Arhiva kategorije: Aktualnosti

Obavijest o smrti prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić

Poštovani i dragi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva!

U dubokoj tuzi javljamo da je 30.kolovoza 2021. g. preminula naša ugledna i uvažena članica psihijatrijske zajednice, prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić.

Prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić dr. med., specijalist psihijatrije, rođena je 8.12.1963.godine u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.  Medicinski fakultet završila je 1987.godine, a  specijalizaciju iz psihijatrije završila je 1993.godine. Status subspecijaliste psihoterapije stekla je  2003.godine, a status primarijusa 2014.godine. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku postala je 2018.godine. Bila je nositelj kolegija Psihološke medicine te nekoliko kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayer u  Osijeku. Cijeli klinički staž je odradila na Klinici za psihijatriju KBC Osijek te je  od 1.10.2003.  bila  Voditelj Dnevne bolnice  na Klinici za psihijatriju u Osijeku, a od 1.11.2013. do  17.11.2014.g.  je obnašala funkciju Predstojnika Klinike za psihijatriju  Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta u Osijek , KBC Osijek. Od 2014. g.  je bila Pročelnica  Zavoda za psihološku medicinu i Regionalnog centra za psihotraumu Klinike za psihijatriju KBC Osijek.  Zbog bogatog je znanstvenog opusa bila prepoznatljiva u domaćim, ali i međunarodnim znanstvenim krugovima posebice u području psihotraumatologije te je kritičko promišljanje vezano za temu ratne traume te posljedica ratne traume na psihičko zdravlje pojedinca, ali i na transgeneracijski prijenos traume unutar obitelji bila važna tema njezinih istraživanja. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Bila je članica niza stručnih društava.  Preminula je cijenjena sveučilišna profesorica, znanstvenica, osoba ljudskih kvaliteta dostojnih poštovanja koja će biti trajno upisana u povijest Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Klinike za psihijatriju KBC Osijek. Svjetlo sjećanje na profesoricu Vukšić ostat će u našim mislima.

Pripremila: prof. dr.sc. Dunja Degmečić

Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac

Poštovani kolegice i kolege!

U dubokoj tuzi javljamo  da je u Zagrebu, 07. rujna, 2021. iznenada je preminuo prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac. Prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, bio je  specijalist psihijatrije i subspecijalist biologijske psihijatrije. Rođen je 14. rujna 1943. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1967. god. magistrirao je 1977. s temom „Utjecaj blokatora beta-adrenergičkih receptora na promjene aktivnosti renina izazvane fizičkim naporom“, a doktorirao disertacijom „Interakcija simpatičkog živčanog sustava i renin-angiotenzin sustava u regulaciji krvnog tlaka“. Docentom je postao 1990., a izvanrednim profesorom 1995. godine. Nakon rada u Istraživačkom institutu farmaceutske tvrtke Pliva i na Klinici za psihijatriju KB Sestre milosrdnice, 1986. g. dolazi u Kliniku za psihijatriju KBC-a Zagreb, gdje je vršio dužnost predstojnika od 1993. do 1995., a od 1995. do 2007. god. bio je predstojnik Klinike.

Organizirao je poslijediplomske studij iz socijalne psihijatrije, a sudjelovao je na poslijediplomskim studijima biologijske psihijatrije, psihoterapije, dječje psihijatrije, interne medicine, kliničke farmakologije, toksikoloije, neurologije, te hitne i intenzivne medicine.

U nekoliko je mandata bio pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. Mentor je znatnog broja magisterija i doktorata.

Bio je predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva, te član više stručnih društava. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1995.

Organizirao je četiri hrvatska psihijatrijska kongresa, inicirao i organizirao Hrvatske psihijatrijske dane, te mnogobrojne stručne skupove. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, na većini kao pozvani predavač.

Bio je voditelj znanstvenih projekata Ministarstva zdravstva i kliničkih studija novih psihofarmaka.

Sudjelovao je u radu uredničkih odbora nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa “Alcoholism“, “Medicus“, “Anali KB Sestre milosrdnice“), a više je godina bio glavni urednik časopisa „Socijalna psihijatrija“. Sa suradnicima je pripremio udžbenik za studente medicine „Psihijatrija“. Također je sudjelovao u radu mnogih savjeta i povjerenstava Ministarstva zdravstva, Ministarstva branitelja i Vlade RH.

3. HRVATSKI KONGRES O PSIHOTRAUMI: „Mentalno zdravlje u vrijeme i nakon COVID-19 pandemije“

Sudjelovanje na skupu bit će bodovano prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore. S obzirom na izuzetni značaj skupa, čast nam je pozvati Vas da svojim sudjelovanjem i pokroviteljstvom doprinesete značaju i realizaciji ovog važnog medicinskog i edukacijskog događaja u regiji.

Više detalja u dokumentima u privitku:

·         Knjižica prve obavijesti

·         Obrazac za registraciju i smještaj

Zahvaljujemo na suradnji!

Lijep pozdrav

Tehnička organizacija 3. Hrvatskog kongresa o psihotraumi: „Mentalno zdravlje u vrijeme i nakon COVID-19 pandemije“, Split 11.-13.11.2021.

