Skip to content


Novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 2

Objavljen je novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 2.

Objavljeni brojevi mogu se vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 25. Srpanj 2018.)


Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18

Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, CROCAD-18. Kongres će se održati u Novigradu, od 3. do 6. listopada 2018. Organizatori su i ovaj put pozvali brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikažu najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija, a posebna pozornost bit će posvećena temama vezanim uz skrb bolesnika i njegovatelje. Nastojat ćemo uz rad provesti i ugodne trenutke u zajedničkom druženju i upoznavanju, a Novigrad će nam to sigurno i omogućiti.

Srdačan pozdrav i do skorog viđenja!

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med.
Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a
Predsjednik Organizacijskog odbora

Sve informacije vezane uz registraciju sudjelovanja, prijavu sažetaka i rezervaciju smještaja možete pogledati na službenoj web stranici Kongresa www.alzheimer-croatia2018.com

Za sva dodatna pitanja i informacije obratite se našoj službenoj kongresnoj agenciji BTravel d.o.o. Kontakt osoba: Goran Grbićgoran.grbic@btravel.proM: 099 4926 679

PRVA OBAVIJEST

 

Objavljeno u Aktualnosti  ( 10. Srpanj 2018.)


Karlovac – obilježavanje Dana prava osoba sa duševnim smetnjama u RH

Povodom 6. lipnja – Dana prava osoba sa duševnim smetnjama na karlovačkoj Promenadi organizirana je kampanja “Prihvati različitost” čime se željelo ukazati na važnost destigmatizacije osoba sa psihičkim smetnjama.

Veliko hvala svima na podršci, a ponešto više o kampanji OVDJE 

ALBUM S FOTOGRAFIJAMA

Objavljeno u Aktualnosti  ( 17. Lipanj 2018.)


Novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 1

Objavljen je novi broj Socijalne psihijatrije 46 (2018) 1.

Objavljeni brojevi mogu se vidjeti OVDJE.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 8. Lipanj 2018.)


Poslijediplomski tečaj: Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za psihijatriju KBC Zagreb organiziraju

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ
stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihozom

Vrijeme održavanja: Petak, 15. lipnja 2018. godine, od 8h do 17h.
Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Zagreb, Šalata 3 (dvorana Mašek)

Voditelji tečaja:
Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2367 637
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: mrojnic@gmail.com

Prof.dr.sc. Vesna Medved, specijalist psihijatar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel.  +385 1 2388 450
Fax. +385 1 24 21 843
E-mail: vmedved@net.hr

SAŽETAK

Psihotične poremećaje, a među njima posebno shizofreniju, danas smatramo najtežim psihičkih poremećajima kod kojih dolazi do vrlo specifičnih poremećaja u mišljenju, ponašanju, percepciji, afektu i kogniciji. Danas znamo da postoji genetička predispozicija za psihotičnu dekompenzaciju, ali i čitav niz psihosocijalnih rizičnih faktora koji mogu „isprovocirati” početak i značajno utjecati na njezin tijek bolesti. U kliničkom radu uvijek je problem velika heterogenost u prezentaciji psihotičnih poremećaja. Prepoznavanje vodećih simptoma, postavljane valjane radne hipoteze i dijagnoze  unutar kompleksne i heterogene kliničke slike, preduvjeti su za izbor individulano dizajniranog liječenja koje može uključivati psihofaramake, psihoterapiju i socijalnu terapiju. U liječenju je nužno prepoznavanje različitih kliničkih manifestacija bolesti, razumijevanje biologijske, socijalne i psihodinamske osnove nastanka bolesti, ali i bogato iskustvo u radu s antipsihoticima i drugim terapijskim modalitetima. Ovaj tečaj je osmišljen s ciljem da se svima koji rade sa psihotičnim bolesnicima ponudi na jednom mjestu kvalitetna edukacija i najsvježije spoznaje iz područja dijagnostike i terapije psihotičnih poremećaja.

