Razmjene specijalizanata

U sklopu programa razmjene specijalizanata psihijatrije trenutno ugošćujemo dr. Andreeu Cristinu Cazacu, specijalizanticu iz Rumunjske, te dr. Afolabija Olowofelu, specijalizanta iz Irske. Pripremili su nam zanimljiva predavanja o zemljama odakle dolaze, stavljajući naglasak na tamošnji program specijalizacije iz psihijatrije, te njegove prednosti i mane.

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima koja će se održati u Edukacijskom centru u Klinici za psihijatriju “Vrapče”.

Dr. Afolabi Olowofela – 26.11.2012. g. u 13h
Dr. Andreea Cristina Cazacu – 3.12.2012. g. u 13h

Ukoliko ste zainteresirani za program razmjene specijalizanata, sve informacije možete dobiti na ovoj web stranici.

“Psihijatrijsko-pravni aspekt nasilničkog ponašanja”

U Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče održat će se u četvrtak 15. studenog 2012. godine od 10,00 do 14,00 sati simpozij pod nazivom “Psihijatrijsko-pravni aspekt nasilničkog ponašanja”.

Organizatori simpozija su Klinika za psihijatriju Vrapče, Hrvatsko društvo za forenzičnu psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za psihijatriju i pravo, a održat će se povodom Dana Bolnice (133. obljetnica Bolnice „Vrapče“!)

Tema ovog simpozija determinirana je činjenicom da je nasilje u društvu i obitelji sve češće i da predstavlja vrlo ozbiljan društveni, obiteljski, pravni, pedagoško-psihološki, psihijatrijski, pa i politički, problem. Problem nasilničkog ponašanja postao je predmet interesa svih slojeva društva i stručnjaka različite provenijencije. To se očituje nizom stručnih skupova – savjetovanja, okruglih stolova, radionica, simpozija koje se zadnjih godina organiziraju diljem naše zemlje. Samo je na stručnim sastancima bolnice „Vrapče“ do sada u nekoliko navrata problem nasilja billa tema stručnih rasprava. U lipnju 2004. godine u „Vrapču“ je održan simpozij i okrugli stol pod naslovom „Nasilje u obitelji“.

Nakon desetak godina pomnog praćenja problema nasilja iz psihijatrijske perspektive, a u kontekstu kada društvo preko svojih institucija od psihijatrije kao struke traži pomoć u rješavanju ovog problema, odlučili smo organizirati simpozij na temu psihijatrijsko-pravnog aspekta nasilničkog ponašanja. Namjera nam je problem nasilničkog ponašanja obraditi s pravnog (kaznenog, prekršajnog i s aspekta Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji), s psihološkog, psihijatrijskog, socijalnog i etičkog aspekta te s aspekta nadzora provođenja mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i psihosocijalnog tretmana nasilnika što ih provode uredi za probaciju Ministarstva pravosuđa. Poseban naglasak stavljamo na problem izricanja mjere i provođenja obveznog psihijatrijskog liječenja i psihosocijalnog tretmana nasilnika. Cilj nam je, nakon što konstatiramo probleme, definirati područje odgovornosti svih sudionika u procesu tretiranja osoba koje manifestiraju nasilničko ponašanje.

Nadamo se da će simpozij završiti prijedlogom organizacije mreže forenzičko-psihijatrijskih centara (ambulanti) za izvanbolničko liječenje osoba kojima je izrečena mjera sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja.

Poslijediplomski tečaj pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI”

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI” održat će se 9. i 10.studenog u dvorani Čačković medicinskog fakulteta. Voditeljice tečaja su Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i Doc. dr. sc. Marina Šagud.

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molim pošaljite najkasnije do 05. studenoga 2012. na adresu: Medicinski fakultet, Mario Cvek, 10000 Zagreb, Šalata 3b ili na fax: 01/45-90-270, ili na e-mail: mcvek@mef.hr tel .01/45-66-966.

Za specijalizante postoji 30 mjesta oslobođenih kotizacije!

