Arhiva kategorije: Aktualnosti

Obavijest članovima hpd-a

Poštovani članovi HPD,

Pandemija nije ni završila, a nažalost ulazimo u novu fazu
neizvjesnosti. Kao odgovor na rat u Ukrajini, HPD je kao dio Europskog
psihijatrijskog društva (EPA), podržao sljedeće izjave:

Od konkretnih koraka, HPD je uključen u “EPA Network of Solidarity for
Ukraine”, što uključuje

https://www.europsy.net/epa-statement-on-the-situation-in-ukraine/

https://www.europsy.net/epa-statement-on-the-establishment-of-an-epa-network-of-solidarity-for-ukraine/

– Izradu virtualnog repozitorija s dostupnim dokumentima i preporukama
za pomoć stručnjacima koji rade s psihotraumom, dostupno od 07.03, na
linku https://www.europsy.net/resource-page/. Ukoliko imate dodatne
materijale, molim da nam pošaljete
– Organizacija webinara za stručnjake s praktičnim savjetima kako da
se pomogne ljudima s traumom rata
– Izrada liste psihijatara i psihologa koji bi pružali stručnu pomoć
osobama u potrebi, putem online konzultacija za koje će EPA osigurati
tehničku podršku. Temeljna lista je dostupna, a volonteri su
dobrodošli. Svi zainteresirani članovi koji žele biti na listi
volontera, neka nam pošalju ime i email adresu kako bi ih proslijedili
kolegama u uredu EPA
– EPA donira financijsku pomoć United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) te također potiče svoje članice na isto

Srdacan pozdrav,
Martina Rojnic Kuzman, tajnica HPD
Alma Mihaljević Peleš, predsjednica HPD

OSAMNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Sveučilište u Mostaru u suradnji s Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije i Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovin organiziraju međunarodni simpozij:

OSAMNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA
TEMA: NOVE SPOZNAJE U PSIHIJATRIJI:
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP
Simpozij će se održati 4.6.2022.godine u Mostaru

Simpozij “POSTOJI LI EPIDEMIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE I ADOLESCENATA TIJEKOM PANDEMIJE COVID INFEKCIJE?”

Održati će se u četvrtak 16. prosinca 2021. od 13,00 do 18,15  sati, putem virtualane zoom aplikacije.

Uz ovaj simpozij će na početku biti predstavljen sveučilišni udžbenik “Dječja i adolescentna psihijatrija“, glavnog urednika Ivana Begovca i suradnika, u obliku pdf-a, koji je izišao u travnju ove godine, u obliku otvorenog pristupa (open access), te ga možete slobodno preuzeti!

Dostupan je na linku: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914

PROGRAM

PRIJAVNICA

In memoriam – Prim. Robert Torre, dr. med. (1965. – 2021.)

Dana 14. listopada 2021., iznenada je preminuo dobar čovjek, naš dragi kolega, prijatelj, vrsni liječnik. Robert Torre rođen je u Zagrebu 29. siječnja 1965. godine. Odrastao je i živio u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet. Sudionik je Domovinskog rata od 1992. do 1993. Cijeli svoj radni vijek od 1993. godine, najprije kao specijalizant, potom kao specijalist psihijatrije, a kasnije i kao voditelj odjela Ovisnosti o alkoholu radi u KBC-u Sestre milosrdnice na Klinici za psihijatriju. Robert Torre bio je primarius i subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti te socijalne psihijatrije.  Autor je više znanstvenih radova ali i brojnih knjiga.

Za nas djelatnike Klinike za psihijatriju živjeti i raditi s Robertom bio je dar. Bio je tako dobre naravi da je uvijek okupljao ljude, kolege, suradnike ali i bolesnike i njihove obitelji. Svoj liječnički poziv uistinu je doživljavao strastveno, bolesnici su ga voljeli a i on bolesnike bez rezerve. Kao liječnik bio je izuzetno kolegijalan, marljiv i pouzdan. Posebnu pozornost je posvećivao edukaciji budućih psihijatara i taj dio posla mu je bio posebno drag. Svi smo mi učili od primarijusa Torre. Robert je ostavio dubok i neizbrisiv trag, ne samo kroz njegovo javno djelovanje, nego i na nas njegove suradnike koji su ostali bez važnog povezujućeg člana.  U svakom trenutku svoje pojavnosti nesebično je širio duboka i neprocjenjiva znanja koje je imao, a nas navodio da i mi promišljamo i djelujemo šire od ustaljenih okvira. Bio je hrabar u promicanju svojih ideja ne bojeći se posljedica. Naime, da bi bili uspješni, da bi dalje rasli i razvijali se u našem radu potrebno je slobodno razmišljanje i preispitivanje. Bez toga bili bi zarobljeni, ne bi bili slobodni, struku bi dovodili u stanje mirovanja, zadovoljstva samim sobom, a to nije bit znanosti. Stalno se moramo preispitivati. Bez preispitivanja znanost postaje ideologija a mi sljedbenici, koji nismo slobodni.

Osim što je bio vrstan liječnik, psihijatar, bio je erudit i čovjek širokih pogleda na svijet.

Naš Robert je otišao tiho, brzo, čvrsto vezan uz svoje ideje koje je brižno čuvao od ustaljene svakodnevnice. Dok njegova misao bude živjela u našoj ustanovi i dok budemo promicali vrijednosti koje je zagovarao, ovo će biti bolnica u kojoj će bolesnici i dalje nalaziti nadu.