PROGRAM TEČAJA

Naslov Predavač
 8.00 – 8.30 Registracija Gosp. Mario Cvek
 8.30 – 9.00 Shizofrenija kroz povijest Prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš
 9.00 – 9.30 Anatomija fronto-limbičkih i njihov razvoj kroz adolescenciju i postadolescentno razdoblje Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
 9.30 – 10.00 Neurobiologija shizofrenije Dr. Aleksandar Savić
10.00 – 10.30 Neurorazvojne teorije shizofrenije Prof.dr.sc. Vesna Medved
10.30 – 11.00 Povezanost psihičkih i somatskih simptoma u shizofreniji Prof.dr.sc. Igor Filipčić
11.00 – 11.15 PAUZA
11.15 – 11.30 Pravci istraživanja: primjer prospektivnog istraživanja u populaciji osoba s prvom epizodom psihoze Doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman
11.30 – 12.15 The use of NEUROMINER in the analysis of complex data in schizophrenia research Prof.psih. Maria Fernanda Urquijo
12.15 – 12.45 Neurokognitivni profili u shizofreniji: Poremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Marina BobanDr. Dina Bošnjak
12.45 – 13.15 Intrakranijski krvi protok u shizofrenijiPoremećaji već kod osoba s prvom epizodom psihoze? Doc.dr.sc. Branko MalojčićDr. Ivana Kekin
13.15 – 13.30 Upotreba SPECT-a u dijagnostici prvih psihotičnih epizoda Dr. Ratimir PetrovićDr. Porin Makarić
13.30 – 14.15 RUČAK
14.15 – 14.30 Uloga stresa u nastanku prve psihotične epizode Dr. Linda Rossini Gajšak
14.30 – 15.00 Agresivnost i suicidalnost u prvoj psihotičnoj epizodi  Doc.dr.sc. Marina Šagud
15.00 – 15.30 Upotreba farmakogenetike u liječenju prvih psihotičnih epizoda Prof.dr.sc. Nada Božina
15.30 – 16.00 Algoritmi liječenja prve psihotične epizode Doc.dr.sc. Draženka Ostojić
16.00 – 17.00 ISPIT (PISMENI) + EVALUACIJA

 

 Prijave za tečaj:
 Mediciski fakultet, gospodin Mario Cvek, Šalata 3, 10 000 Zagreb
 Email: mcvek@mef.hr
 Telefon: 45 66 966
 Fax: 45 90 270

 

Cijena tečaja: nema kotizacije

Tečaj je bodovan od Hrvatske liječničke komore i sa 0.9 ECTS bodova
(European Credit Transfer System bodovi polaznicima se priznaju u okviru znanstvenog poslijediplomskog studija iz biomedicine).

Tečaj je namijenjen specijalistima psihijatrima, specijalizantima iz psihijatrije, psiholozima, socijalnim radnicima, subspecijalistima iz biologijske psihijatrije/socijalne psihijatrije/psihoterapije, liječnicima obiteljske medicine i drugim zainteresiranima.

Broj polaznika: 40

Polaznici će dobiti priručnik sa svim temama koje će se predavati.
Na kraju tečaja znanje će se provjeriti pismenim ispitom (10 pitanja).

Objavljeno u Aktualnosti  ( 6. Lipanj 2018.)


Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists

(Zagreb 15-18th December 2018)

 Directed by Professor Norman Sartorius

 

Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists will be held in Zagreb, between December 15th -18th 2018 under the leadership of Professor Norman Sartorius.

This international Course is organized by Croatian Psychiatric Association, Croatian Section of Young Psychiatrists and Psychiatric Trainees and University Psychiatric Hospital Vrapče.

Participants will be able to learn how to make presentations and posters, how to read and write scientific articles, prepare a proposal for a project, produce a curriculum vitae, chair a session and also how to deal with other challenges that young psychiatrists face.

The mandatory requirement to attend the Course is proficiency in English language and attendance is limited to 16 spots.

The participation fee for this Course is € 50 (EUR). Accommodation and meals in the dates of the Course are included in the participation fee

For all other information contact us via email at zagreb.psychiatry.school@gmail.com

INVITATION
PROGRAMME

 

 

Course on Leadership and Professional Skills for Early Career Psychiatrists

(Zagreb, 15.-18. prosinca 2018.)

