Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije

Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju
Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za psihološku medicinu
Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
Klinički bolnički Centar Zagreb

Pozivaju Vas na simpozij

 

Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije

 «RAZVOJNE I KLINIČKE TEME U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI»

koji će se održati u četvrtak 22. svibnja 2014. od 13,30 do 18,45  sati

Hrvatski liječnički zbor, Velika dvorana, Šubićeva 9, Zagreb.

 

Program:

13,30- 13,55 Prijava

13,55- 14,00 Uvodna riječ: Doc. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med.- predsjednik organizacijskog i stručnog odbora

14,00- 14,30 Predavanje: Prof. dr. sc. Vesna Vidović, dr. med.
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Intrauterina psihologija- Mogućnosti?

14,30- 15,00 Predavanje: Doc. dr. sc. Ivan Begovac, dr. med.

(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Emocionalni razvoj djeteta- dojenačka i predškolska dob

15,00- 15,30 Predavanje: Doc. dr. sc. Mirjana Graovac
(Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
Razvoj identiteta u adolescenciji

15,30- 15,45 Pitanja i diskusija 

15,45- 16,15 Pauza i prijava

16,15- 16,45 Predavanje: Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, dr. med
(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Ozbiljni psihički poremećaji u adolescentnoj dobi

16,45- 17,15 Predavanje: Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja
(Poliklinika Kocijan Hercigonja, Zagreb)
Psihološki problemi u školskoj dobi

17,15- 17,45 Predavanje: Josip Podobnik, dr. med.

(Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb)
Antisocijalna tendencija i razvoj grandioznog selfa kod adolescenata

17,45- 18,15 Predavanje: Doc. dr. sc. Zorana Kušević, dr. med.

(Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Koncept aleksitimije u dječjoj i adolescentnoj dobi

18,15- 18,30 Pitanja i diskusija

18,30- 18,45 Evaluacija i završna riječ

 

Simpozij je namijenjen liječnicima, psihijatrima, liječnicima školske medicine, psiholozima, socijalnim radnicima, odgajateljima, učiteljima, pedagozima, socijalnim pedagozima, profesorima rehabilitatorima, logopedima, medicinskim sestrama te drugim stručnjacima, koji sudjeluju u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenata. Sudjelovanje na simpoziju  boduje se sukladno pravilniku  o stručnom usavršavanju liječnika Hrvatske liječničke komore. Tražit će se bodovanje Hrvatske psihološke komore za psihologe.  Sudionicima  će biti omogućen pristup power point prezentacijama s predavanja elektronskim putem, ako budu prikazivane. Kotizacija simpozija  iznosi 350  kuna. Liječnicima na specijalizaciji i članovima HDDAPPa  je cijena 200  kuna. Dodiplomski studenti i umirovljeni liječnici su oslobođeni kotizacije. Ukoliko ste zainteresirani, kotizaciju možete uplatiti  na sljedeći račun: HRVATSKI  LIJEČNIČKI ZBOR, HDDAPP, 10000 Zagreb, Šubićeva 9, Hrvatska, Žiro račun HLZ: 2360000–1101214818; Poziv  na broj: 268-430; IBAN:HR7423600001101214818; Matični broj: 3271676;OIB: 60192951611. Nije više moguća uplata pri dolasku!  Kontakt  osoba: Dr. Ivan Begovac; Klinika za psihološku medicinu, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb; Fax: +385/ 4811-703; E mail: ivan.begovac@mef.hr  Upiti isključivo faksom, mailom ili pismom. Molimo Vas da dođete oko 13,30 sati radi pravovremene prijave.

 

Ponavljamo, molimo uplatiti unaprijed, nije moguća više uplata pri dolasku!

 

PRIJAVNICA ZA SIMPOZIJ