PROGRAM 

EFPT 2012

Ovogodišnji jubilarni 20. Forum Europske federacije specijalizanata psihijatrije (EFPT – European Federation of Psychiatric Trainees) održan je od 21. do 26. svibnja 2012. g. u talijanskom gradiću Sorrentu. Italija je bila zemlja domaćin budući da je jednogodišnji mandat predsjednika EFPT-a imao dr. Domenico Giacco, specijalizant psihijatrije iz Italije. Hrvatsku su, kao punopravnu članicu EFPT-a, predstavljale aktualna predsjednica Hrvatske sekcije mladih psihijatara dr. Iva Rakoš, te dr. Marina Fistonić.

Program cjelokupnog događanja bio je podijeljen na službeni dio Foruma te na znanstveni dio nazvan “New Directions in Psychiatry”. Uvodni dio sastojao se od podsjetnika kako je osnovan EFPT, kako je organiziran i strukturiran, što je postignuto unazad jedne godine te što se očekuje u sljedećoj godini. Važan dio službenog dijela Foruma čine izvještaji zemalja sudionica o promjenama u proteklih godinu dana preko kojih se možemo uvjeriti koliko su različito strukturirani programi specijalizacija u pojedinim zemljama. U Azerbajdžanu do ove godine specijalizacija iz psihijatrije nije niti postojala, već se psihijatrija prakticirala odmah nakon završetka fakulteta. U Bjelorusiji specijalizacija traje jednu godinu, a u tih dvanaest mjeseci nije nužno boraviti na psihijatrijskom odjelu. Potpuno suprotan primjer nalazimo u Velikoj Britaniji gdje postoji 6 različitih specijalizacija iz psihijatrije: odrasla, dječja i adolescentna, gerijatrijska, forenzička psihijatrija, psihijatrija za osobe s poteškoćama u učenju, te psihoterapija. U Irskoj, Izraelu i Poljskoj nedostaje specijalizanata iz psihijatrije. Kolege iz Srbije od ove su godine prilagodili program specijalizacije iz psihijatrije na način vrlo sličan našem – specijalizacija je produljena s 4 na 5 godina, te je uključena osnovna razina edukacije iz psihoterapije.

Kroz poster sekciju izneseni su izvještaji o psihijatriji u zajednici pojedine zemlje, gdje je bilo jasno vidljivo da nijedna zemlja nema dovoljno dobro razrađen sustav. Nagrada za poster izlaganje ove je godine dodijeljena Srbiji.

Radne grupe imaju posebno mjesto u EFPT-u budući da se posao započet na Forumu nastavlja kroz čitavu narednu godinu, kroz upitnike, istraživanja, kontaktiranje određenih organizacija, te državnih tijela. Iz godine u godinu na EFPT-u aktivne su radna grupa istraživanja, razmjene, psihoterapije, dječje i adolescentne psihijatrije te grupa s ciljem osnivanja sekcija specijalizanata psihijatrije u pojedinim zemljama. Od ove se godine aktivirala radna grupa o zdravlju specijalizanata psihijatrije / psihijatara, te radna grupa o transkulturalnom pristupu psihijatriji.

Znanstveni dio bio je dobro uklopljen u cjelokupni program, a između ostalih, imali smo privilegiju slušati predavanja velikih imena suvremene psihijatrije: prof. Normana Sartoriusa, prof. Dinesha Bhugru, prof. Patricea Boyera te prof. Philipa Gorwooda.

Dvadeseti EFPT Forum zatvoren je simboličnom predajom pečata u ruke novog predsjednika EFPT-a, dr. Floriana Riesea koji nas je inspirirano pozvao na sudjelovanje na sljedećem Forumu koji će se održati u Zürichu u lipnju 2013. g.

Godišnje nagrade

Sekcija mladih psihijatra Hrvatske djeluje s ciljem unaprijeđenja edukacije mladih psihijatara, te identifikacije i rješavanja specifičnih problema unutar struke. Od 2007. godine smo utemeljili godišnju nagradu za naše najaktivnije i najuspješnije članove. Nagrada se dodijeljuje u slijedeće dvije kategorije:

1.     «CECE» – nagrada za znanstveni i/ili stručni rad objavljen u tekućoj godini u domaćim i inozemnim časopisima koji se referiraju u “Current Contents“. Nagradu će dobiti mladi psihijatar/ica koji je prvi autor/ica na radu objavljenom u časopisu sa najvećim čimbenikom odjeka (engl. impact factor).

