Arhiva kategorije: Stranice

Burn-out među specijalizantima

Burnout among psychiatry residents – The International Psychiatry Resident / Trainee Burnout Syndrome Study (BoSS)

Nikolina Jovanović1, Julian Beezhold2, Olivier Andlauer3, Martina Rojnić Kuzman1, Anja Podlešek4, Cecile Hanon5, Beate Schulze6

 

1 University Hospital Centre and School of Medicine, Psychiatric clinic, Kispaticeva 12, 10 000 Zagreb, Croatia

2 County Acute Service, Hellesdon Hospital, NWMHFT Norwich NR6 5BE, United Kingdom

3 University of Franche-Comté, CHU Saint-Jacques, Department of Psychiatry, 25000 Besançon, France

4 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Psychology, Askerceva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

5 EPS Erasme, 143 av Armand Guillebaud, 92160 Antony, France

6 University of Zurich, Research Unit for Clinical and Social Psychiatry, CH-8057 Zürich, Switzerland

 

Abstract

Aim. To evaluate burnout syndrome and related factors among psychiatry residents in 24 countries worldwide. We report data from Croatia and France, the first two to complete the study.

Methods: The BoSS online questionnaire collects data on demographics, education, work circumstances, The Maslach Burnout Inventory (MBI-GS), The Areas of Worklife Survey, The Patient Health Questionnaire and The Suicide Ideation and Behaviour Questionnaire.

Results: Study sample consists of 224 residents – 54 from Croatia (54% response rate) and 136 from France (34.1%). They both showed moderate level of burnout syndrome, while the Croats had significantly stronger feelings of professional efficacy. Being single, more weekly working hours and fewer vacation days, and higher workload significantly predicted higher emotional exhaustion and higher cynicism.

Conclusion. Our findings indicate moderate level of burnout among psychiatry residents and its strong association with inadequate working conditions.

 

Key words – Burnout, psychiatry, residents, trainees

 

Full text: Die Psychiatrie, 2009;6:1-5

 

Istraživanja među specijalizantima

Problemi specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u Hrvatskoj: perspektiva specijalizanata

Martina Rojnić Kuzman, Nikolina Jovanović, Domagoj Vidović1, Branka Aukst Margetić2, Nina Mayer3, Sandra Blažević Zelić4, Davor Lašić5, Sanea Nadj6, Andreja Borovečki Šimurina7, Marija Kudumija Slijepčević8, Marina Bolanca, Milena Skočić9, Patricija Katić10, Tamara Šoškić9, Silvana Pleština9

 

Klinika iz psihijatrije, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

1Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, Hrvatska

2Psihijatrijska bolnica Ivan Barbot, Zagreb, Hrvatska

3Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Zagreb, Hrvatska

4Klinika iz psihijatrije, KBC RIjeka, Rijeka, Hrvatska

5Klinika iz psihijatrije, KBC Split, Split, Hrvatska

6Psihijatrijski odjel, opća Bolnica Virovitica, Virovitica, Hrvatska

7Psihijatrijski odjel, Bolnica Dubrava, Zagreb, Croatia

8Psihijatrijski odjel, opća Bolnica Bjelovar, Bjelovar, Hrvatska

9Klinika za psihijalošku medicinu, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

10Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, Hrvatska

 

Sažetak

Cilj studije je procjeniti kvalitetu trenutnog programa specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u Hrvatskoj koristeći objektivne pokazatelje akademskog postignuća specijalizanata i njihovu subjektivnu procjenu formalnog programa specijalizacije i provedbu istog u praksi. Pomoću upitnika smo ispitali 66 specijalizanata iz 15 psihijatrijskih ustanova, klinika i psihijatrijskih odjela u op}im bolnicama u Hrvatskoj. Upitnik sadrži pitanja o općem profilu specijalizanata psihijatrije u Hrvatskoj, o objektivnim pokazateljima akademskog postignuća psihijatara, te ocjenu postojećeg programa specijalizacije. Ispitali smo 89% svih specijalizanata koji su u rujnu i listopadu 2006. godine imali taj status u Republici Hrvatskoj (66 od ukupno 74 specijalizanata). Dobiveni rezultati ukazuju da su specijalizanti psihijatrije bili vrlo dobri studenti tijekom školovanja na medicinskom fakultetu, te da je većina njih nastavila poslijediplomsko školovanje. Dio specijalizanata pokazuje velik interes za znanstveni rad i kliničku psihijatriju, a većina je ukljućena u psihoterapijsku edukaciju izvan redovitog specijalističkog usavršavanja. Većina ispitanika je tek djelomično zadovoljna provedbom programa specijalizacije, te smatra da su glavni nedostaci vezani uz nedostatnost praktične psihoterapije, nedjelotvornost sustava mentorstva i nedostatak financijskih sredstava. Rezultati otkrivaju glavne probleme specijalističkog usavršavnja iz psihijatrije u Hrvatskoj. Slijedeći navedene rezultate provest ćemo istraživanje među mentorima, što će omogućiti daljnje sagledavanje problema i razvoj specifičnih mjera u svrhu poboljšanja edukacije iz psihijatrije u Hrvatskoj.

 

Cijeli tekst u Colleguim Antropologicum 2009; 33 (1): 217-223 ili http://www.collantropol.hr/

Takodjer o tome ovdje.

Pravilnik

Za Pravilnik klinknite ovdje.

Na sjednici Odbora održanoj 17. prosinca 2008, usvojene su dopune pravilnika (ovdje)

Na Skupštini HPD koja se održala tijekom 6. hrvatskih psihijatrijskih dana u Opatiji, 17. travnja 2009, usvojeni su su prijedlozi Sekcije, te novo Tijelo HPDa i Sekcije, Predstavnik Sekcije pri HPDu. U skladu s time usvojene su dopune Pravilnika na sjednici Odbora 22.05.2009. Za aktualno važeći Pravilnik klinikite ovdje.

Međunarodne aktivnosti

Sekcija mladih psihijatara Svjetskog psihijatrijskog udruženja

Zainteresirani specijalizanti psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije, kao i mladi specijalisti sa do sedam godina specijalističkog staža pozvani su pridružiti se sekciji mladih psihijatara (Early Career Psychiatrists – ECP) koja djeluje pri Svjetskom psihijatrijskom udruženju (World Psychiatric Association – WPA), a s ciljem poticanja i razvoja karijere u psihijatriji.

