Hrvatska psihijatrijska publicistika

Psihijatrijski udžbenici

 1. Radoslav Lopašić i dr.:  Psihijatrija, Beograd-Zagreb, 1961.
 2. Josip Glaser: Opća psihopatologija, Zagreb, 1963.
 3. Duška Blažević, Vladimir Hudolin. Mentalna higijena, Beograd-Zagreb, 1972.
 4. Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić i dr.: Dinamska psihologija i psihoterapija, Zagreb, 1975.
 5. Duška Blažević, Eugenija Cividini-Stranić, Maja Beck-Dvoržak: Medicinska psihologija, Zagreb, 1979.
 6. Vladimir Hudolin: Psihijatrija, Zagreb, 1981.
 7. Staniša Nikolić: Psihoterapija dječje i adolescentne dobi, Zagreb, 1982.
 8. Vasko Muačević i suradnici: Psihijatrija, Zagreb,1995.
 9. Eduard Klain i suradnici: Grupna analiza, Zagreb, 1996. (2. izdanje 2008.)
 10. Eduard Klain i suradnici: Psihološka medicina, Zagreb, 1999.
 11. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Ante Došen i dr.: Mental retardacija, Zagreb, 2000.
 12. Davor Moravek: Psihijatrija za medicinske škole, Zagreb, 2000.
 13. Ljiljana Moro, Tanja Frančišković, i suradnici: Psihijatrija, Rijeka, 2004.
 14. Staniša Nikolić, Marija Marangunić i suradnici: Dječja i adolescentna psihijatrija,  Zagreb, 2004.
 15. Dragica Kozarić-Kovačić, Mirjana Grubišić-Ilić, Velinka Grozdanić: Forenzička psihijatrija, Zagreb, 2005. (2. izdanje)
 16. Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ninoslav Mimica, Vera Folnegović-Šmalc: Nuspojave psihofarmaka, Zagreb, 2005.
 17. Ljubomir Hotujac i suradnici: Psihijatrija, Zagreb, 2006.
 18. Duberavka Kocijan-Hercigonja i suradnici: Biološke osnove i terapija ponašanja, Zagreb, 2006.
 19. Biserka Sedić: Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Zagreb, 2006.
 20. Mladen Lončar,  Neven Henigsberg i suradnici: Psihičke posljedice traume,  Zagreb, 2007.
 21. Eduard Klain, Rudolf Gregurek i suradnici: Grupna psihoterapija za medicinske sestre i tehničare, Zagreb, 2007.
 22. Goran Arbanas: Psihijatrija, Jastrebarsko, 2008.
 23. Danijel Buljan, Mirna Šitum i dr.: Psihodermatologija, Jastrebarsko, 2008.
 24. Tanja Frančišković, Ljiljana Moro i suradnici: Psihijatrija, Zagreb, 2009
 25. Đulijano Ljubičić: Duhovnost i psihijatrija, Rijeka, 2009.
 26. Đulijano Ljubičić i suradnici: Suicid i duhovnost, Rijeka, 2010.
 27. Đulijano Ljubičić i suradnici: Depresija i duhovnost, Rijeka, 2010.
 28. Slađana Štrkalj-Ivezić i suradnici: Rehabilitacija u psihijatriji, Zagreb,  2010.
 29. Rudolf Gregurek: Psihološka medicina, Zagreb, 2011.
 30. Dražen Begić: Psihopatologija, Zagreb, 2011.