Pod vodstvom prof. Normana Sartoriusa

 

Od 15. -18.12.2018. u Zagrebu u Klinici za psihijatriju Vrapče, održat će se Tečaj profesionalnih vještina kojeg će voditi prof. Norman Sartorius.

Ovaj međunarodni Tečaj je organiziran u suradnji Hrvatskog psihijatrijskog društva, Sekcije mladih psihijatra i specijalizanata psihijatrije Hrvatske i Klinike za psihijatriju Vrapče.

Sudionici će imati priliku naučiti kako napraviti prezentaciju i poster, kako čitati i pisati znanstvene radove, napisati zahtjev za financiranje projekta,  napisati životopis, kako održati sastanak te kako se nositi sa drugim izazovima s kojima se sureću mladi psihijatri.

Za sudjelovanje u Tečaju, obavezno je dobro poznavati engleski jezik, a broj sudionika ograničen je na 16.

Kotizacija iznosi € 50 (EUR). Sudionicima Tečaja bit će osiguran smještaj i prehrana za vrijeme trajanja Tečaja.

Za sve informacije obratite nam se putem email adrese: zagreb.psychiatry.school@gmail.com

POZIVNICA
PROGRAM

Objavljeno u Aktualnosti  ( 5. Lipanj 2018.)


7. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem i 15. hrvatski psihijatrijski dani

7. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem i 15. hrvatski psihijatrijski dani održati će se od 24.-27. listopada 2018. u Opatiji ( Amadria Park-4. Opatijska cvijeta). Krajnji rok slanja sažetaka je 1. kolovoza 2018. godine.

Više  o skupu na web stranici HPD-a i preko linka http://www.7psihijatrijski-kongres2018.org

Objavljeno u Aktualnosti  ( 30. Svibanj 2018.)


Prijevod zaključaka 6. Svjetskog foruma protiv droga, održanog u Gothenburgu u Švedskoj 14-15.5.2018.

Moramo spriječiti uporabu droga, a ne je promicati

Svjetska federacija protiv droga (WFAD) zabrinuta je trenutnim razvojem oko legalizacije droga u nekim dijelovima svijeta. Ona je u suprotnosti s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. godine i prijeti međunarodnoj suradnji u borbi protiv svjetskog problema s drogama.

S velikom zabrinutošću pratimo pokret za medicinsku marihuanu koji tvrdi da je marihuana siguran lijek. Te tvrdnje su u sukobu sa sadašnjom znanosti i najboljim medicinskim praksama. WFAD također opaža da savezne države SAD-a u kojima se medicinska marihuana može nabaviti u ljekarnama imaju veću uporabu marihuane od strane adolescenata i nižu percepciju rizika od uporabe.

Podsjećajući države potpisnice o zdravstvenim i društvenim učincima nemedicinske upotrebe droga kako ih je opisala Svjetska zdravstvena organizacija:

  • kanabis je najčešće korištena droga, te se procjenjuje da ju je u 2013.godini koristilo 181,8 milijuna ljudi;
  • mladi ljudi često koriste kanabis, pri čemu je sredina tinejdžerske dobi bila dob prve uporabe u mnogim razvijenim zemljama;
  • sve više dokaza upućuje da je redovita i teška uporaba kanabisa tijekom adolescencije povezana s težim i perzistentnim negativnim ishodima nego tijekom odrasle dobi.
  • redovita uporaba kanabisa može razviti ovisnost o drogama. Rizik može biti oko 1 od 10 među onima koji su ikada koristili kanabis, 1 od 6 među korisnicima adolescentima i 1 od 3 među svakodnevnim korisnicima;
  • u SAD-u i nekim europskim zemljama rastući je trend koncentracije THC-a u zaplijenjenom kanabisu, ali nema dovoljno saznanja o tome jesu li proizvodi  kanabisa s većom koncentracijom THC-a povezani sa štetnim učincima kanabisa;
  • postoji nepobitan odnos utjecaja količine kanabisa u adolescenciji i rizika razvoja psihotičnih simptoma ili shizofrenije.