KONTAKT Nataša Piljan

A.T.I. d.o.o.

Zadarska 15, HR-52100 Pula

OIB 29635530727, ID KOD HR-AB-52-040155102

Office Tel. +385 52 223 400, Fax +385 52 217 644

E-mail natasa@ati.hr

GSM +385 91 4440 046

Preminuo prof. emeritus dr. sc. Borben Uglešić

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

U sumrak dana 25.rujna 2020. u svojoj 94. godini života, preminuo je naš dragi učitelj i prijatelj, profesor emeritus Borben Uglešić. Doajen i nestor hrvatske psihijatrije, čovjek čije vizije i trude u više od 60 godina rada, danas baštinimo. Profesor Uglešić je u drugoj polovici 50.-ih godina prošlog stoljeća započeo svoj psihijatrijski put, iznjedrio i doveo splitsku, južnohrvatsku psihijatriju u kliničke i znanstvene vode. Zahvaljujući njegovim znanstveno-nastavnim zvanjima i svekolikom zalaganju, tadašnji psihijatrijski odjel splitske bolnice “Firule” je 1986. godine dobio status Klinike za psihijatriju koji je zadržan u kontinuitetu do danas. Iznimno je zaslužan za razvoj splitskog KBC i jedan od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Splitu.

Iako je 1998. “otišao” u formalnu mirovinu, nije stao!! Živio je cijeli svoj život psihijatriju, bremenitu i plemenitu disciplinu medicine, ali i više od medicine, postavši paradigma psihijatrije za Split i Dalmaciju. Brojne nagrade, priznanja i počasti za rad te zasluge u svim sferama života, svjedoče o “veličini” legendarnog profesora. Čovjeka čija jednostavnost, spontanost, pristupačnost, iznimna socijalna inteligencija i eruditski habitus te posebno uvijek prisutna duhovitost, su uvijek plijenile pažnju i emocije. Profesor koji je uvijek bio “naoružan” jednom zaraznom ljudskom toplinom koju je prenosio na sve nas koje je učio.

Profesor Uglešić u hrvatskoj psihijatriji i šire, ostavlja duboki trag kao čovjek kojemu su naročito destigmatizacija duševnih bolesnika, forenzička psihijatrija te socijalni i društveni značaj psihijatrije bili životni credo. S velikim poštovanjem i ponosom jer je bio naš, ćemo se sjećati dragog profesora, učitelja i njegove “brazde”.

Doc.dr.sc.prim. Trpimir Glavina, dr.med.
Predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Split
Pročelnik Katedre za psihijatriju MEFST

 

Call for abstracts – 29th Danube Psychiatric Symposium & 9th Croatian Congress on Psychopharmacotherapy

Navedeni događaji održat će se od 17.12. do 19.12.2020. u online odnosno virtualnom obliku.

Više o događaju pročitajte ovdje:

The main topic will be “Psychiatry, Medicine and Society: Homo Deus of the 21st Century and Challenges of Mental Health and Personalized Medicine” with special emphasis on predictive, preventive and person centered medicine and comorbidities, as well as on bridging personal, public and global mental health, compassionate society and empathic civilization. Personalized or P4 medicine and mental health have become very challenging and exciting topics of great interest and importance. There is no health without mental health as well as there is no sane, compassionate, and prosperous society without public mental health and empathic civilization without global mental health.

Four multidisciplinary sessions will be organized within the symposium with challenging topics:

  • Comorbidity, resilience, and epigenetics in psychiatry from the perspective of predictive, preventive, and person-centered medicine
  • Transdisciplinary integrative approach in psychiatry, personalized medicine, and creative psychopharmacotherapy
  • Psychiatry, spirituality, and religion from the perspective of public and global mental health
  • Psychiatry, ethics, and politics from the perspective of public and global mental health

We encourage you to register and send your abstracts and full conference papers through the congress website www.29dps.com.

  • abstract submission deadline – November 01, 2020
  • conference papers submission deadline – November 15, 2020

All accepted papers will be published, “in press” in our journal Psychiatria Danubina after the payment of the registration fee, and shortly before the congress in the print edition of the journal.

 

REGISTRIRAJTE SE

Najava javno zdravstvene kampanje „Kako prepoznati i pobijediti depresivni poremećaj“

Depresija je psihički poremećaj koji je u stalnom porastu u svijetu. Zbog tendencije stalnog povećanja
broja oboljelih, očekujemo da će u uvjetima pandemije Covidom-19, ovaj poremećaj postati
najozbiljniji javnozdravstveni problem.
Hrvatsko psihijatrijsko društvo će u suradnji sa svojim pokroviteljima i partenerima tijekom listopada,
studenog i prosinca 2020. provesti javno zdravstvenu kampanju edukacije i podizanje svijesti u
društvu o problemu depresije s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja depresije. Namjera je HPD-a,
ublažiti i smanjiti negativne učinke depresivnog poremećaja na cjelokupno hrvatsko društvo.
Nadamo se da će javno zdravstvena kampanja osposobit značajan dio populacije kao i zdravstevnih
stručnjaka i suradnika na polju mentalnog zdravlja, da pravovremeno prevenira, prepoznaje i
dijagnosticira depresivni poremećaj, kako bi se pomoglo što većem broju osoba u brzom povratku
njihovom normalnom životu.
Predsjednica Hrvatskog psihijatrijskog društva
Prof. dr.sc. Alma Mihaljević-Peleš

