Arhiva kategorije: Nekategorizirano

Tijela Društva

  1. Skupština Društva,
  2. Predsjednik, izabrani predsjednik (engl. President elect) i tri dopredsjednika,
  3. Glavni tajnik,
  4. Upravni odbor,
  5. Savjet Društva,
  6. Nadzorni odbor,
  7. Etičko povjerenstvo.

Prava i obveze svakog pojedinog tijela kao i njihovih članova regulirane su Statutom Društva.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA
prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Zagreb i KBC Zagreb

DOPREDSJEDNICI DRUŠTVA
prof. dr. sc. Ivan Požgain, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Osijek i KBC Osijek
prof. dr. sc. Gordana Rubeša, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Rijeka i KBC Rijeka
prof. dr. sc. Dolores Britvić, Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta Split i KBC Split

GLAVNI TAJNIK DRUŠTVA
doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Zagreb i KBC Zagreb

BLAGAJNIK DRUŠTVA
dr. sc. Maja Živković, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Zagreb i KBC Zagreb

ADMINISTRATIVNA TAJNICA DRUŠTVA
prof. Vivian Michel – Kranjec

ZAPISNIK 26. redovne skupštine Hrvatskog psihijatrijskog društva