Odbor sekcije broji osam članova koji predstavljaju: Zapadnu Europu, Istočnu Europu, Sjevernu Afriku i Bliski Istok, Južnu Afriku, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Aziju, Australiju i Novi Zeland. Istaknimo kako je predstavnica regije za istočnu Europu upravo naša kolegica dr. Irena Rojnić Palavra (irojnicpalavra@gmail.com).

Neke od prednosti koje pruža navedena sekcija su stvaranje internacionalnih poznanstava, jačanje međunarodne suradnje, razne stručne i znanstvene aktivnosti, mogućnosti stipendiranja, stjecanje iskustava te naravno dobra zabava.

Kako biste se prijavili za članstvo potrebno je poslati kratak životopis uz motivacijsko pismo i popunjenu prijavnicu koju možete pronaći na web stranicama sekcije.

Dodatne informacije su dostupne na linku:
http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=2&content_id=1703

Iskoristite ovu priliku!

 

Young Psychiatrists Network

Mreža mladih psihijatara (Young Psychiatrists’ Network, YPN) je brzorastuća mreža specijalizanata psihijatrije i psihijatara u ranoj fazi karijere, engleski popularno nazvanih early career psychiatrists (u pravilu uključuje specijalizante i specijaliste psihijatrije do 40 godina starosti ili 5 godina od završetka specijalizacije).

Ciljevi su mreže globalni razvoj psihijatrije kroz povezivanje i uspostavljanje suradnje mladih stručnjaka širom svijeta, širenje znanja i razmjena iskustava, olakšavanje stručnog i znanstvenog usavršavanja mladih stručnjaka te unaprjeđenje znanja, vještina i sposobnosti.

Ideja je rođena 2009. godine pod nazivom Mladi psihijatri istočne Europe (Young Psychiatrists Eastern Europe), a na inicijativu sada neaktivnog Švedsko-istočnoeuropskog odbora (Swedish Eastern Europe Committee), uz podršku granta Švedske međunarodne razvojne agencije (Swedish International Development Agency). Istim je putem učinjeno mnogo na prepoznavanju potreba i rješavanju problema mladih psihijatara baltičke regije i Bjelorusije.

Nakon početnih razgovora o zajedničkim ciljevima i potrebi promicanja umrežavanja mladih psihijatara (i specijalizanata) iz Litve, Rusije i Švedske u Kaliningradu 2009., prvi korak bio je stvaranje web platforme. Ovakva komunikacija omogućila je interakciju mladih iz Latvije, Litve, Bjelorusije, Velike Britanije i Švedske, te je organiziran prvi međunarodni sastanak u Vilniusu 2010. godine. Slijedili su sastancij u Rigi 2011., Minsku 2012. i Wroclawu 2014. Ovogodišnji sastanak održat će se u Grčkoj, Porto Heli, od 30. rujna do 3. listopada pod naslovom „Between Past and Future“.

Hrvatska je putem Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske Hrvatskog psihijatrijskog društva ove godine pristupila mreži. Koordinatori za Hrvatsku su dr. Irena Rojnić Palavra i dr. Anamarija Petek Erić.

Po prvi smo puta, u periodu od 3. rujna do 4. listopada ove godine, bili službeni dionici sastanka mreže u mjestu Porto Heli u Grčkoj. Uz aktivno stručno sudjelovanje tijekom više simpozija i radionica, sastanak je pružao mogućnost druženja i umrežavanja s kolegama iz preko 40 zemalja Europe i svijeta. Ovo je ujedno bio i najveći sastanak mreže dosad. Naredni sastanak održat će se 2016. Italiji, a onaj 2017. najvjerojatnije u Češkoj.

Sve zainteresirane kolegice i kolege pozivamo da nam se pridruže u radu i druženju, a javiti se možete na ovaj e-mail.

 

European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT)

Zasad postoji tek nekoliko interancionalnih organizacije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije. U Europi djeluje Europska federacija specijalizanata psihijatrije, European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT) koja je primjer dobro organiziranog udruženja mladih stručnjaka. EFPT vrlo usko surađuje sa psihijatrijskom sekcijom Europskog udruženja medicinskih stručnjaka (Psychiatry Board of the European Union of Medical Specialist (UEMS). EFPT ima 20 zemalja članica i 1 zemlju kandidata. Predstavnici zemalja članica se redovito sastaju na godišnjim forumima. Predstavnici zemalja na EFPT forumima su obično delegirani od strane nacionalnog udruženja specijalizanata i/ili mladih psihijatara, ovisno o ustroju u svakoj pojedinoj zemlji. Svaku zemlju predstavljaju najviše 2 kandidata, ali svaka zemlja ima samo jedan glas prilikom glasanja. Svaka zemlje mora imati delegate na barem dva uzastopna Foruma da bi stekla pravo članstva. Od 2008. godine, na forumu u Gotebörgu, Hrvatska je stekla pravo na članstvo u EFPT-u. Forum EFPT-a se održava u zemlji iz koje dolazi trenutni predsjednik.

Više o tome ovdje:    EFPT – what is it all about

 

World Psychiatric Association Young Psychiatry Council (WPA-YPC)

Na svjetskoj razini sekcije mladih psihijatara djeluju pod okriljem World Psychiatric Association (WPA), koja okuplja mlade predstavnike nacionalnih udruženja psihijatara koja su članovi WPA. U našoj zemlji to je Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD). WPA je razvila program “Institutional Program to Promote the Professional Development of Young Psychiatrist” s ciljem razvijanja mreža stručne i znanstvene suradnje. Mladi psihijatri ili specijalizanti mogu sudjelovati u tom programu kao predstavici zemlje (representative) ili kao stipendisti na kongresu (fellow). Predstavnici, koji mogu biti predstavnici nacionalnih udruženja mladih psihijatara i specijalizanata zemlje, biraju se na tri godine, te su dio WPA Young Psychiatry Council (YPC). YPC-WPA se sastaje svake tri godine.