Preporuke HPD-a u vezi aktualne epidemije COVID-19

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaje. Nadalje, ugroženo je i zdravlje osoba koje sudjeluju u liječenju zaraženih osoba. Stanje distresa povratno pogoduje pojavi tjelesnih bolesti. Stoga je nužno uključiti psihosocijalnu podršku i brigu za mentalno zdravlje u zajedničku prevenciju i kontrolu epidemiološke situacije od samih početaka intervencije, što je vidljivo i u nizu zemalja koje su u ranijem periodu bile pogođene zarazom koronavirusom.

HPD izdaje nekoliko preporuka za organizaciju psihijatrijske skrbi, opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica te mjere za samopomoć za opću populaciju.

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za organizaciju psihijatrijske skrbi i psihijatrijske intevrencije tijekom epidemije koronavirusom

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za opće i specifične mjere smanjenja unosa i zaraze koronavirusom u okvirima psihijatrijskih jedinica općih bolnica i psihijatrijskih bolnica

Epidemija korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje – upute za samopomoć

Psihološka prva pomoć: upute za pomagače

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za psihofarmakološko liječenje psihijatrijskih stanja tijekom epidemije COVID-19

Preporuke Hrvatskog Psihijatrijskog Društva za deeskalacijski postupak i komunikaciju s agresivnim bolesnikom

Preporuka Hrvatskog psihijatrijskog društva o promjeni termina „socijalno distanciranje“ u komunikaciji oko aktualne epidemije novim koronavirusom SARS-CoV-2: Tjelesna udaljenost neka znači emocionalnu bliskost

Covid-19 i dugodjelujući antipsihotici

 

Osim preporuka HPD, objavljujemo i prijevode važnih dokumenata koje su preveli naši kolege, a objavila su ih relevantne međunarodne stručne organizacije.

SKRB O PACIJENTIMA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

PSIHOLOŠKI I PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI EPIDEMIJE COVID-19

KORONAVIRUS NA BOLNIČKOM ODJELU: NOVI IZAZOV ZA PSIHIJATRIJU

MOGUĆE POSLJEDICE KORONAVIRUSA NA OVISNIKE O DROGAMA

KAKO SE NOSITI SA ANKSIOZNOŠĆU I STRESOM ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19

ZAŠTITA DOBROBITI ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 I DRUGIH ZARAZNIH BOLESTI

OPIJATSKA SUPSTITUCIJSKA TERAPIJA U VREMENU COVID-19

PSIHOLOŠKI UČINCI IZOLACIJE TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

PUŠENJE I COVID-19

COVID-19 I KONZUMENTI DROGA

 

Zahvaljujemo svim kolegama koji su sudjelovali u izradi preporuka i u prijevodima svih dokumenata, doc.dr.sc. Martina Rojnić Kuzman, dr.sc. Stipe Drmić, dr.sc. Marko Ćurković, dr.sc. Ivan Ćelić, doc.dr.sc. Marina Letica Crepulja, doc.dr.sc. Anamarija Petek Erić, dr. Irena Rojnić Palavra, dr.sc. Aleksandar Savić, prof.dr.sc. Zoran Zoričić, prof.dr.sc. Marina Šagud, prof.dr.sc. Dalibor Karlović, doc.dr.sc. Vjekostav Peitl, dr. Anja Melada i dr. Ela Milutinović, te prof.dr.sc. Igor Filipčić i prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peleš, te pozivamo sve kolege da pošalju sva nova saznanja i komentare, te prijevode novih tekstova kako bi ih mogli uvrstiti među postojeće dokumente čim ranije.

Preporuke su podržala psihijatrijska društva:

Hrvatsko društvo za ovisnosti, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Zoran Zoričić

Hrvatsko društvo za shizofreniju i poremećaje iz spektra, HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Dalibor Karlović

Referentni centar za psihijatrijsku neurobiologiju MZ

Hrvatsko društvo za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Darko Marčinko

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, predsjednik prof.dr.sc. Ninoslav Mimica

Psihijatrijsko društvo Hrvatske Udruge Medicinskih Sestara, predsjednica dipl.med.techn. Martina Filko Kajba

Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju, predsjednik prim.dr.sc. Vedran Bilić

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ, predsjednica prof.dr.sc. Slađana Štrkalj Ivezić

Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, predsjednik prof.dr.sc. Miro Jakovljević

Hrvatsko društvo za neurostimulaciju mozga HLZ, predsjednik prof.dr.sc. Igor Filipčić

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju, predsjednik doc.dr.sc. Nadica Buzina

Društvo za afektivne poremećaje, predsjednica prof.dr.sc. Alma Mihaljević Peles