Arhiva kategorije: Aktualnosti

Simpozij: Depresija i globalna kriza

Hrvatsko psihijatrijsko društvo organiziralo je povodom 10. listopada – Dana mentalnog zdravlja simpozij pod nazivom Depresija i globalna kriza.

Simpozij je održan u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, dana 10. listopada 2012. godine.

Na njemu je sudjelovalo preko 150 sudionika. Održano je šest referata (prof. dr. sc. Vlado Jukić – Dan mentalnog zdravlja 10. listopada 2012. – Globalna kriza; prof. dr. sc. Goran Dodig – Suvremeni svijet i depresija – Je li krize bilo prije krize?; prim. dr. sc. Petrana Brečić – Klinička slika depresije i drugih psihičkih poremećaja povezanih s krizom; doc. dr. sc. Ivan Begovac – Kriza i njezin utjecaj na mentalno zdravlje djece; prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta – Psihoterapija depresije i drugih psihičkih poremećaja izazvanih krizom; prof. dr. sc. Miro Jakovljević – Farmakoterapija depresije i drugih psihičkih poremećaja izazvanih krizom), a nakon toga su u raspravi sudjelovali pozvani diskutanti (prof. dr. sc. Dolores Britvić, prof dr.sc. Danijel Buljan, prof. dr. sc. Marina Kuzman, prof. dr. sc. Nikola Mandić, prof. dr. sc. Vasko Muačević, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Gordana Rubeša, Renata Sabljar Dračevac, dr. med., prof. dr. sc. Slavko Sakoman i prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić).

Nakon simpozija sudionici su, raspravljajući o svemu rečenom, nastavili druženje uz prigodni domjenak.

Prema onome što se moglo čuti od sudionika simpozija, simpozij je polučio izuzetan uspjeh (što je u svojoj diskusiji posebno istaknuo prof. dr. sc. Nikola Mandić).

Hrvatska radio televizija je u svom centralnom dnevniku istu večer izvijestila o održanom skupu, a u tom prilogu, o problemima kojima se simpozij bavio – depresija i drugi mentalni poremećaji u kontekstu globalne krize – govorila su tri sudionika ovog stručnog skupa (prof. dr. sc. Goran Dodig, doc.dr.sc. Ivan Begovac i Renata Sabljar Dračevac, dr. med.).

Ovim prilogom i prilozima u drugim medijima, o ovogodišnjoj temi Dana mentalnog zdravlja i uopće o problemu mentalnog zdravlja, još je jednom, na primjeren način, obaviještena hrvatska javnost.

Sastanak Upravnog odbora HPD-a

Dana 23. rujna 2012. godine u Osijeku je održan sastanak Upravnog odbora HPD-a.

Na sastanku je razmotrena aktualna situacija u Hrvatskom psihijatrijskom društvu. Verificirana je odluka predsjednika Društva o održavanju simpozija povodom 10. listopada Dana mentalnog zdravlja. Simpozij će se održati 10. listopada 2012. u prostorijama Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb.

Odlučeno je da će se 10. hrvatskih psihijatrijski dani održati u Opatiji od 4. do 6. travnja 2013. godine.
Dogovoren je sastanak Upravnog odbora i Savjeta Društva za 10. listopada 2012. godine.

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Hrvatsko psihijatrijsko društvo ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja (10. listopad 2012.) koji je posvećen depresiji u globalnoj krizi ( Depression: A global crisis) obilježiti će okruglim stolom na temu mentalnog zdravlja, posebno depresije, u vrijeme krize koja već nekoliko godina traje u Hrvatskoj, a koja će se, prema svim predviđanjima nastaviti i slijedećih godina. Okrugli stol održati će se 10. listopada 2012. (srijeda) od  11.00 do 14.00 sati u Edukacijskom  centru Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32. Psihijatri i drugi djelatnici na području mentalnog zdravlja, svakodnevno se susreću s klijentima, pa i bolesnicima, koji traže pomoć zbog psihičkih tegoba, uglavnom depresije, koje su posljedica krize u kojoj su se ne svojom krivnjom našli. Stoga će se, uz aspekte odnosa krize i depresije, raspravljati i o utjecaju krize koja pritišće naše društvo na mentalno zdravlje građana koje je kriza pogodila.

Raspored predavanja

 

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest organizira 6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres će se održati u Primoštenu, od 10. do 13. listopada 2012. godine.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i ovaj je put pozvala brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikaže najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija. Pored kliničkih i bazičnih tema iz područja AB, posebnu pozornost posvetit ćemo temama vezanim za skrb bolesnika i njegovatelje. Sažeci svih usmenih izlaganja i posterskih prezentacija bit će tiskani na hrvatskom ili engleskom jeziku u časopisu Neurologia Croatica. Zbog otežane gospodarske situacije i smanjenih financijskih sredstava na ovom kongresu neće biti osigurano simultano prevođenje predavanja pozvanih predavača s engleskog na hrvatski jezik.