Vodstvo

Predsjednica:  Ivana Kekin

Dopredsjednica: Irena Rojnić Palavra

Bivši predsjednik: Marko Tomičević

Tajnica: Nikolina Antonia Domokuš

Blagajnik: Marko Čurković

Predstavnik Sekcije u HPD-u: Marko Tomičević

 

 1. KBC Osijek – Silvija Topić
 2. Našice, Požega, Slavonski brod, Vukovar, Vinkovci – Matija Bartolović
 3. Dječja i adolescentna psihijatrija – Nikolina Antonia Domokuš
 4. KBC Rijeka, PB Rab, PB Lopaca, Pula – Vedran Orešković
 5. Zavodi za javno zdravstvo – Irena Rojnić Palavra
 6. PB Ugljan, Zadar, Knin, Gospić- Snježana Milanović
 7. KBC Split, Dubrovnik, Šibenik – Ivana Pedišić
 8. PB Ivan Barbot – Popovača, Sisak, Bjelovar, Virovitica, Varaždin, Čakovec – Višnja Martić
 9. Medicinski fakulteti – doktorandi Dina Bošnjak
 10. PB Vrapče, Zagreb – Marko Čurković
 11. PB Sveti Ivan, Zagreb – Goran Uzelac
 12. KBC Zagreb – Ivana Kekin, predsjednica
 13. Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb – Mario Stipčević
 14. KB Dubrava Klinika za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice Klinika za psihijatriju – Marina Fistonić Rogoznica
 15. Prošli predsjednik- Marko Tomičević

 

 

 

 

 

 

 

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske je dio Hrvatskog psihijatrijskog društva. Sekcija je neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju mladi psihijatri i specijalizanti psihijatrije.

Opći ciljevi sekcije su promicanje aktivnosti mladih psihijatara, osobito edukacije, znanstvenih i stručnih skupova, znanstvenih publikacija, razvoj komunikacijske mreže, kao i identifikacija i rješavanje specifičnih problema unutar struke. Glavni cilj je praćenje programa edukacije tijekom specijalizacije i identifikacija postojećih problema kroz istraživanja i objavljivanje rezultata, u cilju podizanja kvalitete specijalističkog usavršavanja. Aktivnosti se planiraju provoditi putem organizacije simpozija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske na nacionalnoj i internacionalnoj razini, putem razmjena, osiguravanjem stipendija, organizacijom edukacijskih skupova, te putem ostvarivanje i objavljivanja nacionalnih projekata. Od iznimne važnosti nam je daljnji aktivan rad ove organizacije u internacionalnim udruženjima specijalizanata i mladih psihijatara. Na ovaj način se hrvatski specijalizanti psihijatrije i mladi specijalisti uključuju u svjetsku mrežu znanstvene i stručne suradnje s ciljem unaprijeđivanja naših znanja i vještina.

Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije je osnovana 15. prosinca 2005. godine na sjednici osnivačke skupštine Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske pri Hrvatskom psihijatrijskom društvu pod pokroviteljstvom njegovog predsjednika prof. dr. sc. Ljubomira Hotujca. Na sjednici je izabran Odbor od 15 osoba, predstavnika psihijatrijskih ustanova diljem Hrvatske čiji je zadatak da kroz narednih dvije godine dana izglasaju pravilnik sekcije, kojim se, uz Statut HPD-a regulira pravni status djelovanja sekcije, te da započnu provoditi ciljeve organizacije. Aktualni pravilnik je usvojen na sastanku Odbora 17. prosinca 2008. Sekcija je prvi put javnosti predstavljena na III Hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji u travnju 2006. godine.

Članovi sekcije mogu biti:

 • specijalizanti
 • mladi specijalisti (do 7 godina specijalističkog staža i/ili manje od 40 godina života)

Članom sekcije mogu postati svi članovi HPD-a automatizmom, ukoliko su zadovoljeni gore navedeni uvjeti dobi i trajanja specijalističkog staža. Članarina za članstvo u sekciji se podmiruje plaćanjem članarine HPD-a.

Nagrade autorskih radova

Hrvatsko psihijatrijsko društvo u sklopu 9. hrvatskih psihijatrijskih dana, koji su se održali u Opatiji od 12. do 15. travnja 2012. godine dodijelilo je nagrade za najbolje prikaze.
U kategoriji usmenih izlaganja nagrađeni su:

 1. Zoran Čavajda, dr. med., na temu „Lamotrigin u liječenju shizofrenije“,
 2. Suzana Vlatković, dr. med., na temu „Pisa sindrom kod bipolarnog poremećaja raspoloženja“,
 3. Ivana Sindik, dr. med., na temu „Razlog transfera HIV pozitivnog pacijenta sa metadonske na buprenorfinsku terpiju“,
 4. Snježana Milanović, dr. med., na temu „Kako liječiti shizofrenog bolesnika nakon što smo iscrpili sve psihofarmakoterapijske mogućnosti“.

U kategoriji postera nagrađene su:

 1. prim. dr. sc. Nadica Buzina, na temu „Diferencijalno dijagnostičke dileme u pacijenta koji je počinio teško ubojstvo“,
 2. mr. sc. Daniela Petrić, na temu „Školska fobija ili prodrom psihotičnog poremećaja“.

Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za znanstveni rad pod naslovom „Exaggerated platelet reactivity to physiological agonists in war veterans with posttraumatic stress disorder“ koji je objavljen u časopisu Psychoneurowndocrinology.


Zahvalnice

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na Četvrtom psihijatrijskom kongresu (Cavtat, 2006.) dodijelilo je zahvalnice prof. dr. Nikoli Mandiću i prof.em.dr.sc. Borbenu Uglešiću zbog dugogodišnjeg predanog i uspješnog rada u psihijatriji i iznimnog doprinosa razvitku hrvatske psihijatrijske zananosti i struke

5. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES


Informacije


Šibenik, 29. rujna – 3. listopada 2010.