WFAD poziva zemlje članice da osiguraju da se uporaba komponenti biljke kanabisa za medicinsku uporabu vrši u skladu s nacionalnim zakonodavnim i regulatornim okvirom o odobravanju novih lijekova.

Također tražimo da države članice osiguraju usklađenost s tri Međunarodne konvencije o drogama i ponove opredjeljenje za konvencije, također i u svezi s raspravom oko pravnog statusa kanabisa. Uporaba kanabisa u nemedicinske svrhe nije rješenje za postojeće izazove.

WFAD podsjeća zemlje članice da provode obveze preuzete u trima Konvencijama o drogama te Akcijski plan za droge kako bi se implementirale učinkovite mjere prevencije, liječenja i rehabilitacije, kao i Konvenciju o pravima djeteta koja zahtijeva od država da zaštiti djecu od zlouporabe droga. Prema konvencijama, jasno je da je legalizacija nedopustiva. Ako su konvencije vjerodostojne i imaju smisla, onda legalizacija droga ne bi smjela proći bez posljedica.

Također podsjećamo države potpisnice o posljedicama koje će ovaj aktualni trend legalizacije droga imati na manje razvijene zemlje. Budući da bogate zemlje ne uspijevaju pronaći sredstva kako bi riješile svoje probleme s drogama i brinule za svoju djecu i siromašne, kako onda možemo očekivati da manje razvijene zemlje iznađu sredstva. Najsiromašnije zajednice na svijetu su najranjivije na štetnu uporabu i trgovinu droga, te one neće moći regulirati tržište ili prikupljati poreze od prodaje lijekova jednostavno zato što nemaju poreze za prikupljanje.

Želimo naglasiti da su prevencija, rana intervencija, liječenje i oporavak put prema naprijed. Zanijekati adiktivni potencijal kanabisa ili njegove negativne učinke na duševno zdravlje znači poreći neoborive znanstvene dokaze koje danas imamo. A naše iskustvo nas uči da ne smijemo izraziti dobrodošlicu otvorenim rukama jednoj novoj industriji – poput “velike industrije duhana” – koja će se usredotočiti na komercijalizaciju i povećanje uporabe droga daleko snažnije nego što je to ikad činila.

Moramo spriječiti uporabu droga, ne je promicati.

Zaključak 6. Svjetskog foruma protiv droge, održanog u Gothenburgu u Švedskoj, preveo Ivan Ćelić, dr.med.

Objavljeno u Aktualnosti  ( 21. Svibanj 2018.)


Simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije – Maja Beck-Dvoržak

Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za Psihološku medicinu Medicinskog fakulteta, Sveučilište Zagreb i Klinički bolnički Centar Zagreb organiziraju “Simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije – Maja Beck-Dvoržak“ – PSIHOSOMATIKA, PSIHOTERAPIJA, SURADNO/KONZILIJARNA DJEČJA PSIHIJATRIJA – ULOGA KBC-OVA KAO VAŽNIH REGIONALNIH VODITELJA DJELATNOSTI U HRVATSKOJ.

Simpozij će se održati u četvrtak 14. lipnja  2018. od 13,30 do 18,45  sati u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora,  Šubićeva 9, Zagreb.

Više o prijavama i programu simpozij OVDJE.

 

Objavljeno u Aktualnosti  ( 21. Svibanj 2018.)


Predavanje „Anthropological Medicine of the Heidelberg School“

Prof. dr. sc. Fernando Lolas Stepke (Santiago, Čile) održati  će predavanje „Anthropological Medicine of the Heidelberg School“ (with special regard to the contributions of Viktor von Weizsäcker and Paul Christian)  u petak, 18. svibnja 2018. u 11 sati u predavaonici broj 6 (prizemlje) Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci (V. Cara Emina 5).

Prof. dr. Fernando Lolas Stepke je psihijatar, specijalist za psihosomatsku medicinu školovan u Njemačkoj i SAD-u (stipendist zaklada Humboldt i Fogarty) i vjerojatno najpoznatiji bioetičar Latinske Amerike.

Poziv i više detalja o predavaču OVDJE

Objavljeno u Aktualnosti  ( 15. Svibanj 2018.)