OSAMNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Sveučilište u Mostaru u suradnji s Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije i Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovin organiziraju međunarodni simpozij:

OSAMNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA
TEMA: NOVE SPOZNAJE U PSIHIJATRIJI:
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP
Simpozij će se održati 4.6.2022.godine u Mostaru