Arhiva kategorije: Priznanja

Nagrada Dr. Ivo Žirovčić

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva, Upravni odbor Društva je dana
11. srpnja 2014. godine donio sljedeću

O D L U K U
o uvođenju nagrade „Dr. Ivo Žirovčić“

I.

Uvodi se nagrada „Dr. Ivo Žirovčić“ koja se dodjeljuje za najbolje vrednovani stručni i znanstveni rad objavljen u četverogodišnjem razdoblju između dva Hrvatska psihijatrijska kongresa.

II.

Nagrada se dodjeljuje u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa.
Visinu novčanog iznosa nagrade utvrđuje Upravni odbor Društva.

III.

Plaketa je izrađena u bronci, dimenzija 10×8 cm, s likom dr. Ive Žirovčića.
Rad je akademskog kipara Tomislava Kršnjavija.

IV.

Nagrada se dodjeljuje svake četvrte godine u sklopu održavanja Hrvatskog psihijatrijskog kongresa.
Odluku o dodjeli nagrade donosi stručno povjerenstvo kojeg bira Upravni odbor Društva.

V.

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnositi svi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva.

VI.

Pravo natjecanja za nagradu imaju svi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva.
Nagrada se članu Društva u pravilu može dodijeliti samo jednom.

VII.

Evidenciju dodijeljenih nagrada vodi glavni tajnik Društva.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik HPD-a
prof. dr. sc. Vlado Jukić

Nagrade autorskih radova

Hrvatsko psihijatrijsko društvo u sklopu 9. hrvatskih psihijatrijskih dana, koji su se održali u Opatiji od 12. do 15. travnja 2012. godine dodijelilo je nagrade za najbolje prikaze.
U kategoriji usmenih izlaganja nagrađeni su:

  1. Zoran Čavajda, dr. med., na temu „Lamotrigin u liječenju shizofrenije“,
  2. Suzana Vlatković, dr. med., na temu „Pisa sindrom kod bipolarnog poremećaja raspoloženja“,
  3. Ivana Sindik, dr. med., na temu „Razlog transfera HIV pozitivnog pacijenta sa metadonske na buprenorfinsku terpiju“,
  4. Snježana Milanović, dr. med., na temu „Kako liječiti shizofrenog bolesnika nakon što smo iscrpili sve psihofarmakoterapijske mogućnosti“.

U kategoriji postera nagrađene su:

  1. prim. dr. sc. Nadica Buzina, na temu „Diferencijalno dijagnostičke dileme u pacijenta koji je počinio teško ubojstvo“,
  2. mr. sc. Daniela Petrić, na temu „Školska fobija ili prodrom psihotičnog poremećaja“.

Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za znanstveni rad pod naslovom „Exaggerated platelet reactivity to physiological agonists in war veterans with posttraumatic stress disorder“ koji je objavljen u časopisu Psychoneurowndocrinology.


Zahvalnice

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na Četvrtom psihijatrijskom kongresu (Cavtat, 2006.) dodijelilo je zahvalnice prof. dr. Nikoli Mandiću i prof.em.dr.sc. Borbenu Uglešiću zbog dugogodišnjeg predanog i uspješnog rada u psihijatriji i iznimnog doprinosa razvitku hrvatske psihijatrijske zananosti i struke

Priznanja

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na skupštini Društva, održanoj u Splitu 1994. godine, odalo je priznanje za rad u psihijatriji prof. dr. sc. Nikoli Peršiću, prof. dr. sc. Vaski Muačeviću, prof. dr. sc. Borbenu Uglešiću i prof. dr. sc. Vladimiru Hudolinu.

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na skupštini Društva, održanoj u Zagrebu 1997. godine, odalo je priznanje za rad u psihijatriji prof.dr. Nikoli Peršiću i prof.dr.sc. Vaski Muačeviću.