2.     «PEHADE» – nagrada za magistarski i doktorski rad obranjen u tekućoj godini. Nagrade će dobiti sve osobe koje su u tekućoj godini stekle naziv magistra ili doktora znanosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Nagrade dodjeljuje Hrvatsko psihijatrijsko društvo i svečanost uručenja nagrada bit će na tradicionalnim «Hrvatskim psihijatrijskim danima» u Opatiji svake naredne godinu za ostvarenja u prošloj godini. Nagrade će biti novčane.

 

Burn-out među specijalizantima

Burnout among psychiatry residents – The International Psychiatry Resident / Trainee Burnout Syndrome Study (BoSS)

Nikolina Jovanović1, Julian Beezhold2, Olivier Andlauer3, Martina Rojnić Kuzman1, Anja Podlešek4, Cecile Hanon5, Beate Schulze6

 

1 University Hospital Centre and School of Medicine, Psychiatric clinic, Kispaticeva 12, 10 000 Zagreb, Croatia

2 County Acute Service, Hellesdon Hospital, NWMHFT Norwich NR6 5BE, United Kingdom

3 University of Franche-Comté, CHU Saint-Jacques, Department of Psychiatry, 25000 Besançon, France

4 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Psychology, Askerceva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

5 EPS Erasme, 143 av Armand Guillebaud, 92160 Antony, France

6 University of Zurich, Research Unit for Clinical and Social Psychiatry, CH-8057 Zürich, Switzerland

 

Abstract

Aim. To evaluate burnout syndrome and related factors among psychiatry residents in 24 countries worldwide. We report data from Croatia and France, the first two to complete the study.

Methods: The BoSS online questionnaire collects data on demographics, education, work circumstances, The Maslach Burnout Inventory (MBI-GS), The Areas of Worklife Survey, The Patient Health Questionnaire and The Suicide Ideation and Behaviour Questionnaire.

Results: Study sample consists of 224 residents – 54 from Croatia (54% response rate) and 136 from France (34.1%). They both showed moderate level of burnout syndrome, while the Croats had significantly stronger feelings of professional efficacy. Being single, more weekly working hours and fewer vacation days, and higher workload significantly predicted higher emotional exhaustion and higher cynicism.

Conclusion. Our findings indicate moderate level of burnout among psychiatry residents and its strong association with inadequate working conditions.

 

Key words – Burnout, psychiatry, residents, trainees

 

Full text: Die Psychiatrie, 2009;6:1-5

 

Istraživanja među specijalizantima

Problemi specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u Hrvatskoj: perspektiva specijalizanata

Martina Rojnić Kuzman, Nikolina Jovanović, Domagoj Vidović1, Branka Aukst Margetić2, Nina Mayer3, Sandra Blažević Zelić4, Davor Lašić5, Sanea Nadj6, Andreja Borovečki Šimurina7, Marija Kudumija Slijepčević8, Marina Bolanca, Milena Skočić9, Patricija Katić10, Tamara Šoškić9, Silvana Pleština9

 

Klinika iz psihijatrije, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

1Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, Hrvatska

2Psihijatrijska bolnica Ivan Barbot, Zagreb, Hrvatska

3Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Zagreb, Hrvatska

4Klinika iz psihijatrije, KBC RIjeka, Rijeka, Hrvatska

5Klinika iz psihijatrije, KBC Split, Split, Hrvatska

6Psihijatrijski odjel, opća Bolnica Virovitica, Virovitica, Hrvatska

7Psihijatrijski odjel, Bolnica Dubrava, Zagreb, Croatia

8Psihijatrijski odjel, opća Bolnica Bjelovar, Bjelovar, Hrvatska

9Klinika za psihijalošku medicinu, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

10Psihijatrijska bolnica Rab, Rab, Hrvatska

 

