Skip to content


Novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 3

Objavljen je novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 3.

Objavljeni brojevi mogu se vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 15. Listopad 2018.)


XXIV. Škola psihoterapije psihoza

U Dubrovniku će se od 8. do 11. svibnja 2019. godine održati XXIV. ŠKOLA PSIHOTERAPIJE PSIHOZA s temom „Training in Supportive Psychodynamic Psychotherapy for Psychosis Focus on Psychodynamic Formulation”, a voditelji Škole su prof. Slađana Štrkalj Ivezić i prof. Ivo Urlić.

PROGRAM
OBAVIJEST ZA SPONZORE

Objavljeno u Aktualnosti  ( 12. Listopad 2018.)


Tečaj „Primjena mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“

U Klinici za psihijatriju KBC Rijeka održati će se 16. studenog 2018. godine tečaj pod nazivom „Primjena mjera prisile kod agresivnog i nesuradljivog bolesnika“.

Više o tečaju u prilozima:
Pismo namjere
Program tečaja

Objavljeno u Aktualnosti  ( 28. Rujan 2018.)


Stavovi specijalizanata psihijatrije o edukaciji iz psihoterapije tijekom specijalizacije u Republici Hrvatskoj

Autor: dr. sc. Marko Ćurković, dr. med.

Cilja rada

Edukacija iz psihoterapije neizostavan je dio specijalizacije iz psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije, na sličan način na koji je psihoterapija neizostavna u svakodnevnom psihijatrijskom kliničkom radu. S obzirom kako se radi o vrlo složenom području ljudskog mišljenja i djelovanja, koje je bremenito određenom vlastitom unutarnjom dinamikom, službena, formalna edukacija iz psihoterapije tijekom specijalizacije iz psihijatrije je nerijetko nezadovoljavajuća. Upravo iz tog razloga, temeljni cilj ovog istraživanja bio je istražiti iskustva specijalizanata psihijatrije te specijalizanata dječje i adolescentne psihijatrije o edukaciji iz psihoterapije tijekom specijalizacije u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istražili smo i na koje sve načine specijalizanti stječu psihoterapijska znanja i vještine te utječu li ti različiti načini na određene ishode. Vremenski trenutak provođenja istraživanja bio je dvoznačan. Naime, kao neposredni poticaj poslužila je rasprava o prijedlogu Zakona o psihoterapijskoj djelatnosti. Tijekom tih rasprava posebno se isticala potreba edukacije iz psihopatologije i psihijatrije polaznika određenih psihoterapijskih škola koji nemaju formalno obrazovanje iz neke od „pomagačkih“ profesija. Osim toga, svi ispitanici ovog istraživanja su specijalizanti po „novom“ programu specijalizacije koji je usvojen i provodi se od 2012. godine. Isti je program usklađen sa sličnim propisima u drugim zemljama Europske unije, a u okvirima istoga bila je predviđena značajno opsežnija i sveobuhvatnija formalna psihoterapijska edukacija tijekom specijalizacije. Ipak, do sada nije sustavno istraživana provedba tog programa, niti su istraživane stvarne posljedice njegove primjene.

Materijali i metode

Anketno istraživanje provedeno je internetskim upitnikom u razdoblju od 1. rujna do 20. rujna 2017. godine. Upitnik se sastojao od 74 čestice, a populacija ispitanika bili su svi specijalizanti psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije u Republici Hrvatskoj. U istraživanju je ukupno sudjelovalo 73 ispitanika, što čini stopu odgovora od oko 71 %. Svi specijalizanti su na sudjelovanje u istraživanju pozvani putem pozivne elektroničke pošte te su u dva navrata (nakon tjedan dana i nakon dva tjedna) poslani podsjetnici i zahvala za sudjelovanjem u istraživanju. Anonimnost ispitanika je u potpunosti bila zajamčena te se upravo iz toga razloga nisu pobliže određivale određene demografske i kliničke karakteristike ispitanika. U samome istraživanju se nisu ocjenjivale pojedine institucije u kojima se službena edukacije iz psihoterapije provodi niti pojedini nastavnici koji sudjeluju u izvršenju iste.

