Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac

Poštovani kolegice i kolege!

U dubokoj tuzi javljamo  da je u Zagrebu, 07. rujna, 2021. iznenada je preminuo prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac. Prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, bio je  specijalist psihijatrije i subspecijalist biologijske psihijatrije. Rođen je 14. rujna 1943. god. u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1967. god. magistrirao je 1977. s temom „Utjecaj blokatora beta-adrenergičkih receptora na promjene aktivnosti renina izazvane fizičkim naporom“, a doktorirao disertacijom „Interakcija simpatičkog živčanog sustava i renin-angiotenzin sustava u regulaciji krvnog tlaka“. Docentom je postao 1990., a izvanrednim profesorom 1995. godine. Nakon rada u Istraživačkom institutu farmaceutske tvrtke Pliva i na Klinici za psihijatriju KB Sestre milosrdnice, 1986. g. dolazi u Kliniku za psihijatriju KBC-a Zagreb, gdje je vršio dužnost predstojnika od 1993. do 1995., a od 1995. do 2007. god. bio je predstojnik Klinike.

Organizirao je poslijediplomske studij iz socijalne psihijatrije, a sudjelovao je na poslijediplomskim studijima biologijske psihijatrije, psihoterapije, dječje psihijatrije, interne medicine, kliničke farmakologije, toksikoloije, neurologije, te hitne i intenzivne medicine.

U nekoliko je mandata bio pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu. Mentor je znatnog broja magisterija i doktorata.

Bio je predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva, te član više stručnih društava. Član je Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1995.

Organizirao je četiri hrvatska psihijatrijska kongresa, inicirao i organizirao Hrvatske psihijatrijske dane, te mnogobrojne stručne skupove. Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, na većini kao pozvani predavač.

Bio je voditelj znanstvenih projekata Ministarstva zdravstva i kliničkih studija novih psihofarmaka.

Sudjelovao je u radu uredničkih odbora nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa “Alcoholism“, “Medicus“, “Anali KB Sestre milosrdnice“), a više je godina bio glavni urednik časopisa „Socijalna psihijatrija“. Sa suradnicima je pripremio udžbenik za studente medicine „Psihijatrija“. Također je sudjelovao u radu mnogih savjeta i povjerenstava Ministarstva zdravstva, Ministarstva branitelja i Vlade RH.