KBC Sestre milosrdnice, Klinika za psihijatriju

Obavijest o smrti prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić

Poštovani i dragi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva!

U dubokoj tuzi javljamo da je 30.kolovoza 2021. g. preminula naša ugledna i uvažena članica psihijatrijske zajednice, prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić.

Prof.prim.dr.sc. Željka Vukšić dr. med., specijalist psihijatrije, rođena je 8.12.1963.godine u Osijeku gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.  Medicinski fakultet završila je 1987.godine, a  specijalizaciju iz psihijatrije završila je 1993.godine. Status subspecijaliste psihoterapije stekla je  2003.godine, a status primarijusa 2014.godine. Redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku postala je 2018.godine. Bila je nositelj kolegija Psihološke medicine te nekoliko kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayer u  Osijeku. Cijeli klinički staž je odradila na Klinici za psihijatriju KBC Osijek te je  od 1.10.2003.  bila  Voditelj Dnevne bolnice  na Klinici za psihijatriju u Osijeku, a od 1.11.2013. do  17.11.2014.g.  je obnašala funkciju Predstojnika Klinike za psihijatriju  Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta u Osijek , KBC Osijek. Od 2014. g.  je bila Pročelnica  Zavoda za psihološku medicinu i Regionalnog centra za psihotraumu Klinike za psihijatriju KBC Osijek.  Zbog bogatog je znanstvenog opusa bila prepoznatljiva u domaćim, ali i međunarodnim znanstvenim krugovima posebice u području psihotraumatologije te je kritičko promišljanje vezano za temu ratne traume te posljedica ratne traume na psihičko zdravlje pojedinca, ali i na transgeneracijski prijenos traume unutar obitelji bila važna tema njezinih istraživanja. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Bila je članica niza stručnih društava.  Preminula je cijenjena sveučilišna profesorica, znanstvenica, osoba ljudskih kvaliteta dostojnih poštovanja koja će biti trajno upisana u povijest Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Klinike za psihijatriju KBC Osijek. Svjetlo sjećanje na profesoricu Vukšić ostat će u našim mislima.

Pripremila: prof. dr.sc. Dunja Degmečić

Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac

Poštovani kolegice i kolege!

U dubokoj tuzi javljamo  da je u Zagrebu, 07. rujna, 2021. iznenada je preminuo prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac. Prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, bio je  specijalist psihijatrije i subspecijalist biologijske psihijatrije. Rođen je 14. rujna 1943. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1967. god. magistrirao je 1977. s temom „Utjecaj blokatora beta-adrenergičkih receptora na promjene aktivnosti renina izazvane fizičkim naporom“, a doktorirao disertacijom „Interakcija simpatičkog živčanog sustava i renin-angiotenzin sustava u regulaciji krvnog tlaka“. Docentom je postao 1990., a izvanrednim profesorom 1995. godine. Nakon rada u Istraživačkom institutu farmaceutske tvrtke Pliva i na Klinici za psihijatriju KB Sestre milosrdnice, 1986. g. dolazi u Kliniku za psihijatriju KBC-a Zagreb, gdje je vršio dužnost predstojnika od 1993. do 1995., a od 1995. do 2007. god. bio je predstojnik Klinike.

Organizirao je poslijediplomske studij iz socijalne psihijatrije, a sudjelovao je na poslijediplomskim studijima biologijske psihijatrije, psihoterapije, dječje psihijatrije, interne medicine, kliničke farmakologije, toksikoloije, neurologije, te hitne i intenzivne medicine.

U nekoliko je mandata bio pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. Mentor je znatnog broja magisterija i doktorata.

Bio je predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva, te član više stručnih društava. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1995.

Organizirao je četiri hrvatska psihijatrijska kongresa, inicirao i organizirao Hrvatske psihijatrijske dane, te mnogobrojne stručne skupove. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, na većini kao pozvani predavač.

Bio je voditelj znanstvenih projekata Ministarstva zdravstva i kliničkih studija novih psihofarmaka.

Sudjelovao je u radu uredničkih odbora nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa “Alcoholism“, “Medicus“, “Anali KB Sestre milosrdnice“), a više je godina bio glavni urednik časopisa „Socijalna psihijatrija“. Sa suradnicima je pripremio udžbenik za studente medicine „Psihijatrija“. Također je sudjelovao u radu mnogih savjeta i povjerenstava Ministarstva zdravstva, Ministarstva branitelja i Vlade RH.

3. HRVATSKI KONGRES O PSIHOTRAUMI: „Mentalno zdravlje u vrijeme i nakon COVID-19 pandemije“

Sudjelovanje na skupu bit će bodovano prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore. S obzirom na izuzetni značaj skupa, čast nam je pozvati Vas da svojim sudjelovanjem i pokroviteljstvom doprinesete značaju i realizaciji ovog važnog medicinskog i edukacijskog događaja u regiji.

Više detalja u dokumentima u privitku:

·         Knjižica prve obavijesti

·         Obrazac za registraciju i smještaj

Zahvaljujemo na suradnji!

Lijep pozdrav

Tehnička organizacija 3. Hrvatskog kongresa o psihotraumi: „Mentalno zdravlje u vrijeme i nakon COVID-19 pandemije“, Split 11.-13.11.2021.

KONTAKT Nataša Piljan

A.T.I. d.o.o.

Zadarska 15, HR-52100 Pula

OIB 29635530727, ID KOD HR-AB-52-040155102

Office Tel. +385 52 223 400, Fax +385 52 217 644

E-mail natasa@ati.hr

GSM +385 91 4440 046