Poslijediplomski tečaj pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI”

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI” održat će se 9. i 10.studenog u dvorani Čačković medicinskog fakulteta. Voditeljice tečaja su Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i Doc. dr. sc. Marina Šagud.

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molim pošaljite najkasnije do 05. studenoga 2012. na adresu: Medicinski fakultet, Mario Cvek, 10000 Zagreb, Šalata 3b ili na fax: 01/45-90-270, ili na e-mail: mcvek@mef.hr tel .01/45-66-966.

Za specijalizante postoji 30 mjesta oslobođenih kotizacije!

PROGRAM