Sažetak

Cilj studije je procjeniti kvalitetu trenutnog programa specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije u Hrvatskoj koristeći objektivne pokazatelje akademskog postignuća specijalizanata i njihovu subjektivnu procjenu formalnog programa specijalizacije i provedbu istog u praksi. Pomoću upitnika smo ispitali 66 specijalizanata iz 15 psihijatrijskih ustanova, klinika i psihijatrijskih odjela u op}im bolnicama u Hrvatskoj. Upitnik sadrži pitanja o općem profilu specijalizanata psihijatrije u Hrvatskoj, o objektivnim pokazateljima akademskog postignuća psihijatara, te ocjenu postojećeg programa specijalizacije. Ispitali smo 89% svih specijalizanata koji su u rujnu i listopadu 2006. godine imali taj status u Republici Hrvatskoj (66 od ukupno 74 specijalizanata). Dobiveni rezultati ukazuju da su specijalizanti psihijatrije bili vrlo dobri studenti tijekom školovanja na medicinskom fakultetu, te da je većina njih nastavila poslijediplomsko školovanje. Dio specijalizanata pokazuje velik interes za znanstveni rad i kliničku psihijatriju, a većina je ukljućena u psihoterapijsku edukaciju izvan redovitog specijalističkog usavršavanja. Većina ispitanika je tek djelomično zadovoljna provedbom programa specijalizacije, te smatra da su glavni nedostaci vezani uz nedostatnost praktične psihoterapije, nedjelotvornost sustava mentorstva i nedostatak financijskih sredstava. Rezultati otkrivaju glavne probleme specijalističkog usavršavnja iz psihijatrije u Hrvatskoj. Slijedeći navedene rezultate provest ćemo istraživanje među mentorima, što će omogućiti daljnje sagledavanje problema i razvoj specifičnih mjera u svrhu poboljšanja edukacije iz psihijatrije u Hrvatskoj.

 

Cijeli tekst u Colleguim Antropologicum 2009; 33 (1): 217-223 ili http://www.collantropol.hr/

Takodjer o tome ovdje.

Pravilnik

Za Pravilnik klinknite ovdje.

Na sjednici Odbora održanoj 17. prosinca 2008, usvojene su dopune pravilnika (ovdje)

Na Skupštini HPD koja se održala tijekom 6. hrvatskih psihijatrijskih dana u Opatiji, 17. travnja 2009, usvojeni su su prijedlozi Sekcije, te novo Tijelo HPDa i Sekcije, Predstavnik Sekcije pri HPDu. U skladu s time usvojene su dopune Pravilnika na sjednici Odbora 22.05.2009. Za aktualno važeći Pravilnik klinikite ovdje.

Međunarodne aktivnosti

Sekcija mladih psihijatara Svjetskog psihijatrijskog udruženja

Zainteresirani specijalizanti psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije, kao i mladi specijalisti sa do sedam godina specijalističkog staža pozvani su pridružiti se sekciji mladih psihijatara (Early Career Psychiatrists – ECP) koja djeluje pri Svjetskom psihijatrijskom udruženju (World Psychiatric Association – WPA), a s ciljem poticanja i razvoja karijere u psihijatriji.

Odbor sekcije broji osam članova koji predstavljaju: Zapadnu Europu, Istočnu Europu, Sjevernu Afriku i Bliski Istok, Južnu Afriku, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Aziju, Australiju i Novi Zeland. Istaknimo kako je predstavnica regije za istočnu Europu upravo naša kolegica dr. Irena Rojnić Palavra (irojnicpalavra@gmail.com).

Neke od prednosti koje pruža navedena sekcija su stvaranje internacionalnih poznanstava, jačanje međunarodne suradnje, razne stručne i znanstvene aktivnosti, mogućnosti stipendiranja, stjecanje iskustava te naravno dobra zabava.

Kako biste se prijavili za članstvo potrebno je poslati kratak životopis uz motivacijsko pismo i popunjenu prijavnicu koju možete pronaći na web stranicama sekcije.

Dodatne informacije su dostupne na linku:
http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=2&content_id=1703

Iskoristite ovu priliku!

 

Young Psychiatrists Network

Mreža mladih psihijatara (Young Psychiatrists’ Network, YPN) je brzorastuća mreža specijalizanata psihijatrije i psihijatara u ranoj fazi karijere, engleski popularno nazvanih early career psychiatrists (u pravilu uključuje specijalizante i specijaliste psihijatrije do 40 godina starosti ili 5 godina od završetka specijalizacije).

Ciljevi su mreže globalni razvoj psihijatrije kroz povezivanje i uspostavljanje suradnje mladih stručnjaka širom svijeta, širenje znanja i razmjena iskustava, olakšavanje stručnog i znanstvenog usavršavanja mladih stručnjaka te unaprjeđenje znanja, vještina i sposobnosti.

