HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRESI

Društvo je pokretač i osnivač Hrvatskih psihijatrijskih kongresa.  Na taj način ispunjen je osnovni cilj plana rada Društva. Kongresi se održavaju, onako kako je predviđeno, svake četiri godine.

PRVI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Split, 1994.)
DRUGI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Opatija, 1998.)
TREĆI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Osijek, 2002.)
ČETVRTI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Cavtat, 2006.)
PETI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Šibenik, 2010.)