Članarina i glasačko pravo

Radi većeg broja upita o članarinama i ostvarivanju glasačkog prava na nadolazećoj ovogodišnjoj Izbornoj Skupštini HPDa, ovim putem još jednom pozivamo sve zainteresirane na plaćanje članarine za HPD, najkasnije do 10.10.2022.

Nakon tog datuma, biti će javno dostupna lista članova HPDa koji su uplatili članarinu i imaju pravo glasovanja na Izbornoj skupštini. Prema toj listi će se organizirati broj glasačkih listića i sama Skupština.

Stoga, svi koji uplate članarine nakon toga datuma neće moci glasati na ovogodišnjoj Izbornoj skupštini.

Glasanje će biti moguće samo za osobe koje su na toj listi i to samo osobno. Nije moguće online glasovanje, niti prijenos glasačkog prava s osobe koja je uplatila članarinu ali nije prisutna na Skupštini, drugoj osobi.

Stoga molimo sve zainteresirane da uplate članarinu do 10.10.2022 te sudjeluju osobno na Izbornoj skupštini.