Ideja je rođena 2009. godine pod nazivom Mladi psihijatri istočne Europe (Young Psychiatrists Eastern Europe), a na inicijativu sada neaktivnog Švedsko-istočnoeuropskog odbora (Swedish Eastern Europe Committee), uz podršku granta Švedske međunarodne razvojne agencije (Swedish International Development Agency). Istim je putem učinjeno mnogo na prepoznavanju potreba i rješavanju problema mladih psihijatara baltičke regije i Bjelorusije.

Nakon početnih razgovora o zajedničkim ciljevima i potrebi promicanja umrežavanja mladih psihijatara (i specijalizanata) iz Litve, Rusije i Švedske u Kaliningradu 2009., prvi korak bio je stvaranje web platforme. Ovakva komunikacija omogućila je interakciju mladih iz Latvije, Litve, Bjelorusije, Velike Britanije i Švedske, te je organiziran prvi međunarodni sastanak u Vilniusu 2010. godine. Slijedili su sastancij u Rigi 2011., Minsku 2012. i Wroclawu 2014. Ovogodišnji sastanak održat će se u Grčkoj, Porto Heli, od 30. rujna do 3. listopada pod naslovom „Between Past and Future“.

Hrvatska je putem Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske Hrvatskog psihijatrijskog društva ove godine pristupila mreži. Koordinatori za Hrvatsku su dr. Irena Rojnić Palavra i dr. Anamarija Petek Erić.

Po prvi smo puta, u periodu od 3. rujna do 4. listopada ove godine, bili službeni dionici sastanka mreže u mjestu Porto Heli u Grčkoj. Uz aktivno stručno sudjelovanje tijekom više simpozija i radionica, sastanak je pružao mogućnost druženja i umrežavanja s kolegama iz preko 40 zemalja Europe i svijeta. Ovo je ujedno bio i najveći sastanak mreže dosad. Naredni sastanak održat će se 2016. Italiji, a onaj 2017. najvjerojatnije u Češkoj.

Sve zainteresirane kolegice i kolege pozivamo da nam se pridruže u radu i druženju, a javiti se možete na ovaj e-mail.

 

European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT)

Zasad postoji tek nekoliko interancionalnih organizacije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije. U Europi djeluje Europska federacija specijalizanata psihijatrije, European Federation of the Psychiatric Trainees (EFPT) koja je primjer dobro organiziranog udruženja mladih stručnjaka. EFPT vrlo usko surađuje sa psihijatrijskom sekcijom Europskog udruženja medicinskih stručnjaka (Psychiatry Board of the European Union of Medical Specialist (UEMS). EFPT ima 20 zemalja članica i 1 zemlju kandidata. Predstavnici zemalja članica se redovito sastaju na godišnjim forumima. Predstavnici zemalja na EFPT forumima su obično delegirani od strane nacionalnog udruženja specijalizanata i/ili mladih psihijatara, ovisno o ustroju u svakoj pojedinoj zemlji. Svaku zemlju predstavljaju najviše 2 kandidata, ali svaka zemlja ima samo jedan glas prilikom glasanja. Svaka zemlje mora imati delegate na barem dva uzastopna Foruma da bi stekla pravo članstva. Od 2008. godine, na forumu u Gotebörgu, Hrvatska je stekla pravo na članstvo u EFPT-u. Forum EFPT-a se održava u zemlji iz koje dolazi trenutni predsjednik.

Više o tome ovdje:    EFPT – what is it all about

 

World Psychiatric Association Young Psychiatry Council (WPA-YPC)

Na svjetskoj razini sekcije mladih psihijatara djeluju pod okriljem World Psychiatric Association (WPA), koja okuplja mlade predstavnike nacionalnih udruženja psihijatara koja su članovi WPA. U našoj zemlji to je Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD). WPA je razvila program “Institutional Program to Promote the Professional Development of Young Psychiatrist” s ciljem razvijanja mreža stručne i znanstvene suradnje. Mladi psihijatri ili specijalizanti mogu sudjelovati u tom programu kao predstavici zemlje (representative) ili kao stipendisti na kongresu (fellow). Predstavnici, koji mogu biti predstavnici nacionalnih udruženja mladih psihijatara i specijalizanata zemlje, biraju se na tri godine, te su dio WPA Young Psychiatry Council (YPC). YPC-WPA se sastaje svake tri godine.