Poštovane kolegice i kolege,

Pred nama je najveći i najvažniji psihijatrijski događaj u ovoj godini – „Peti hrvatski psihijatrijski kongres“ što će se održati u Šibeniku , 29. rujna – 3. listopada 2010. To je prilika da u svojim radovima pokažemo na čemu smo radili tijekom protekle 4 godine, kakvi su nam bili rezultati, kakva smo znanja i iskustva sakupili što bismo ih željeli podijeliti sa svojim kolegicama i kolegama.

No bez obzira na to da li će vam se voditelji teme javiti ili ne, ostaje vam puna sloboda da se sami javite, napišete sažetak i pošaljete jednom od nositelja tema. U kojem ćete obliku izložiti svoj rad, usmenom prikazu (oko 15 min.), ili u obliku postera izrazite vašu želju a stručni će vam odbor nastojati uvažiti vaš izbor. Ako se vaša tema ne uklapa ni u jednu ponuđenu, pošaljite vaš rad izravno kongresnom odboru na Klinici za psihijatriju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

Da bi Kongres uspio trebamo se svi angažirati, a na vas kao rukovoditelje psihijatrijskih ustanova najviše računamo.

Srdačan pozdrav svima i počnimo ubrzano s radom jer kongresni odbor mora imati sve radove do polovice lipnja.

Predsjednik stručnog odbora Predsjednik organizacijskog odbora

Prof.dr.sc.Miro Jakovljević Prof.dr.sc. Ljubomir Hotujac


Odbori


Odbori …

Organizacija


Organizacija …

ProgramSažetci


Sažetci …

Fotografije


Fotografije


 

 

4. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES


Informacije


Poštovani,

Čast mi je pozvati Vas na Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres koji će se održati u Cavtatu od 4. do 8. listopada 2006. godine. Ovaj najveći skup hrvatskih psihijatara održava se već tradicionalno. Od Splita 1994., preko Opatije i Osijeka ovo je ponovno veliko okupljanja ne samo psihijatara nego i svih drugih djelatnika koji rade na očuvanju i unaprjeđenju duševnog zdravlja.

Ovogodišnji kongres održat će se pod geslom „Za boljitak bez stigme“ u nadi da će i on pripomoći ukupnom boljitku, ali i uklanjanju stigmatiziranosti duševnih bolesnika, članova njihovih obitelji, ali i svih koji se bave psihijatrijskim radom.

Nadajući se Vašem dolasku veselim se zajedničkom druženju kako na stručnom planu, tako i u drugim manje službenim susretima koje će nam pružiti hotel „Croatia“, Cavtat, Dubrovnik, Konavle …

Niti ovaj kongres ne bi mogao biti organiziran bez pomoći farmaceutskih industrije, pa se još jednom zahvaljujem svima koji su pridonijeli njegovom održavanju.

 

Predsjednik Znanstvenog i
Organizacijskog odbora:

Prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac


Odbori


Organizator kongresa

Hrvatsko psihijatrijsko društvo
Klinika za psihijatriju

Organizacijski odbor kongresa

Ljubomir Hotujac (predsjednik), Vesna Medved, Dražen Begić, Alma Mihaljević-Peleš, Igor Filipčić, Darko Marčinko, Jasmina Grubišin, Nada John, Vivian Michel-Kranjec, Sanja Vukov-Colić

Znanstveni odbor kongresa

Ljubomir Hotujac (predsjednik), Vlado Jukić, Vera Fonegović-Šmalc, Pavo Filaković, Vladko Thaller, Goran Dodig, Đulijano Ljubičić, Dragica Kozarić-Kovačić, Rudolf Gregurek, Miro Jakovljević, Vesna Medved, Vesna Vidović, Vlasta Rudan, Ante Gilić, Mate Mihanović, Miroslav Goreta, Ivan Pavković, Tanja Frančišković, Dražen Begić, Alma Mihaljević-Peleš, Veljko Đorđević, Neda Grgić, Mirela Grgić, Neven Henigsberg, Slađana Štrkalj-Ivezić, Darko Marčinko

Stručni odbor

Ivan Krpan, Marina Kovač, Miroslav Šimičić, Elvira Koić, Ljubica Rožman, Alojzija Trogrlić, Nada John, Dragutin Breški, Radomir Drobac, Zoran Vrcić, Nikola Zelić, Lidija Zjačić, Igor Prošev, Darko Labura, Lidija Tomičević, Kata Dujam Vine, Igor Ferenčina, Mirjana Vulin


Organizacija


Mjesto održavanja kongresa

Hotel ” Croatia ”
Cavtat / Dubrovnik

04. – 08. listopada 2006.

HOTEL CROATIA smjestio se na prekrasnom poluotoku s kojeg se pruža pogled na Stari grad Cavtat s jedne strane a na pučinu s druge strane.

Stari grad Cavtat, u samom središtu južnog Jadrana, smjestio se na južnim padinama poluotka Rat, u neposrednoj blizini Dubrovnika. U antici znan kao Epidaurum, danas je turističko i kulturno središte Konavala, najjužnije regije Hrvatske. Grad prelijepih plaža i luksuznih hotela u sprezi s tradicionalnim životom i sačuvanim običajima čeka na Vas.

REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Sve rezervacije hotela biti će omogućene preko ureda SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. u Zagrebu, odnosno putem registracijskog obrasca objavljenog na web stranici.


Program


Četvrtak, 5. listopad 2006.

9.00 – 9.15, dvorana Ragusa: Otvaranje kongresa

9.15 – 10.00, dvorana Ragusa: Plenarno predavanje
prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac: Kako biti dobar psihijatar

10.00 – 11.00, dvorana Ragusa: Simpozij (Eli Lilly (Suisse) S.A.