Psihijatrijski priručnici

 1. Bohaček Nenad i sur.: Psihijatrijska farmakoterapija maničkih i depresivnih stanja, Beograd, Zagreb, 1966.
 2. Branko Bedenić, Josip Čičak i dr.: Ispitivanje psihoza u Hrvatskoj, I. dio, Zagreb, 1969.
 3. Duška Blažević, Neda Bućan i dr., Psihoterapija.
 4. Vladimir Hudolin, Fric Špicer: Alkohologija – ocjena invalidnosti i preostale radne sposobnosti alkoholičara, Zagreb, 1972.
 5. AA.VV., Odabrana poglavlje iz psihijatrije za liječnike opće medicine, Zagreb, 1974.
 6. Mladen Begrhofer, Fric Špicer: Neuroze s obzirom na radnu sposobnost: priručnik za ocjenu invalidnosti, Zagreb, 1975.
 7. R. Turčin, S. Milić: Osnovi sudske psihijatrije, Osijek, 1980.
 8. Vladimir Hudolin. Socijalna psihijatrija i psihopatalogija. Priručnik za socijalne radnike. Zagreb, 1982. (2. doponj. izdanje 1987.)
 9. Vladimir Hudolin: Ovisnost o alkoholu. Priručnik za liječnike opće medicine, Zagreb, 1982.
 10. Eduard Klain (glavni urednik):  Uvod u ratnu psihologiju i psihijatriju, Zagreb, 1991.
 11. Puškarić Ranka: Osnove psihopatologije, Zagreb, 1987.
 12. Staniša Nikolić, Eduard Klain, Vesna Vidović: Osnove medicinske psihologije, Zagreb, 1990.
 13. Vladimir Hudolin: Alkohološki priručnik, Zagreb 1991.
 14. Pavao Brajša: Spolnost, dijete, škola, Zagreb, 1991, (2. izdanje 1994.)
 15. Staniša Nikolić: Zaštita duševnog zdravlja mladih, Zagreb, 1993.
 16. Pavao Brajša: Umijeće svađanja, Pula, 1996.
 17. Marija Turk-Kuči i suradnici: Slatinski alkohološki programi 1975.-1995.; V Hudolin,  Alkoholom izazvane patnje: priručnik za rad u klubovima liječenih alkoholičara, Slatina, 1966.
 18. Pavao Brajša, Andreja Brajša-Žganec, Edita Slunjski: Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja, Pula, 1999.
 19. Dubravka Kocijan-Hersigonja, Vera Folnegović-Šmalc: Prepoznavanje, rano otkrivanje i sprečavanje suicidalnostri, Zagreb, 1999.
 20. Vera Folnegović Šmalc, Dubravka Kocijan-Hercigonja, Boško Barac: Prevencija suicidalnosti, Zagreb, 2001.
 21. Rudolf Gregurek, Vera Folnegović-Šmalc: Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja, Zagreb, 2002.
 22. Dubravka Kocijan-Hercigonja, Jasminka Despot-Lučanin: Naša ljubaznost početak je svakog liječenja: komunikacijske vještine u radu zdravstvenih djelatnika, Zagreb, 2004.
 23. Vlatko Thaller i suradnici. Psihijatrija: suvremene osnove za studente i praktičare, Zagreb, 1999. (2. izdanje 2004.)
 24. Mirjana Pernar, Tanja Frančišković: Psihološki razvoj čovjeka, Rijeka, 2008.
 25. Staniša Nikolić, Vesna Vidović, Marijana Marangunić i Zorana Bujas-Petković: Obitelj – podrška mentalnom zdravlju pojedinca,  Jastrebarsko, 2008.
 26. Ljiljana Kondić, Adinda Dulčić: Crtež i slika u dijagnostici i terapiji, Zagreb, 2009.
 27. Vesna Šengula-Jengić (urednica): Unaprijeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne. Praktikum za djelatnike, Rab, 2009.
 28. Vesna Medved (urednica): Suvremeno razumijevanje i liječenje shizofrenije, 2010.
 29. Dražen Begić i suradnici. Suvremeno liječenje anksioznih: 2010.
 30. Alma Mihaljević- Peleš, Marina Šagud (urednice): Antidepresivi u kliničkoj praksi, Zagreb, 2009.
 31. Slađana Štrkalj-Ivezić: Psihoza. Shizofrenija. Shizoafektivni poremećaj. Bipolarni poremećaj, Zagreb, 2011.
 32. Ante Bagarić, Miroslav Goreta: Psihijatrijsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju, Zagreb, 2012.