Vodstvo

Predsjednica:  Ivana Kekin

Dopredsjednica: Irena Rojnić Palavra

Bivši predsjednik: Marko Tomičević

Tajnica: Nikolina Antonia Domokuš

Blagajnik: Marko Čurković

Predstavnik Sekcije u HPD-u: Marko Tomičević

 

 1. KBC Osijek – Silvija Topić
 2. Našice, Požega, Slavonski brod, Vukovar, Vinkovci – Matija Bartolović
 3. Dječja i adolescentna psihijatrija – Nikolina Antonia Domokuš
 4. KBC Rijeka, PB Rab, PB Lopaca, Pula – Vedran Orešković
 5. Zavodi za javno zdravstvo – Irena Rojnić Palavra
 6. PB Ugljan, Zadar, Knin, Gospić- Snježana Milanović
 7. KBC Split, Dubrovnik, Šibenik – Ivana Pedišić
 8. PB Ivan Barbot – Popovača, Sisak, Bjelovar, Virovitica, Varaždin, Čakovec – Višnja Martić
 9. Medicinski fakulteti – doktorandi Dina Bošnjak
 10. PB Vrapče, Zagreb – Marko Čurković
 11. PB Sveti Ivan, Zagreb – Goran Uzelac
 12. KBC Zagreb – Ivana Kekin, predsjednica
 13. Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb – Mario Stipčević
 14. KB Dubrava Klinika za psihijatriju, KBC Sestre milosrdnice Klinika za psihijatriju – Marina Fistonić Rogoznica
 15. Prošli predsjednik- Marko Tomičević

 

 

 

 

 

 

 

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske je dio Hrvatskog psihijatrijskog društva. Sekcija je neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju mladi psihijatri i specijalizanti psihijatrije.

Opći ciljevi sekcije su promicanje aktivnosti mladih psihijatara, osobito edukacije, znanstvenih i stručnih skupova, znanstvenih publikacija, razvoj komunikacijske mreže, kao i identifikacija i rješavanje specifičnih problema unutar struke. Glavni cilj je praćenje programa edukacije tijekom specijalizacije i identifikacija postojećih problema kroz istraživanja i objavljivanje rezultata, u cilju podizanja kvalitete specijalističkog usavršavanja. Aktivnosti se planiraju provoditi putem organizacije simpozija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske na nacionalnoj i internacionalnoj razini, putem razmjena, osiguravanjem stipendija, organizacijom edukacijskih skupova, te putem ostvarivanje i objavljivanja nacionalnih projekata. Od iznimne važnosti nam je daljnji aktivan rad ove organizacije u internacionalnim udruženjima specijalizanata i mladih psihijatara. Na ovaj način se hrvatski specijalizanti psihijatrije i mladi specijalisti uključuju u svjetsku mrežu znanstvene i stručne suradnje s ciljem unaprijeđivanja naših znanja i vještina.

Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije je osnovana 15. prosinca 2005. godine na sjednici osnivačke skupštine Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske pri Hrvatskom psihijatrijskom društvu pod pokroviteljstvom njegovog predsjednika prof. dr. sc. Ljubomira Hotujca. Na sjednici je izabran Odbor od 15 osoba, predstavnika psihijatrijskih ustanova diljem Hrvatske čiji je zadatak da kroz narednih dvije godine dana izglasaju pravilnik sekcije, kojim se, uz Statut HPD-a regulira pravni status djelovanja sekcije, te da započnu provoditi ciljeve organizacije. Aktualni pravilnik je usvojen na sastanku Odbora 17. prosinca 2008. Sekcija je prvi put javnosti predstavljena na III Hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji u travnju 2006. godine.

Članovi sekcije mogu biti:

 • specijalizanti
 • mladi specijalisti (do 7 godina specijalističkog staža i/ili manje od 40 godina života)

Članom sekcije mogu postati svi članovi HPD-a automatizmom, ukoliko su zadovoljeni gore navedeni uvjeti dobi i trajanja specijalističkog staža. Članarina za članstvo u sekciji se podmiruje plaćanjem članarine HPD-a.