10.00 – 11.00, dvorana Bobara: Simpozij (Lek Zagreb)

11.00 – 11.30 Pauza

11.30 – 13.30, dvorana Ragusa: Klinička psihijatrija I
Predsjedništvo: V. Folnegović-Šmalc, V. Medved, J. Grubišin

Utjecaj risperidona na kognitivno funkcioniranje shizofrenih bolesnika mjereno metodom auditornih evociranih potencijala (V. Medved, N. Jovanović, I. Šain, V. Išgum)
Psihofarmakološka era: počelo je s litijem (M. Mihanović, A. Silić, M. Grah, D. Šago, A. Slaviček)
Liječenje depresije i kvaliteta života u kroničnim tjelesnim bolestima (I. Filipčić, J. Grubišin, S. Bašić)
Korelacije kliničkih parametara i cerebralnog protoka u shizofrenih bolesnika liječenih risperidonom (I. Šain, V. Medved, S. Divošević, N. Jovanović)
Oblici demencija dijagnosticiranih na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka od 1995. do 2005.god. (V. Matković, J. Prološčić, Đ. Ljubičić)
Keratomalacija u neliječenog shizofrenog bolesnika (M. Kramarić, M. Šarić, I. Sarajlić-Vuković, A. Mihaljević-Peleš, M. Šagud)
11.30 – 13.30, dvorana Bobara: Psihoterapija I
Predsjedništvo: I. Urlić, A. Gilić, T. Šoškić

Uvodno predavanje Psihoterapija i neuroznanost (R. Gregurek)
Uvodno predavanje Integrativna psihoterapija (D. Kozarić-Kovačić)
Uvodno predavanje Odnos liječnika somatske medicine i psihijatra (A. Gilić)
Kako s mislima o ružičastom slonu? (E. N. Gruber, J. Grubišin)
Specifičnost žalovanja majki čiji su sinovi nestali i/ili su posmrtno identificirani (M. Vlastelica)
Suradljivost (compliance) u pacijenata s tjelesnim i s psihičkim poremećajem (A. Gilić, D. Tičić, L. Gilić, S. Lončar, I. Vodopija)
Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu. Liječenje i rezultati u višegodišnjim psiho i farmakoterapijama s prikazom slučajeva (V. Matijević)
11.30 – 13.30, dvorana Orlando: Socijalna psihijatrija I
Predsjedništvo: S. Štrkalj Ivezić, V. Đorđević, M. Rojnić-Kuzman

Uvodno predavanje Stavovi o psihijatriji i psihijatrima (V. Đorđević, D. Marčinko, Š. Janović, A. Tomac, V. Popović Knapić, S. Kudlek Mikulić, Z. Zarevski)
Strukturirana psihoedukacija kao socioterapijski metodološki pristup (S. Molnar)
Radno okupacijska terapija duševnih bolesnika (J. Trojanović, T. Žarković Palijan, S. Novačić, V. Mlakar)
Primjena grupne psihoterapije i socioterapije u radu s psihotičnim bolesnicima – bitna sastavnica socijalne psihijatrije (B. Begovac, I. Begovac, Lj. Hotujac)
Što je terapijsko u terapijskoj zajednici (Z. Pisk)
Socijalno i kognitivno funkcioniranje osoba sa shizofrenijom (Š. Janović, M. Bajs, S. Kudlek Mikulić, V. Đorđević, D. Marčinko, Z. Zarevski, V. Popović Knapić)
Kvaliteta života psihijatrijskih bolesnika (M. Mihanović, I. Šain, B. Restek-Petrović, S. Žanić, S. Kezić, S. Vuk Pisk, S. Devčić, V. Grošić, M. Grah, A. Bogović)
11.30 – 13.00, dvorana Šipun: Forenzična psihijatrija, okrugli stol
O radu Povjerenstva Ministarstva zdravstva RH za distribuciju neubrojivih forenzičnih pacijenata (I. Peko-Čović, D. Kramarić, T. Žarković Palijan, V. Šendula Jengić, D. Labura, E. Sušić)

13.00 – 15.00 Ručak

14.00 – 16.00, predvorje dvorane Bobara: Poster sekcija I
Predsjedništvo: Đ. Ljubičić, E. Pavlović, M. Vučić-Peitl

14.00 – 18.00, dvorana Šipun: Sekcija mladih psihijatara
Predsjedništvo: I. Filipčić, N. Jovanović, M. Rojnić-Kuzman, D. Vidović
1. Opening (Lj. Hotujac)
2. Problems of residency training in Croatia: study results (N. Jovanović, M. Rojnić-Kuzman)
3. How to be successful with National and International Networks for Young
Psychiatrists and Trainees (K. Treichel)
4. Young Psychiatrists: National organizations – WPA – WAYPT
and what else? (R. S. Abdelazim)
5. New reality – challenges or problems for young psychiatrists (E.Trypka)
6. Psychiatry of the rich vs. rich psychiatry (A. Marušič)
7. Is Freud dead? The role of Balint group work and Psychoanalysis in psychiatric education today (P. Kuwert)

16.00 – 17.30, dvorana Ragusa: Biologijska psihijatrija
Predsjedništvo: P. Filaković, Đ. Ljubičić, B. Vuksan-Ćusa

Uvodno predavanje Klinička psihofarmakologija danas: novi koncepti i stremljenja (M. Jakovljević)
Utjecaj MDR1 gena na terapijski odgovor u shizofrenih bolesnika (V. Medved, M. Rojnić Kuzman, N. Božina)
Farmakogenomika u psihijatriji (N. Božina)
Mjesto i uloga novih antipsihotika u liječenju bipolarnog afektivnog poremećaja (A. Mihaljević-Peleš)
Psihofarmakoterapija shizofrenije na Klinici za psihijatriju KB Osijek (I. Požgain, D. Degmečić, V. Pereković, N. Blagojević-Damašek)
Pomak dobi prve hospitalizacije između shizofrenih bolesnika i njihovih vertikalnih srodnika kroz tri generacije (Ž. Majdančić, N. Henigsberg, V. Jukić)
Dugodjelujući pripravak risperidona u kliničkoj praksi (D. Lasić, Z. Katavić, M. Žuljan-Cvitanović, B. Uglešić)
16.00 – 17.30, dvorana Bobara: Forenzična psihijatrija I
Predsjedništvo: M. Goreta, N. Buzina, M. Kramarić