Alkoholizam i druge ovisnosti

 1. Vladimir Hudolin: Mala enciklopedija alkoholizma, Zagreb, 1965.
 2. Vladimir Hudolin, Fric Špicer: Alkoholizam i radna sposobnost, Zagreb 1966.
 3. Pavao Brajša: Die Familie des chronischen Alkoholikers, Varaždin, 1971.
 4. Vladimir Hudolin: Što je alkoholizam (Alkoholizam), Zagreb 1979, i 1984.+
 5. Vladimir Hudolin: Klubovi liječenih alkoholičara, Zagreb, 1982.
 6. Vladimir Hudolin: Istina o drogama, Zagreb,1982.
 7. Vladimir Hudolin: Obiteljsko liječenje, Zagreb,  1986.
 8. Pavao Brajša, Đuro Pajić, Nenad Horvat: Liječeni alkoholičar i njegova obitelj u varaždinskoj sveobuhvatnoj psihijatrijskoj zaštiti u zajednici, Varaždin, 1988.
 9. Torre  Robert:  Droge – dugo putovanje kroz noć, Zagreb,  2001.
 10. Jadranko Galić. Uuredio): Zloporaba droga među adolescentima, Zagreb, 2002.
 11. Robert Torre: Propadanje alkoholičara, Zagreb, 2006.
 12. Robert Torre: Oporavak alkoholičara u klubovima liječenih alkoholičara, Zagreb, 2006.
 13. Daniel Buljan:Sprečavanje,prepoznavanje liječenje ovisnosti: djelovanje sredstava ovisnosti na mozak i ponašanje, Zagreb, 2010.
 14. Darko Breitenfeld, Duško Wölfl: Alkoholizam: sprečavanje, liječenje, oporavak, Zagreb, 2010.

Dječja i adolescentna psihijatrija

 1. Marijan Košiček: Psihičke smetnje kod  školske djece, Zagreb, 1966.
 2. Staniša Nikolić: Svijet dječje psihe, Zagreb,1985.
 3. Đurđica Gajer-Piacun: Psihički poremećaji djece i omladine, Zagreb, 1985.
 4. Staniša Nikolić i: Mentalni poremećaji  u djece i omladine, Zagreb, 1988.
 5. Zlatko Bastašić: Lutka ima i srce i pamet, Zagreb, 1988.
 6. Dubravka Kocijan Hercigonja: Hiperaktivno dijete, Jastrebarsko, 1997.
 7. Gordana Buljan-Flander, Dubravka Kocijan-Hercigonja: Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Zagreb, 2003.

Psihoterapija (neuroze i granična stanja)

 1. Stjepan Zimmermann:  Duševni život, Zagreb 1932.
 2. Milan Bedenić: Duševna higijena usvakidašnjem životu, Beograd, Zagreb, 1964 (II. Dop. izdanje)
 3. S. Betelheim, D. Blažević i dr.:Neuroze i njihovo liječenje, Beograd, Zagreb, 1963.
 4. Muradif Kulenović: Neuroze, Zagreb, 1979.
 5. Branko Lang: Psihoterapija i terapijska zajednica alkoholičara, Zagreb, 1982.
 6. Dragan Pavelić: Psihodinamski pristup neurotskom karakteru, Sarajevo, 1982.
 7. Ivan Buzov. Poremećaji ličnosti, Zagreb, 1988.
 8. Muradif Kulenović: Otkrivanje nesvjesnog, Zagreb, 1988.
 9. Ivan Buzov: Psihoanaliza žalovanja,  Zagreb, 1989.
 10. Zdenka Gruden: Psihoterapijska pedagogija, Zagreb, 1990. (4. dopunjeno izdanje 2010.)
 11. Ivan Buzov (urednik): Snovi u psihoterapiji, Zagreb, 1993.
 12. AA.VV.: Što su stres i psihotrauma i kako ih prevladati, Zagreb, 1994.
 13. Vladimir Gruden, Zdenka Gruden: Ožiljci na duši Hrvatske, Zagreb, 1996.
 14. Staniša Nikolić i suradnici: Osnove obiteljske terapije, Zagreb, 1996.
 15. Vladimir Gruden:  Autogeni trening: vježbom do sreće, Zagreb, 1996. (5. izdanje 2004.)
 16. Zdenka Gruden: Edukacija edukatora, Zagreb, 1997.
 17. Vesna Vidović:  Anoreksija i bulimija, Zagreb, 1988.
 18. Vladimir Gruden: Veliki igrač: Srećom do uspjeha, Zagreb1999.
 19. Vladimir Gruden: Sloboda kao ljubav: uspjehom do istine, Zagreb, 1999.
 20. Vladimir Gruden: Budućnost je u nama, Zagreb, 1999.
 21. Staniša Nikolić: Analitička psihodrama, , 2004.-
 22. Zdenka Gruden i Vladimir Gruden: Dijete – škola – roditelj, Zagreb, 2006.
 23. Vladimir Gruden ml., Zdenka Gruden, Vladimir Gruden st: Primijenjena psihoterapija, Zagreb, 2006.
 24. Vlado Jukić i Zoja Pisk (urednici):  Psihoterapija, Zagreb, 2008.

