećaj
Specifične fobije
Socijalna fobija

Savjeti za obitelj

Pravni aspekti

Početna stranica

 

Pitanja i odgovori

 

hpd@psihijatrija.hr

 

PREDMENSTRUALNI DISFORIČNI POREMEĆAJ - NEPRAVEDNO ZANEMARENA DIJAGNOZA?

 

PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE U POPULACIJI STUDENTICA I POSTDIPLOMANTICA U HRVATSKOJ

 
SAŽETAK
 

Ciljevi istraživanja su bili odrediti prevalenciju i najčešće simptome predmenstrualnog disforičnog poremećaja (PMDD) u populaciji studentica i postdiplomantica u Hrvatskoj, te utvrditi koji bi čimbenici mogli utjecati na samu prevalenciju. Prikazujemo rezultate istraživanja 87 zdravih žena, u dobi od 18-30 godina, koje su obavljale redoviti ginekološki pregled u razdoblju 2003-2004 godine. Ispitanice su na skali "Daily Record of Severity of Problems" (DRSP) svakodnevno ocjenjivale stupanj težine svojih predmenstrualnih simptoma kroz dva menstrualna ciklusa. Dijagnoza PMDD-a se postavljala prema kriterijima DSM-IV. Od 87 ispitanica, 15 ih je zadovoljilo kriterije za postavljanje dijagnoze PMDD-a. U toj grupi su ispitanice statistički značajno češće navodile u anamnezi podatak o komorbiditetnom psihijatrijskom poremećaju u odnosu na grupu ispitanica koje nisu zadovoljavale kriterije za PMDD. Najčešći predmenstrualni simptomi u grupi ispitanica s PMDD-om su bili psihološki, dok su u grupi ispitanica koje ne zadovoljavaju kriterije za PMDD bili vegetativni. Zaključno, relativno visoka prevalencija PMDD-a u ispitivanom uzorku ukazuje na potrebu daljnjeg istraživanja, uz posebnu pozornost na pojavnost komorbiditenih psihijatrijskih poremećaja.


Izvor: Rojnic Kuzman M, Hotujac L. Premenstrual dysphoric disorder - a neglected diagnosis? Preliminary study on a sample of Croatian students.
Coll Antropol. 2007 Mar;31(1):131-7.

 

Edukacijski centar za bolesnike i njihove obitelji oformili su:

- Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Hrvatsko psihijatrijsko društvo

- Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb

Klinika za psihijatriju KBC Zagreb

 

 

Sadržaj ove stranice namijenjen je isključivo u edukacijske svrhe i ne može poslužiti kao zamjena za profesionalni savjet liječnika. Imate li kakvih pitanja o procesu liječenja i/ili preporučenoj terapiji, obratite se svome liječniku.

 

 

 

© 2004 - 2005. Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Sva prava pridržana.

| Obnovljeno :: 12.11.2005. 16:50 | Webmaster |