Izgradnja Centra za forenzičnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče – ideja, potreba, projekt, realizacija (V. Jukić, M. Goreta, D. Juračić, G. Žaja, I. Peko-Čović, N. Buzina)
Komparativna analiza kriterija za određivanje obveznog psihijatrijskog liječenja smanjeno ubrojivih i neubrojivih počinitelja kaznenih djela prema novom Kaznenom zakonu Republike Hrvatske i Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (M. Goreta, I. Peko-Čović, N. Buzina, R. Krajačić, V. Šendula-Jengić, G. Bošković, A. Magerle, M. Boić, J. Beus, S. Kos, D. Ostojić, D. Bačić, L. Mužinić, V. Jukić)
Stigmatizacija – glavni čimbenik dugotrajnosti boravka forenzičnih pacijenata u psihijatrijskoj ustanovi (D. Labura)
Forenzično–psihijatrijski digitalni dokumentacijski sustav u Centru za forenzičnu psihijatriju – evaluacija trogodišnjeg rada (N. Buzina, M. Goreta, I. Peko-Čović, Ž. Majdančić, R. Krajačić, V. Jukić)
Norme za zaštitu digitalnih dokumenata u forenzičnoj psihijatriji (Ž. Majdančić, M. Goreta, N. Buzina)
Forenzičko psihijatrijski tretman tijekom uvjetnog otpusta (A. Magerle, T. Žarković Palijan, S. Petković, B. Margetić, S. Hrastić, R. Marinić, J. Martinko)
Prikaz provođenja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja kad je izrečena uz kaznu zatvora u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu (E. Sušić, K. Rendulić)
16.00 – 17.30, dvorana Orlando: Klinička psihijatrija, okrugli stol
Psihijatar i psihijatrija u suvremenom društvu – uz prigodno obilježavanje 50 godina djelovanja i 80 godina života profesora emeritusa Borbena Uglešića (G. Dodig, T. Glavina, Z. Katavić, D. Lasić)

17.30 – 18.00 Pauza

18.00 – 19.00, dvorana Ragusa: Simpozij (Pfizer H.C.P. Corporation)

18.00 – 19.00, dvorana Bobara: Simpozij (GlaxoSmithKline, predstavništvo u RH)

20.00 – 22.00 Večera

 

Petak, 6. listopad 2006.

9.00 – 10.00, dvorana Ragusa: Simpozij (Pliva Hrvatska d.o.o)

10.00 – 11.00, dvorana Ragusa: Simpozij (Janssen Cilag)

10.00 – 11.00, dvorana Bobara: Simpozij (Pfizer H.C.P. Corporation)

11.00 – 11.30 Pauza

11.30 – 13.30, dvorana Ragusa: Alkohologija i područje drugih ovisnosti
Predsjedništvo: V. Thaller, D. Buljan, S. Nađ

Uvodno predavanje Hrvatski alkohološki akcijski plan – mogućnosti i ograničenja (V. Thaller)
Suvremeni pristup liječenju ovisnika o drogama (S.Sakoman)
Specifičnosti alkoholizma u žena (A. Orešković)
Shizofrenija i alkoholizam (R. Drobac, V. Čatipović)
Poremećaji osobnosti i alkoholizam (S. Marušić)
Alkoholizam i zlouporaba drugih sredstava ovisnosti: kemijska ovisnost (D. Buljan)
Klubovi liječenih alkoholičara – model psihijatrije u zajednici (Z. Zoričić, Z. Bratuša, V. Golik-Gruber)
Pojavnost zloporabe psihoaktivnih tvari među adolescentima (M. Orban, R. Glavak)
Važnost treninga životnih vještina u radu s ovisnicima o alkoholu i drogama (B. Galoić Cigit)
11.30 – 13.30, dvorana Bobara: Forenzična psihijatrija II
Predsjedništvo: I. Peko-Čović, T. Žarković-Palijan, D. Vidović

Psihijatrija i pravo – mogućnosti i granice međusobnog razumijevanja i suradnje (M. Goreta)
Procjena sposobnosti shizofrenih bolesnika za davanje pristanka na hospitalizaciju (D. Ostojić, P. Brečić, D. Vidović)
Uloga defektologa – socijalnog pedagoga u rehabilitaciji forenzičnih pacijenata (D. Stijačić, I. Jolić-Nakić, M. Goreta)
Analiza provođenja sigurnosne i zaštitne mjere liječenja od ovisnosti o alkoholu i drogama u psihijatrijskoj bolnici Vrapče u razdoblju od 1.5.2005. do 1.9.2006.god. (M. Bojić, S. Jelić)
Specifičnosti položaja žrtve seksualnog zlostavljanja u sudskom postupku (S. Kos)
Suicidi u forenzičko-psihijatrijskom tretmanu (T. Žarković Palijan, D. Kovačević, A. Magerle, M. Kovač, M. Koludrović)
Analiza primjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama prema neubrojivim počiniteljima kaznenog djela (E. Sušić, N. Đuran)
Edukacija za stalne sudske vještake iz psihijatrije – evaluacija dosadašnjeg rada (I. Peko-Čović, N. Buzina, A. Magerle, M. Goreta)
11.30 – 13.30, dvorana Orlando: Socijalna psihijatrija II
Predsjedništvo: G. Dodig, M. Mihanović, I. Bakija

Uvodno predavanje Terapijski program destigmatizacije oboljelih od psihičkih bolesti (S. Štrkalj Ivezić)
Kako živjeti s psihijatrijskim poremećajem u 21. stoljeću (V. Đorđević, D. Marčinko, Š. Janović, M. Bajs, S. Kudlek Mikulić, Z. Zarevski)
Stigmatiziraju li zdravstveni djelatnici psihijatrijske bolesnike? (N. Jokić-Begić, Ž. Kamenov, A. Lauri-Korajlija, T. Jurin)
Stavovi bolesnika sa shizofrenijom i medicinskih sestara/tehničara o uporabi zaštitne košulje (B. Margetić, A. Matušin, B. Aukst-Margetić, D. Ivanec)
Stigmatizirani psihijatar i psihijatrijska terapija (V. Gruden, V. Gruden, Z. Gruden, S. J. Gruden Pokupec)
Prihvatimo različitosti, odbacimo predrasude (E. N. Gruber, D. Poredoš, S.- Lončarić, V. Cerančević)
Prvih pet godina udruge „Marimo“ (J. Topić, M. Anđelić, A. Brezak)

