Nagrada Dr. Ivo Žirovčić

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva, Upravni odbor Društva je dana
11. srpnja 2014. godine donio sljedeću

O D L U K U
o uvođenju nagrade „Dr. Ivo Žirovčić“

I.

Uvodi se nagrada „Dr. Ivo Žirovčić“ koja se dodjeljuje za najbolje vrednovani stručni i znanstveni rad objavljen u četverogodišnjem razdoblju između dva Hrvatska psihijatrijska kongresa.

II.

Nagrada se dodjeljuje u obliku plakete, pisanog priznanja i novčanog iznosa.
Visinu novčanog iznosa nagrade utvrđuje Upravni odbor Društva.

III.

Plaketa je izrađena u bronci, dimenzija 10×8 cm, s likom dr. Ive Žirovčića.
Rad je akademskog kipara Tomislava Kršnjavija.

IV.

Nagrada se dodjeljuje svake četvrte godine u sklopu održavanja Hrvatskog psihijatrijskog kongresa.
Odluku o dodjeli nagrade donosi stručno povjerenstvo kojeg bira Upravni odbor Društva.

V.

Prijedloge za dodjelu nagrade mogu podnositi svi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva.

VI.

Pravo natjecanja za nagradu imaju svi članovi Hrvatskog psihijatrijskog društva.
Nagrada se članu Društva u pravilu može dodijeliti samo jednom.

VII.

Evidenciju dodijeljenih nagrada vodi glavni tajnik Društva.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik HPD-a
prof. dr. sc. Vlado Jukić