Članovi

Godišnju članarinu za članove HPD-a potrebno je uplatiti u prvom tromjesječju tekuće godine i iznosi 150kn.

IBAN: HR8923600001102181638