Rezultati

Rezultati istraživanja ukazuju kako se za znatnu većina specijalizanata psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije veći dio edukacije iz psihoterapije odvija izvan službenog programa specijalizacije (u nekom od specifičnih psihoterapijskih pravaca), a troškove te edukacije specijalizanti u najvećem broju slučajeva sami snose (konzervativna procjena ukazala bi kako oni za tu edukaciju izdvajaju od 5 do 30 % osnovne specijalizantske plaće). Nadalje, kao najvažniji razlog zašto su se odlučili dodatno (izvan službenog programa specijalizacije) psihoterapijski educirati specijalizanti najčešće navode želju postajanja boljim psihijatrima te poboljšanje osobnih psihoterapijskih vještina, dok kao najvažniju prepreku u ostvarenju dodatne edukacije iz psihoterapije izdvajaju financijski trošak te privatne obaveze i zahtjeve. O evaluaciji službenog programa edukacije iz psihoterapije (u okvirima specijalizacije) vrijedi izdvojiti da iako se po završetku iste specijalizanti ne smatraju potpuno stručnima niti u jednom od psihoterapijskih pravaca te smatraju kako je edukacija u programima pojedinih psihoterapijskih pravaca uspješnija, službena edukacija im je pomogla biti boljim psihijatrima te im koristi za budući rad s bolesnicima. Kao najvažnije prepreke na koje nailaze tijekom službene edukacije iz psihoterapije specijalizanti izdvajaju neorganiziranost edukacije kao takve, nedostupnost primjerenih suprevizija, dok veliki dio specijalizanata kao važne prepreke izdvaja i opseg svakodnevnog posla te druge zahtjeve specijalizacije.

O ishodima psihoterapijske edukacije općenito (one u okvirima i izvan službene edukacije iz psihoterapije) specijalizanti ističu kako im je ista u najvećoj mjeri pomogla u holističkom pristupu bolesnicima, općenito u svakodnevnim odnosima s bolesnicima, nošenju sa stresom u radnome mjestu, upravljanju vlastitim emocijama u odnosima s bolesnicima te im je pomogla razaznati utjecaj vlastitih vrijednosti i stavova na terapijski proces. Osim toga, edukacija iz psihoterapije za specijalizante ima značajan pozitivan učinak i na njihov život izvan psihijatrije. Velika većina specijalizanata smatra kako je biti psihoterapeut sastavni dio njihovog identiteta kao psihijatra te je interes za psihoterapiju izražen kod velike većine specijalizanata (što je povezano s njihovom percepcijom o koristima edukacije iz psihoterapije općenito). Iako izrazita većina specijalizanata planira u budućnosti primjenjivati neki od psihoterapijskih pravaca u svome svakodnevnome radu s bolesnicima, mali broj njih se trenutno osjeća sposobnima za samostalni psihoterapijski rad s bolesnicima. Specijalizanti se općenito smatraju vještijima u psihofarmakološkim metodama liječenja.

Značajan broj specijalizanata smatra kako edukacija iz psihoterapije nije isplativa (gotovo svaki treći) te kako troškovi iste ne opravdavaju potencijalne koristi. Jedan broj specijalizanata (gotovo svaki treći) smatra kako psihoterapija nije nužna vještina za biti dobar psihijatar.

Zaključak

Rezultati istraživanja nedvojbeno ukazuju kako je potrebno reorganizirati teorijski i praktični dio službenog programa edukacije iz psihoterapije za specijalizante psihijatrije i dječje i adolescentne psihijatrije u Republici Hrvatskoj. Jedan veliki dio problema odnosi se i na nedostupnost sveobuhvatne i sustavne psihoterapijske edukacije. Naime, iako je situacija u našoj zemlji usporediva sa situacijom u susjednim zemljama i u drugim zemljama Europske unije, nije niti može biti dopustivo da tako važan segment edukacije bude isključivo prepušten logici slobodnog tržišta.

Objavljeno u Sekcija mladih  ( 19. Kolovoz 2018.)

Označeno s .


Novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 2

Objavljen je novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 2.

Objavljeni brojevi mogu se vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 25. Srpanj 2018.)


Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18

Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18. Kongres će se održati u Novigradu, od 3. do 6. listopada 2018. Organizatori su i ovaj put pozvali brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikažu najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim uz skrb bolesnika i njegovatelje. Nastojat ćemo uz rad provesti i ugodne trenutke u zajedničkom druženju i upoznavanju, a Novigrad će nam to sigurno i omogućiti.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a
Predsjednik Organizacijskog odbora

Sve informacije vezane uz registraciju sudjelovanja, prijavu sažetaka i rezervaciju smještaja možete pogledati na službenoj web stranici Kongresa www.alzheimer-croatia2018.com

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se našoj službenoj kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. Kontakt osoba: Goran Grbićgoran.grbic@btravel.proM: 099 4926 679

PRVA OBAVIJEST

 

Objavljeno u Aktualnosti  ( 10. Srpanj 2018.)


Karlovac – obilježavanje Dana prava osoba sa duševnim smetnjama u RH

Povodom 6. lipnja – Dana prava osoba sa duševnim smetnjama na karlovačkoj Promenadi organizirana je kampanja “Prihvati različitost” čime se željelo ukazati na važnost destigmatizacije osoba sa psihičkim smetnjama.

Veliko hvala svima na podršci, a ponešto više o kampanji OVDJE 

ALBUM S FOTOGRAFIJAMA

Objavljeno u Aktualnosti  ( 17. Lipanj 2018.)


Novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 1

Objavljen je novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 1.

Objavljeni brojevi mogu se vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 8. Lipanj 2018.)


Poslijediplomski tečaj: Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihijatriju KBC Zagreb organiziraju

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ
stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Vrijeme održavanja: Petak, 15. lipnja 2018. godine, od 8h do 17h.
Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3 (dvorana Mašek)

Voditelji tečaja:
Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2367 637
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: mrojnic@gmail.com

Prof.dr.sc. Vesna Medved, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2388 450
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: vmedved@net.hr

SAŽETAK

Psihotične poremećaje, a među njima posebno shizofreniju, danas smatramo najtežim psihičkih poremećajima kod kojih dolazi do vrlo specifičnih poremećaja u mišljenju, ponašanju, percepciji, afektu i kogniciji. Danas znamo da postoji genetička predispozicija za psihotičnu dekompenzaciju, ali i čitav niz psihosocijalnih rizičnih faktora koji mogu „isprovocirati” početak i značajno utjecati na njezin tijek bolesti. U kliničkom radu uvijek je problem velika heterogenost u prezentaciji psihotičnih poremećaja. Prepoznavanje vodećih simptoma, postavljane valjane radne hipoteze i dijagnoze  unutar kompleksne i heterogene kliničke slike, preduvjeti su za izbor individulano dizajniranog liječenja koje može uključivati psihofaramake, psihoterapiju i socijalnu terapiju. U liječenju je nužno prepoznavanje različitih kliničkih manifestacija bolesti, razumijevanje biologijske, socijalne i psihodinamske osnove nastanka bolesti, ali i bogato iskustvo u radu s antipsihoticima i drugim terapijskim modalitetima. Ovaj tečaj je osmišljen s ciljem da se svima koji rade sa psihotičnim bolesnicima ponudi na jednom mjestu kvalitetna edukacija i najsvježije spoznaje iz područja dijagnostike i terapije psihotičnih poremećaja.

PROGRAM TEČAJA

Naslov Predavač
 8.00 – 8.30 Registracija Gosp. Mario Cvek
 8.30 – 9.00 Shizofrenija kroz povijest Prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš
 9.00 – 9.30 Anatomija fronto-limbičkih i njihov razvoj kroz adolescenciju i postadolescentno razdoblje Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 9.30 – 10.00 Neurobiologija shizofrenije Dr. Aleksandar Savić
10.00 – 10.30 Neurorazvojne teorije shizofrenije Prof.dr.sc. Vesna Medved
10.30 – 11.00 Povezanost psihičkih i somatskih simptoma u shizofreniji Prof.dr.sc. Igor Filipčić
11.00 – 11.15 PAUZA
11.15 – 11.30 Pravci istraživanja: primjer prospektivnog istraživanja u populaciji osoba s prvom epizodom psihoze Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman
11.30 – 12.15 The use of NEUROMINER in the analysis of complex data in schizophrenia research Prof.psih. Maria Fernanda Urquijo
12.15 – 12.45 Neurokognitivni profili u shizofreniji: Poremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Marina BobanDr. Dina Bošnjak
12.45 – 13.15 Intrakranijski krvi protok u shizofrenijiPoremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Branko MalojčićDr. Ivana Kekin
13.15 – 13.30 Upotreba SPECT-a u dijagnostici prvih psihotičnih epizoda Dr. Ratimir PetrovićDr. Porin Makarić
13.30 – 14.15 RUČAK
14.15 – 14.30 Uloga stresa u nastanku prve psihotične epizode Dr. Linda Rossini Gajšak
14.30 – 15.00 Agresivnost i suicidalnost u prvoj psihotičnoj epizodi  Doc.dr.sc. Marina Šagud
15.00 – 15.30 Upotreba farmakogenetike u liječenju prvih psihotičnih epizoda Prof.dr.sc. Nada Božina
15.30 – 16.00 Algoritmi liječenja prve psihotične epizode Doc.dr.sc. Draženka Ostojić
16.00 – 17.00 ISPIT (PISMENI) + EVALUACIJA

