Skip to content


Tijela Društva

  1. Skupština Društva,
  2. Predsjednik, izabrani predsjednik (engl. President elect) i tri dopredsjednika,
  3. Glavni tajnik,
  4. Upravni odbor,
  5. Savjet Društva,
  6. Nadzorni odbor,
  7. Etičko povjerenstvo.

Prava i obveze svakog pojedinog tijela kao i njihovih članova regulirane su Statutom Društva. Aktualni predsjednik izabran je na skupštini Društva održanoj u Opatiji 2010. godine. Na 21. redovnoj i 9. izvanrednoj izbornoj skupštini Društva održanoj u travnju 2011. godine u Opatiji izabrana su i verificirana ostala tijela društva, dok mjesto izabranog predsjednika za sada ostaje prazno. Upravni odbor Društva na sastanku održanom u travnju 2011. godine u Opatiji izabrao je blagajnika i administrativnu tajnicu Društva.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA
prof. dr. sc. Vlado Jukić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb

DOPREDSJEDNICI DRUŠTVA
prof. dr. sc. Ivan Požgain, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Osijek i KBC Osijek
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Rijeka i KBC Rijeka
prof. dr. sc. Dolores Britvić, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Split i KBC Split

GLAVNI TAJNIK DRUŠTVA
prof. dr. sc.Vesna Medved, Klinika za psihijatriju Medicinskig fakulteta u Zagrebu i KBC Rebro, Zagreb

BLAGAJNIK DRUŠTVA
dr. Domagoj Vidović, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb

ADMINISTRATIVNA TAJNICA DRUŠTVA
dr. Ana Bačeković,

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA
prof. dr. sc.Vlado Jukić, predsjednik Društva
prof. dr. sc. Ivan Požgain, dopredsjednika Društva
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dopredsjednica Društva
prof. dr. sc. Dolores Britvić, dopredsjednica Društva
prof. dr. sc. Vesna Medved, glavni tajnik Društva
dr. Iva Rakoš, predsjednica Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije
prof. dr. sc. LJubomir Hotujac, predsjednik Društva u prethodnom mandatu
dr. Domagoj Vidović, blagajnik Društva
Mjesto izabranog predsjednika za sada ostaje prazno.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Predsjednik
prof. dr. sc. Danijel Buljan, Klinika za psihijatriju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i KBC Sestara milosrdnica, Zagreb
Članovi
prof. dr. sc. Mate Mihanović, Psihijatrijska bolnica „Sv, Ivan“, Jankomir, Zagreb
doc. dr. sc. Tija Žarković, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr, Ivan Barbot“, Popovača

ETIČKO POVJERENSTVO
prof. dr. sc. Dragica Kozarić-Kovačić, Klinika za psihijatriju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, KB Dubrava, Zagreb
doc. dr. sc. Vesna Šendula, Psihijatrijska bolnica Rab, Medicinski fakultet Rijeka
dr. Tihana Jendričko, Klinika za psihijatriju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, KB Dubrava, Zagreb
prim. dr. sc. Petrana Brečić, Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb
viši asistent dr. sc. Marina Šagud, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i KBC Rebro, Zagreb

SAVJET DRUŠTVA
Savjet Društva čine članovi Upravnog odbora, predstojnici hrvatskih psihijatrijskih klinika, predsjednici svih stručnih psihijatrijskih društava Hrvatskog liječničkog zbora, predsjednik Sekcije mladih, predsjednik povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravlja RH i ravnatelji psihijatrijskih bolnica (ukoliko ravnatelj nije psihijatar, onda njegov zamjenik), predstavnik psihijatara u privatnoj praksi, pročelnici katedri za psihijatriju. Budući se neke od funkcija preklapaju, Savjet Društva trenutno čine 33 člana:

prof. dr. sc. Vlado Jukić, predsjednik Društva
prof. dr. sc. Ivan Požgain, dopredsjednik Društva
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dopredsjednica Društva
doc. dr. sc. Dolores Britvić, dopredsjednica Društva
prof. dr. sc. Vesna Medved, glavni tajnik Društva
prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, predsjednik HPD-a u prethodnom mandatu
dr. Iva Rakoš, predsjednica Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata iz psihijatrije,
dr. Domagoj Vidović, blagajnik Društva
izabrani predsjednik (mjesto ostaje za sada prazno),
prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i KBC Rebro, Zagreb
prof. dr. Rudolf Gregurek, Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu i KBC Rebro, Zagreb
prof. dr. sc. Goran Dodig, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Split i KBC Split
prof. dr. sc. Đulijano Ljubičić, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Rijeka i KBC Rijeka
prof. dr. sc. Pavo Filaković, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Osijek i KBC Osijek
prof. sc. Danijel Buljan, Klinika za psihijatriju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu i KBC Sestara milosrdnica, Zagreb
prof. dr. sc. Dragica Kozarić-Kovačić, Klinika za psihijatriju Zdravstvenog veleučilčišta u Zagrebu, KB Dubrava Zagreb
prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a
prim. dr. Srđan Marušić, Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ-a
doc. dr. Ivan Begovac, Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju HLZ-a
prim. dr. mr. sc. Milivoj Kramarić, Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama HLZ-a
prof. dr. Veljko Đorđević, Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja HLZ-a
doc. dr. sc. Marijana Braš, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a
prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest
prof. dr. sc. Eduard Klain, Društvo za grupnu analizu
prof. dr. sc. Neven Henigsberg, Predsjednik povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravlja RH
prim. dr. Marina Kovač, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivan Barbot“ Popovača
doc. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, Psihijatrijska bolnica Rab
dr. Arlena Sabljar, zamjenica ravnatelja, Psihijatrijske bolnice Ugljan
prof. dr. sc. Mate Mihanović, Psihijatrijska bolnica „Sv. Ivan“ Jankomir, Zagreb
dr. Neda Grgić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb
dr. Radmir Rakun, Psihijatrijska bolnica Lopača,
prof. dr. sc. Tanja Frančišković, Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci
dr. Đurđica Sivić, DZ Centar, Zagreb

 

 

Objavljeno u Tijela Društva  ( 9. Veljača 2012.)