Obavijest iz EFPT svijeta

Zahvaljujući audiovizualnom radu stvorenom tijekom povijesti EFPT-a, napravljen je EFPT YouTube kanal.

Na kanalu ćete naći videozapise koji promiču EFPT i prethodne forume, AFFEP-RPIP videozapise za promicanje pozitivne slike o psihijatriji kroz hvatanje u koštac sa uobičajenim psihijatrijskim klišejima, kao i neke od e-postera predstavljenih tijekom foruma u Portu.

Bili bismo jako sretni ako biste se pretplatili na naš kanal i ako bi ga mogli promovirati u svojim mrežama.

Željeli bismo otvoriti naš Youtube kanal i šire za promoviranje rada nacionalnih specijalizantskih asocijacija. Molimo kontaktirajte nas ako želite na našem kanalu promovirati video o ili napravljen od strane vaše nacionalne organizacije specijalizanata. Kanal je na engleskom jeziku, ali možemo pomoći kod podnaslova za vaš videozapis i promovirati ga.

EFPT Board