Simpozij: Depresija i globalna kriza

Hrvatsko psihijatrijsko društvo organiziralo je povodom 10. listopada – Dana mentalnog zdravlja simpozij pod nazivom Depresija i globalna kriza.

Simpozij je održan u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče, dana 10. listopada 2012. godine.

Na njemu je sudjelovalo preko 150 sudionika. Održano je šest referata (prof. dr. sc. Vlado Jukić – Dan mentalnog zdravlja 10. listopada 2012. – Globalna kriza; prof. dr. sc. Goran Dodig – Suvremeni svijet i depresija – Je li krize bilo prije krize?; prim. dr. sc. Petrana Brečić – Klinička slika depresije i drugih psihičkih poremećaja povezanih s krizom; doc. dr. sc. Ivan Begovac – Kriza i njezin utjecaj na mentalno zdravlje djece; prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta – Psihoterapija depresije i drugih psihičkih poremećaja izazvanih krizom; prof. dr. sc. Miro Jakovljević – Farmakoterapija depresije i drugih psihičkih poremećaja izazvanih krizom), a nakon toga su u raspravi sudjelovali pozvani diskutanti (prof. dr. sc. Dolores Britvić, prof dr.sc. Danijel Buljan, prof. dr. sc. Marina Kuzman, prof. dr. sc. Nikola Mandić, prof. dr. sc. Vasko Muačević, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Gordana Rubeša, Renata Sabljar Dračevac, dr. med., prof. dr. sc. Slavko Sakoman i prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić).

Nakon simpozija sudionici su, raspravljajući o svemu rečenom, nastavili druženje uz prigodni domjenak.

Prema onome što se moglo čuti od sudionika simpozija, simpozij je polučio izuzetan uspjeh (što je u svojoj diskusiji posebno istaknuo prof. dr. sc. Nikola Mandić).

Hrvatska radio televizija je u svom centralnom dnevniku istu večer izvijestila o održanom skupu, a u tom prilogu, o problemima kojima se simpozij bavio – depresija i drugi mentalni poremećaji u kontekstu globalne krize – govorila su tri sudionika ovog stručnog skupa (prof. dr. sc. Goran Dodig, doc.dr.sc. Ivan Begovac i Renata Sabljar Dračevac, dr. med.).

Ovim prilogom i prilozima u drugim medijima, o ovogodišnjoj temi Dana mentalnog zdravlja i uopće o problemu mentalnog zdravlja, još je jednom, na primjeren način, obaviještena hrvatska javnost.

Sastanak Upravnog odbora HPD-a

Dana 23. rujna 2012. godine u Osijeku je održan sastanak Upravnog odbora HPD-a.

Na sastanku je razmotrena aktualna situacija u Hrvatskom psihijatrijskom društvu. Verificirana je odluka predsjednika Društva o održavanju simpozija povodom 10. listopada Dana mentalnog zdravlja. Simpozij će se održati 10. listopada 2012. u prostorijama Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb.

Odlučeno je da će se 10. hrvatskih psihijatrijski dani održati u Opatiji od 4. do 6. travnja 2013. godine.
Dogovoren je sastanak Upravnog odbora i Savjeta Društva za 10. listopada 2012. godine.

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Hrvatsko psihijatrijsko društvo ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja (10. listopad 2012.) koji je posvećen depresiji u globalnoj krizi ( Depression: A global crisis) obilježiti će okruglim stolom na temu mentalnog zdravlja, posebno depresije, u vrijeme krize koja već nekoliko godina traje u Hrvatskoj, a koja će se, prema svim predviđanjima nastaviti i slijedećih godina. Okrugli stol održati će se 10. listopada 2012. (srijeda) od  11.00 do 14.00 sati u Edukacijskom  centru Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32. Psihijatri i drugi djelatnici na području mentalnog zdravlja, svakodnevno se susreću s klijentima, pa i bolesnicima, koji traže pomoć zbog psihičkih tegoba, uglavnom depresije, koje su posljedica krize u kojoj su se ne svojom krivnjom našli. Stoga će se, uz aspekte odnosa krize i depresije, raspravljati i o utjecaju krize koja pritišće naše društvo na mentalno zdravlje građana koje je kriza pogodila.