 

 Prijave za tečaj:
 Mediciski fakultet, gospodin Mario Cvek, Šalata 3, 10 000 Zagreb
 Email: mcvek@mef.hr
 Telefon: 45 66 966
 Fax: 45 90 270

 

Cijena tečaja: nema kotizacije

Tečaj je bodovan od Hrvatske liječničke komore i sa 0.9 ECTS bodova
(European Credit Transfer System bodovi polaznicima se priznaju u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija iz biomedicine).

Tečaj je namijenjen specijalistima psihijatrima, specijalizantima iz psihijatrije, psiholozima, socijalnim radnicima, subspecijalistima iz biologijske psihijatrije/socijalne psihijatrije/psihoterapije, liječnicima obiteljske medicine i drugim zainteresiranima.

Broj polaznika: 40

Polaznici će dobiti priručnik sa svim temama koje će se predavati.
Na kraju tečaja znanje će se provjeriti pismenim ispitom (10 pitanja).

Objavljeno u Aktualnosti  ( 6. Lipanj 2018.)


Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists

(Zagreb 15-18th December 2018)

 Directed by Professor Norman Sartorius

 

Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists will be held in Zagreb, between December 15th -18th 2018 under the leadership of Professor Norman Sartorius.

This international Course is organized by Croatian Psychiatric Association, Croatian Section of Young Psychiatrists and Psychiatric Trainees and University Psychiatric Hospital Vrapče.

Participants will be able to learn how to make presentations and posters, how to read and write scientific articles, prepare a proposal for a project, produce a curriculum vitae, chair a session and also how to deal with other challenges that young psychiatrists face.

The mandatory requirement to attend the Course is proficiency in English language and attendance is limited to 16 spots.

The participation fee for this Course is € 50 (EUR). Accommodation and meals in the dates of the Course are included in the participation fee

For all other information contact us via email at zagreb.psychiatry.school@gmail.com

INVITATION
PROGRAMME

 

 

Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists

(Zagreb, 15.-18. prosinca 2018.)

Pod vodstvom prof. Normana Sartoriusa

 

Od 15. -18.12.2018. u Zagrebu u Klinici za psihijatriju Vrapče, održat će se Tečaj profesionalnih vještina kojeg će voditi prof. Norman Sartorius.

Ovaj međunarodni Tečaj je organiziran u suradnji Hrvatskog psihijatrijskog društva, Sekcije mladih psihijatra i specijalizanata psihijatrije Hrvatske i Klinike za psihijatriju Vrapče.

Sudionici će imati priliku naučiti kako napraviti prezentaciju i poster, kako čitati i pisati znanstvene radove, napisati zahtjev za financiranje projekta,  napisati životopis, kako održati sastanak te kako se nositi sa drugim izazovima s kojima se sureću mladi psihijatri.

Za sudjelovanje u Tečaju, obavezno je dobro poznavati engleski jezik, a broj sudionika ograničen je na 16.

Kotizacija iznosi € 50 (EUR). Sudionicima Tečaja bit će osiguran smještaj i prehrana za vrijeme trajanja Tečaja.

Za sve informacije obratite nam se putem email adrese: zagreb.psychiatry.school@gmail.com

POZIVNICA
PROGRAM

Objavljeno u Aktualnosti  ( 5. Lipanj 2018.)