Službene stranice kongresa

Svjetski dan oboljelih od Alzheimerove bolesti 21.09.2012.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest povodom Svjetskog dana oboljelih od Alzheimerove bolesti 21.09.2012., organizira niz događanja na koja Vas pozivamo u želji da se upoznate s radom i nastojanjima Udruge da poboljša kvalitetu života oboljelih od Alzheimerove bolesti kao i njihovih obitelji i njegovatelja.

Obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti uveličati će i dolazak španjolskog novinara Guillerma koji pješači 7.500 km od Španjolske do Jeruzalema u sklopu svoje akcije „Njima je svaki trenutak život“, kako bi ukazao na poteškoće s kojima se susreću oboljeli od Alzheimerove bolesti i njihovi najbliži. Sada se nalazi u Hrvatskoj na polovici svoga puta i pridružiti će nam se u obilježavanju Svjetskog dana Alzheimerove bolesti u petak 21.09.2012. u Bogovićevoj ulici.

Pozivamo Vas da nam se i Vi pridružite u obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti prema dolje navedenom rasporedu događanja:

„Dani Otvorenih vrata Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest“
od 19. 09. 2012. (srijeda) do 21. 09. 2012. (petak), u vremenu od 16 – 18 sati,
u našim prostorijama (Vlaška 24), uz razgovor sa liječnicima i voditeljicom Savjetovališta za članove obitelji, prikazati će se i filmovi s tematikom Alzheimerove bolesti.

*
Svjetski dan Alzheimerove bolesti
obilježiti ćemo 21. rujna 2012. (petak)
U Bogovićevoj ulici kod skulpture Sunce u vremenu od 10 do 18 sati.
Na štandovima Udruge dijeliti ćemo edukativne materijale te odgovarati na sva Vaša pitanja.

*
Prezentacija Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest
23.rujna 2012. (nedjelja) u Parku Zrinjevac od 10 do 14 sati.
u sklopu manifestacije „Dan gradske četvrti Donji grad“ .

Veselimo se Vašem dolasku, a za sve informacije slobodno nazovite 091/5691 660.

9. hrvatski psihijatrijski dani

Stručni skup “9. hrvatski psihijatrijski dani” održan je u razdoblju od 12.-15. travnja 2012.g. u Opatiji u hotelu Ambasador. Na skupu je sudjelovalo 280 sudionika. Aktivni izlagači predstavili su svoje radove u znanstvenom dijelu programa koji se sastojao od 20 usmenih izlaganja i 52 rada koji su predstavljeni kao posteri u ukupno dvije poster sekcije. Nagrade za najbolje prikaze u kategorije usmenih izlaganja dobili su: Zoran Čavajda, dr. med., Suzana Vlatković, dr. med., Ivana Sindik, dr. med., i Snježana Milanović, dr. med. Nagrade za najbolje prikaze u kategorije postera dobile su: prim. dr. sc. Nadica Buzina i mr. sc. Daniela Petrić. Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za najbolji objavljeni znanstveni rad.

Uz znanstveni dio programa, na skupu su održani i drugi sadržaji. Održana je 21. redovna godišnja i 9. izvanredna izborna Skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva. Održan je okrugli stol na temu “Razgovor o hrvatskoj psihijatriji – nekada i sada” u kojemu su sudjelovali umirovljeni profesori psihijatrije  prof.dr.sc.E.Klain, prof.dr.sc.N.Mandić, prof.dr.sc.V.Folnegović Šmalc i prof.dr.sc.B.Uglešić, a moderator je bio prof.dr.sc.V.Jukić. Predstavljena je knjiga “Psihijatrijsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju” čiji su autori Ante Bagarić i Miroslav Goreta, a o knjizi su na predstavljanju, osim autora, govorili i njezini recenzenti prof.dr.sc.Vlado Jukić, prof.dr.sc.Danije Buljan i prof.dr.sc.Mate Mihanović. Održan je i “Susret i razgovor s ekpertom- prof.dr.sc.E.Klain” na kojemu je prof.dr.sc.E.Klain kao ekspert bio na raspolaganju za pitanja i komentare iz područja psihoterapije. Prim.dr.Vlasta Štalekar prikazala je zbirku fotografija sa putovanja na Island. U organizaciji Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata iz psihijhatrije održana je radionica pod nazivom “Škola kibernetike i sistemske terapije”.

Seminar: Psihodrama u radu s anksionim poremećajima

Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i KBC-a Zagreb organiziraju 27. i 28. listopada 2012, u Kišpatićevoj 12, Zagreb, otvoreni psihodramski seminar „Psihodrama u radu s anksionim poremećajima“. Voditelji seminara su Dušan Potkonjak, dr.med., spec. neuropsihijatar, i Zoran Ilić, dr.med., spec. psihijatar. Sudionici seminara dobivaju certifikat o sudjelovanju s ukupno 14 sati psihodramskog rada. Prijave i informacije za seminar putem elektroničke pošte v.michel.kranjec@gmail.com.