Raspored predavanja

 

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest organizira 6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres će se održati u Primoštenu, od 10. do 13. listopada 2012. godine.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i ovaj je put pozvala brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikaže najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija. Pored kliničkih i bazičnih tema iz područja AB, posebnu pozornost posvetit ćemo temama vezanim za skrb bolesnika i njegovatelje. Sažeci svih usmenih izlaganja i posterskih prezentacija bit će tiskani na hrvatskom ili engleskom jeziku u časopisu Neurologia Croatica. Zbog otežane gospodarske situacije i smanjenih financijskih sredstava na ovom kongresu neće biti osigurano simultano prevođenje predavanja pozvanih predavača s engleskog na hrvatski jezik.

Službene stranice kongresa

Svjetski dan oboljelih od Alzheimerove bolesti 21.09.2012.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest povodom Svjetskog dana oboljelih od Alzheimerove bolesti 21.09.2012., organizira niz događanja na koja Vas pozivamo u želji da se upoznate s radom i nastojanjima Udruge da poboljša kvalitetu života oboljelih od Alzheimerove bolesti kao i njihovih obitelji i njegovatelja.

Obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti uveličati će i dolazak španjolskog novinara Guillerma koji pješači 7.500 km od Španjolske do Jeruzalema u sklopu svoje akcije „Njima je svaki trenutak život“, kako bi ukazao na poteškoće s kojima se susreću oboljeli od Alzheimerove bolesti i njihovi najbliži. Sada se nalazi u Hrvatskoj na polovici svoga puta i pridružiti će nam se u obilježavanju Svjetskog dana Alzheimerove bolesti u petak 21.09.2012. u Bogovićevoj ulici.

Pozivamo Vas da nam se i Vi pridružite u obilježavanje Svjetskog dana Alzheimerove bolesti prema dolje navedenom rasporedu događanja:

„Dani Otvorenih vrata Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest“
od 19. 09. 2012. (srijeda) do 21. 09. 2012. (petak), u vremenu od 16 – 18 sati,
u našim prostorijama (Vlaška 24), uz razgovor sa liječnicima i voditeljicom Savjetovališta za članove obitelji, prikazati će se i filmovi s tematikom Alzheimerove bolesti.

*
Svjetski dan Alzheimerove bolesti
obilježiti ćemo 21. rujna 2012. (petak)
U Bogovićevoj ulici kod skulpture Sunce u vremenu od 10 do 18 sati.
Na štandovima Udruge dijeliti ćemo edukativne materijale te odgovarati na sva Vaša pitanja.

*
Prezentacija Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest
23.rujna 2012. (nedjelja) u Parku Zrinjevac od 10 do 14 sati.
u sklopu manifestacije „Dan gradske četvrti Donji grad“ .

Veselimo se Vašem dolasku, a za sve informacije slobodno nazovite 091/5691 660.

Nagrade autorskih radova

Hrvatsko psihijatrijsko društvo u sklopu 9. hrvatskih psihijatrijskih dana, koji su se održali u Opatiji od 12. do 15. travnja 2012. godine dodijelilo je nagrade za najbolje prikaze.
U kategoriji usmenih izlaganja nagrađeni su:

 1. Zoran Čavajda, dr. med., na temu „Lamotrigin u liječenju shizofrenije“,
 2. Suzana Vlatković, dr. med., na temu „Pisa sindrom kod bipolarnog poremećaja raspoloženja“,
 3. Ivana Sindik, dr. med., na temu „Razlog transfera HIV pozitivnog pacijenta sa metadonske na buprenorfinsku terpiju“,
 4. Snježana Milanović, dr. med., na temu „Kako liječiti shizofrenog bolesnika nakon što smo iscrpili sve psihofarmakoterapijske mogućnosti“.

U kategoriji postera nagrađene su:

 1. prim. dr. sc. Nadica Buzina, na temu „Diferencijalno dijagnostičke dileme u pacijenta koji je počinio teško ubojstvo“,
 2. mr. sc. Daniela Petrić, na temu „Školska fobija ili prodrom psihotičnog poremećaja“.

Na skupu je dodijeljena i nagrada dr. sc. Anđelku Vidoviću za znanstveni rad pod naslovom „Exaggerated platelet reactivity to physiological agonists in war veterans with posttraumatic stress disorder“ koji je objavljen u časopisu Psychoneurowndocrinology.