Pristupnica

Pristupnica

PRISTUPNICA za članstvo u Sekciju mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske

Molimo Vas da pažljivo pročitate navedene informacije. Ukoliko želite postati članom Sekcije dovoljno je da ispunite ovaj obrazac i pošaljete E-mailom na našu adresu psychiatry.croatia@gmail.com ili obrazac predajte vašem predstavniku u Odboru.