Skip to content


COVID-19 i mentalno zdravlje: Međunarodno istraživanje o utjecaju pandemije COVID-19 te mjera suzbijanja pandemije na mentalno zdravlje populacije

Molimo Vas da ispunite upitnik o Vašem iskustvu pandemije i potresa, u trajanju oko 15 minuta. Upitnik je anoniman.

ANKETA

Objavljeno u Aktualnosti  ( 30. Travanj 2020.)