Socijalna psihijatrija i rehabilitacija

 1. N. Peršić, P. Koporčić: Psihijatrija i neurologija u službi zaštite i zdravlja, Zagreb, 1963.
 2. AA.VV., Rehabilitacija i terapija radom u psihijatriji,  Zagreb, 1966.
 3. Nikola Peršić, Petar Draganov, Vasko Muačević:  Problematika rehabilitacije mentalnih bolesnika, Zagreb, 1987.
 4. AA.VV.: Fizička rekreacija u psihijatriji. Zbornik radova, Zagreb, 1971.
 5. AA.VV.: Socijalna psihijatrija, Zagreb, 1971.
 6. Borben Uglešić, Petar Bokun: Socijalno-psihijatrijski aspekt naše ekonomske migracije, Split,  1974.
 7. Vladimir Hudolin, John L. Carleton (urednici):. Social Psychiatry, New York, London,1981.
 8. Zlatko Sabljak: Jutarnja gimnastika, Zagreb, 1982.
 9. Tihomir Perković: Psihijatrijska zaštita. Pristup suvremenoj organizaciji,  Zagreb, 1997.

Psihofarmakolgija i psihofarmakoterapija

Psihofarmakologija i psihofarmakoterapija

 1. Nenad Bohaček (urednik): Psihofarmakologija I. Zbornik, Zagreb, 1968.
 2. Nenad Bohaček: Psihofarmakologija II. Zbornik, Zagreb, 1970.
 3. Nenad Bohaček: Psihofarmakologija III. Zbornik, Zagreb, 1974.
 4. Slobodan Ćuk i dr. (ur.), Psihoaktivno sredstvo i liječnik opće medicine. Zbornik, Zagreb, 1976.
 5.  AA.VV. Ladiomil u liječenju depresija. Zbornik, Zagreb, 1984.
 6. Vera Dϋrrigl, Vera Folnegović-Šmalc  i dr. (ur.): Psihofarmakoterapija, Zagreb, 1987.
 7. Miro Jakovljević, Zdravko Lacković i suradnici: Benzodiazepini u suvremenoj  medicini, Zagreb, 2001.
 8. Miro Jakovljević: Suvremena farmakoterapija shizofrenije, Zagreb,  2001.
 9. Miro Jakovljević: Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina u suvremenoj psihijatriji i medicini, Zagreb, 2006.

