Klub liječenih alkoholičara 'Novi put', Slavonski Brod
Udruga građana HRVATSKA PROTIV DROGE