11.30 – 12.30, dvorana Šipun: Psihotraumatologija, radionica I
Integrativni dijagnostički model za posttraumatski stresni poremećaj (D. Kozarić-Kovačić, M. Grubišić-Ilić, N. Pivac, T. Jendričko)

13.00 – 15.00 Ručak

14.00 – 16.00, predvorje dvorane Bobara: Poster sekcija II
Predsjedništvo: M. Mihanović, I. Požgain, A. Silić

16.00 – 17.30, dvorana Ragusa: Organizacija psihijatrijske službe, radionica
Budućnost hrvatske psihijatrije (I. Pavković)

16.00 – 17.30, dvorana Bobara: Edukacija u psihijatriji
Predsjedništvo: T. Frančišković, D. Begić, N. Jovanović

Uvodno predavanje Psihoedukacija u RH: sadašnje stanje i nove mogućnosti (M. Jakovljević)
Kako ih učimo? (D. Begić)
Specijalizacija iz psihijatrije (R. Gregurek)
Edukacija iz grupne analize i psihoanalitičke psihoterapije (G. Tocilj-Šimunković)
Uloga Muzeja Psihijatrijske bolnice Vrapče u destigmatizaciji duševnih bolesnika (S. Spitzmüller)
Analiza razlika u dijagnostičkim kategorijama shizofrenije pomoću računalnog sustava realiziranog na postavci induktivnog učenja logičkom minimizacijom (Ž. Majdančić, N. Henigsberg, V. Jukić)
Propisivanje antidepresiva i anksiolitika od strane liječnika obiteljske medicine (M. Bolanča, M. Rojnić Kuzman, V. Medved, Lj. Hotujac)
16.00 – 17.30, dvorana Orlando: Dječja i adolescentna psihijatrija, okrugli stol
Je li poremećaj ponašanja valjana medicinska/psihijatrijska dijagnoza? (V. Rudan, N. Grgić, D. Kocijan Hercigonja, S. Jurčević, M. Cvitak, V. Hercigonja Novković)

16.00 – 17.30 dvorana Šipun: Psihotraumatologija, radionica II
Prevladavanje konflikata: stvaranje prostora za suosjećanje, empatiju i opraštanje u procesu pomirbe (I. Urlić, D. Britvić)

17.30 – 18.00 Pauza

18.00 – 19.00, dvorana Ragusa: Godišnja skupština HPD-a

 

Subota, 7. listopad 2006.
Predsjedništvo: Lj. Hotujac, V. Jukić, G. Dodig

9.00 – 9.45, dvorana Ragusa: Plenarno predavanje
mons. dr. sc. Želimir Puljić: IMA LI LJUDSKO TRPLJENJE SMISLA?

10.00 – 11.00, dvorana Ragusa: Simpozij (Belupo d.o.o.)

10.00 – 11.00, dvorana Bobara: Simpozij (Lundbeck Croatia d.o.o.)

11.00 – 11.30 Pauza

11.30 – 13.30, dvorana Ragusa: Psihotraumatologija
Predsjedništvo: D. Kozarić-Kovačić, N. John, S. Kudlek-Mikulić

Uvodno predavanje Dijagnostika i terapija posttraumatskih poremećaja: što smo naučili (D. Kozarić-Kovačić, T. Frančišković, D. Britvić, Ž, Vukšič-Mihaljević)
Iskustva u liječenju antidepresivima u bolesnika s anksioznim i depresivnim poremećajem nakon traumatskih mirnodopskih ozljeda (M. Mahnik-Miloš, H. Blečić, T. Kovač, Lj. Hotujac)
Oružana pljačka pošte – prikaz slučaja (D. Rak, I. Tonković)
Grupni psihoterapijski tretman oboljelih od PTSP-a – čimbenik kohezije grupe i zaštita od auto i heteroagresivnih impulsa (D. Labura)
Ratno stradavanje adolescenata Odgojnog doma Ivanec (B. Lesjak, J. Ozimec, M. Čusek)
Povezanost kroničnog PTSP-a i kronične boli (M. Braš)
PTSP i vještačenja (T. Žarković Palijan, M. Kovač, A. Magerle, D. Kovačević, S. Hrastić)
Vertikalni mobbing – tip B – Strateški mobbing s ciljem redistribucije organizacijskog autoriteta (S. Zudenigo, G. Bošković)
11.30 -13.30, dvorana Bobara: Klinička psihijatrija, II
Predsjedništvo: A. Mihaljević-Peleš, G. Rubeša, M. Šagud

Fenotipske grupe shizofrenije (G. Rubeša)
Epidemiološki prikaz mentalnih bolesti i poremećaja u Hrvatskoj (V. Hrabak-Žerjavić, M. Silobrčić Radić, N. Mimica)
Program rane intervencije u PB „Sveti Ivan“ pri prvoj epizodi psihotičnih poremećaja (B. Restek-Petrović, M. Mihanović, M. Grah, I. Šain, S. Molnar, S. Kezić, V. Grošić, E. Martinić)
Bolničko liječenje osoba s poremećajima hranjenja – vlastita iskustva i teorijske smjernice (J. Grubišin, I. Filipčić, M. Mahnik Miloš)
Usporedba profila ličnosti pacijentica s poremećajima hranjenja (anoreksija i bulimija) (L. Akrap, Z. Zarevski)
Mogućnosti primjene metode neurobiofeedbacka u kliničkoj psihijatriji (S. Martić-Biočina, A. Vodanović Kosić)
Uporaba biperidena u shizofrenih bolesnika (I. Šain, D. Šago, M. Mihanović, A. Slaviček, P. Svrdlin)
11.30 – 13.30, dvorana Orlando: Dječja i adolescentna psihijatrija
Predsjedništvo: V. Rudan, N. Grgić, M. Skočić