Psihodrama anksiozni poremećaji 2012

21. redovna i 9. izvanredna izborna skupština Hrvatskog psihijatrijskog društva

Na osnovi čl. 11. Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva 21. redovna i 9. izvanredna izborna skupštinu Hrvatskog psihijatrijskog društva održana je dana 14. travnja 2011. godine u hotelu “Ambasador” u Opatiji.

Dnevni red sadržavao je:

– izbor Radnog predsjedništva, Povjerenstva za verifikaciju i Kandidacijskog povjerenstva;
– izvješće Predsjednika HPD-a o radu od 15. travnja 2011. do 14. travnja 2012.;
– raspravu i glasovanje o izvješću;
– izbore za tri dopredsjednika Društva, glavnog tajnika Društva, predsjednika i članova Nadzornog odbora te članove Etičkog povjerenstva;
– verifikaciju članova Upravnog odbora Društva;
– verifikaciju članova Savjeta Društva;
– te pod razno i raspravu o kandidiranju „izabranog predsjednika“ (eng. Prezident elected).

Nakon izbora Radnog predsjedništva, Povjerenstva za verifikaciju i Kandidacijskog povjerenstva, predsjednik Društva podnio je izvješće o radu u razdoblju od 15. travnja 2011. do 14. travnja 2012. godine. U tom razdoblju verificirane su izmjene i dopune Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva sa prethodne Skupštine. Oformljena je prostorija s tehničkim pomagalima za potrebe Društva koja se nalazi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Obnovljena je web stranica Društva. Uspostavljen je registar članova Hrvatskog psihijatrijskog društva te su napravljene nove članske iskaznice. U spomenutom razdoblju Društvo je bilo podrška dva skupa koje su organizirale farmaceutske tvtke Pliva i Astra Zeneca te je bilo suorganizator dva kongresa: 4. kongresa o nuspojavi antipsihotika i 2. hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji. Važna aktivnost bila je i organizacija kongresa “9. hrvatski psihijatrijski dani”. Održana su i dva sastanka vezana za temu o specijalističkom usavršavanju u psihijatriji. Izvješće je prihvaćeno većinom glasova prisutnih.

Na skupšitini su izabrani tri dopredsjednika i glavni tajnik Društva, predsjednik i članovi Nadzornog odbora, članovi Etičkog povjerenstva, te su verificirani članovi Upravnog odbora Društva i članovi Savjeta Društva.

Rasprava o kandidiranju „izabranog predsjednika“ (eng. Prezident elected) zaključena je odlukom da će Savjet odlučiti o protokolu izbora izabranog predsjednika, čije mjesto za sada ostaje prazno.
Nakon Skupštine održan je prvi sastanak Upravnog odbora Društva na kojem je za blagajnika Društva izabran dr. Domagoj Vidović, a za administrativnu tajnicu dr. Ana Bačeković.

Novi broj “Socijalne psihijatrije”

Objavljen je novi broj časopisa Socijalna psihijatrija, vol. 40 (1) 2012.

Teme novog broja: Prilagodba i upotreba ljestvica namijenjenih mjerenju samostigmatizacije, osnaživanja-samopouzdanog doživljaja selfa i percepcije socijalnog obezvrjeđivanja i diskriminacije u osoba s psihičkim poremećajem u Republici Hrvatskoj; Obrambeni mehanizmi u uzorku odraslih: prevalencija, spolne i dobne razlike; Kvaliteta života osoba oboljelih od shizofrenije liječenih dugotrajnom psihodinamskom grupnom psihoterapijom; Izvori stresa volontera u socijalnoj skrbi; Liječenje ovisnika o kockanju – čimbenici koji utječu na terapijski uspjeh; Antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija – pregled suvremenih spoznaja; Odnos intenziteta posttraumatskog stresnog poremećaj izazvanog ratnom traumom i socijalne podrške; Analiza članaka objavljenih u časopisu „Socijalna psihijatrija“ u razdoblju od 2001. do 2011. godine.

Detaljni sadržaj broja i sažetke radova možete pogledati ovdje.

 

Deveti psihijatrijski dani

Deveti psihijatrijski dani, kao najznačajniji stručni godišnji sastanak hrvatskih psihijatara, održati će se u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva od 12.-15. travnja 2012. u hotelu Ambasador u Opatiji. Stručni i organizacijski odbor izradio je znanstveni program, a na skupu se mogu prikazati stručni prikazi u vidu usmenih izlaganja ili postera. Autori najboljih usmenih prezentacija i najboljih postera po mišljenju stručnog ocjenjivačkog povjerenstva bit će nagrađeni. Tvrtke koje prodaju, promoviraju ili istražuju nove proizvode na tržištu, mogu kao izlagač ili u vidu sponzorstva sudjelovati na 9. hrvatskim psihijatrijskim danima. Tehnički organizator je agencija Spektar putovanja d.o.o.

PROGRAM