Uvodno predavanje Kontratransfer i liječenje u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji (V. Rudan)
Samopovređivanje u adolescenciji i razvoj emocionalno nestabilne ličnosti (E. Kušmić, N. Grgić)
Depresivna simptomatika u ranoj adolescentnoj dobi – spolne razlike (T. Franić, A. Ujević, V. Stivičević, R. Roje, S. Krnić)
Klinička slika i terapijske intervencija u djece i mladih s Touretteovim poremećajem (Z. Juretić, N. Ercegović)
Liječenje depresivnih poremećaja u adolescenciji (M. Graovac, D. Petrić)
Aktualna pitanja dijagnostike/terapije ranog dječjeg autizma u prvoj godini života djeteta (I. Begovac, J. Škrinjarić, G. Majić, B. Begovac)
Proširena forenzička evaluacija seksualno zlostavljanog djeteta (D. Štimac, G. Buljan Flander)
Nasilje u školama (D. Degmečić, I. Požgain, M. Grgić, P. Filaković)
11.30 – 12.30, dvorana Šipun: Socijalna psihijatrija, okrugli stol
Udruge u liječenju psihotičnih, anksioznih i depresivnih poremećaja (S. Štrkalj-Ivezić, L. Bauman, A. M. Milas, D. Burušić)

13.00 – 15.00 Ručak

14.00 – 16.00, predvorje dvorane Bobara: Poster sekcija III
Predsjedništvo: S. Štrkalj-Ivezić, V. Đorđević, A. Tomac

Nedjelja, 8. listopad 2006.

9.00 – 11.00, dvorana Ragusa: Suicidologija
Predsjedništvo: M. Jakovljević, A. Marušić, D. Marčinko

Uvodno predavanje Suicide ideation and behavior and life events (A. Marušič)
Moralna odgovornost pri pokušaju samoubojstva (Đ. Ljubičić, J. Grbac, E. Pavlović, A. Logar, S. Jonovska)
Samoubojstva u Republici Makedoniji u zadnjih 25 godina (V. Damjanovska, G. Čadlovski)
Suicidi na zadarskom području prije, tijekom i nakon Domovinskog rata (A. Gilić, P. Čveljo)
Suicidalnost psihijatrijskih bolesnika i suvremene etičke norme (P. Brečić, D. Ostojić, A. Haid, D. Vidović, V. Jukić)
Suicidalnost i komorbiditet u branitelja liječenih zbog kroničnog PTSP-a u Centru za krizna stanja KBC Zagreb (D. Marčinko, Ž. Malnar, B. Tentor, M. Lončar, I. Filipčić, A. Tomac, Lj. Hotujac)
Utjecaj duhovnosti i religioznosti na suicidalnost branitelja liječenih zbog kroničnog PTSP-a (S. Nađ, D. Marčinko, B. Vuksan-Ćusa)

9.00 – 11.00, dvorana Bobara: Psihoterapija II
Predsjedništvo: R. Gregurek, Lj. Moro, S. Pleština

Uvodno predavanje Dometi grupne analize (Lj. Moro)
Uvodno predavanje Psihoterapija psihoza: iskustva i perspektive (I. Urlić)
Širenje socijalnog selfa u grupnoj psihoanalitičkoj psihoterapiji psihoza (N. Orešković-Krezler, B. Restek-Petrović)
Scenska ekspresija – inverzija uloga: Da li mislite da znate sve o meni? (V. Dragač-Paić)
Suradna psihijatrija: Balint grupa kao model rada i izobrazbe medicinskog osoblja (H. Sveško Visentin, G. Rubeša, T. Tić Bačić, S. Blažević-Zelić)
Suportivna psihoterapija anksiozno depresivnog sindroma u bolesnika s afazijom (Lj. Kondić)
Psihodinamika paničnog poremećaja (V. Karšić, I. Nemčić Moro, V. Grgić, Z. Brumen Budanko)
9.00 – 10.30, dvorana Orlando: Etika u psihijatriji, Sestrinstvo u psihijatriji
Predsjedništvo: N. Mandić, M. Grubišić-Ilić, M. Božičević

Osjetljiva etička pitanja mentalno bolesnih starih osoba (N. Mandić)
Okupacijsko-radna terapija u dnevnoj bolnici: susret s vlastitom kreativnošću – susret s umjetničkim djelom (B. Ađulović, I. Babić, V. Štalekar)
Profesionalna tajna u forenzičnoj psihijatriji (A. Halapir, G. Popović)
Wellness – dobrobit duše i tijela: naša iskustva (M. Božičević, M. Dujmović, D. Zupanić, J. Grubišin)
Pojavnost, profilaksa i zdravstvena skrb oboljelih od tuberkuloze na Odjelu za produženo liječenje (J. Petković, S. Kladar)
9.00 – 10.30, dvorana Šipun: Psihotraumatologija, radionica III
Terapijski pristup psihotraumatskim poremećajima 1995/2005. – što se promijenilo (T. Frančišković, I. Rončević-Gržeta, J. Grković, M. Pernar)

11.00 – 11.30 Pauza

11.30 – 12.30, dvorana Ragusa: Organizacija psihijatrijske službe
Predsjedništvo: Lj. Hotujac, V. Jukić, M. Bolanča

Uvodno predavanje Sadašnje stanje organizacije i funkcioniranja psihijatrijske službe u Hrvatskoj (V. Jukić, Lj. Hotujac, G. Dodig, M. Mihanović, Ž. Majdančić)
Evaluacija terapijskog programa Dnevne bolnice (V. Štalekar, K. Oelsner, B. Kosanović Rajačić)
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba – tri godine poslije (D. Štimac, G. Buljan Flander, B. Profaca)
Značaj dnevne bolnice za razvoj i unapređivanje psihijatrije u zajednici (M. Kovač, D. Poredoš)
11.30 – 12.30, dvorana Bobara: Forenzična psihijatrija, radionica
Uloga medicinske sestre/tehničara u forenzičko-psihijatrijskom radu (B. Majetić)

12.30 – 12.45, dvorana Ragusa: Zatvaranje kongresa

13.00 – 14.00 Ručak


Sažetci


Sažetci u izradi

Fotografije


Fotografije


HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRESI

Društvo je pokretač i osnivač Hrvatskih psihijatrijskih kongresa.  Na taj način ispunjen je osnovni cilj plana rada Društva. Kongresi se održavaju, onako kako je predviđeno, svake četiri godine.

PRVI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Split, 1994.)
DRUGI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Opatija, 1998.)
TREĆI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Osijek, 2002.)
ČETVRTI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Cavtat, 2006.)
PETI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Šibenik, 2010.)