Forenzička psihijatrija

 1. Stanislav Župić i M. Medur (ur.): Psihopatske ličnosti i postupak s njima, Zagreb, 1956.
 2. Rudolf Turčin, Karla Pospišil i dr. (ur.): I. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji, Zagreb, 1964.
 3. Ks. Korbar, K. Pospišil-Završki i dr. (ur.): II. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji. Civilno pravni status i problemi zaštite psihijatrijskih bolesnika, Zagreb, 1966.
 4. AA.VV.: III. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji, Zagreb, 1968.
 5. P. Kobe, K. Korbar i dr. (ur.):  IV. Savjetovanje o forenzičkoj psihijatriji. Psihopatske ličnosti,  Zagreb, 1971.
 6. V. Palmović, R. Turčin, Ž. Vimpulšek: Medicinska vještačenja u sudskoj praksi, Zagreb, 1976.
 7. Ante Sila, Rudolf Turčin i dr. (ur.): III. tečaj za za usavršavanje iz forenzičke psihijatrije. Zbornik, Zagreb, 1980.
 8. Rudolf Turčin i dr. (ur.): Forenzičko-psihijatrijske aktualnosti, Zagreb, 1984.
 9. Dragica Kozarić-Kovačić: Alkoholičari počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela, Zagreb, 1996.
 10. Miroslav Goreta, Vlado Jukić, Ksenija Turković (ur.): Psihijatrija i zakon, Zagreb, 1998.
 11. Miroslav Goreta, Vlado Jukić (ur.): Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ideje, norme, implementacija, evalvacija, Zagreb, 2000.
 12. K. Turković, M. Dika, M. Goreta, Z. Đurđević: Zakon o zaštiti s duševnim smetnjama. Komentar s prilozima, Zagreb, 2001.
 13. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzičke psihijatrije,   Zagreb, Kutina, 2001.
 14. Miroslav Goreta:  Forensic Psychiatry, Psychoanalysis and criminal Law, Zagreb,  2004.
 15. Miroslav Goreta, Ivana Peko Čović, Nadica Buzina): Psihijatrijska vještačenja. Zbirka ekspertiza. Knjiga prva: Kazneno pravo, Zagreb, 2004.
 16. Miroslav Goreta, Ivana Peko Čović, Nadica Buzina): Psihijatrijska vještačenja. Zbirka ekspertiza. Knjiga druga: Građansko pravo, Zagreb, 2006.
 17. Slađana Štrkalj Ivezić: Psihička bolest: vodič kroz vaša prava, Zagreb, 2006.
 18. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzične psihijatrije 2, Zagreb,, Kutina, 2007.
 19. Miroslav Goreta: Koncept smanjene ubrojivosti u supracionalnomn kaznenom pravu (psihijatrijski pristup), Zagreb, 2008.
 20. Miroslav Goreta: Psihijatrijska vještačenja povrede duševnog integriteta kao oblika neimovinske štete, Zagreb, 2008.
 21. Tija Žarković Palijan, Dražen Kovačević (ur.): Iz forenzične psihijatrije 3, Zagreb, 2009.
 22. Miroslav Goreta: Primjena sile u psihijatrijskom tretmanu, Zagreb, 2009.
 23. Lana Mužinićž, Ljiljana Vukota (ur.): Trretman seksualnih delinkvenata,  Zagreb, 2010.
 24. Miroslav Goreta: Profesionalna odgovornost psihijatra. Pravne teme, Zagreb, 2010.

Zbornici radova

 1. Nikola Peršić i dr. (ur.): Socijalna psihijatrija, Zagreb, 1971.
 2. K. Korbar, M. Lipovac i dr. (ur.): Mentalna bolest i socijalna patalogija. Psihijatrijski i kriminološki aspekti, Zagreb 1970.
 3. AA.VV.; Suvremeni pristup farmakoterapiji depresija. Mjesto maprotilina u psihofarmakološkom liječenju, Zagreb, 1981.
 4. Miljenko Jakupčević i dr. (ur.); Prava i obveze bolesnika (3. svezak), Zagreb, 1984.
 5. Branka Markoci (ur.): Sveobuhvatna zaštita starijih osoba. Zbornik radova sa simpozija 25. godišnjice Odjela za gerontopsihijatriju – Bolnica Vrapče, Zagreb,  1986.
 6. Miro Jakovljević, Muradif Kulenović, Miljenko Jakupčević (ur.): Krizna stanja. Klinika-konzultacija-intervencija, Zagreb, 1986.
 7. Eduard Klain (r.): Ratna psihijatrija i psihologija, Zagreb, 1992.
 8. Zvonimir Knezović, Blaženka Gogić, Dubravka Kocijan-Harcigonja: Hrvatski psihosocijalni program, Zagreb,  2001.
 9. Dragica Kozarić-Kovačić (ur.): Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja, Zagreb, 2001.
 10. Miro Jakovljević, Slobodan Loga i dr.: Ličnost, tjeskoba i depresija u suvremenoj medicini, Zagreb, 2006.
 11. AA.VV.: Bipolarni afektivni poremećaj,  Zagreb, 2007.
 12. Miro Jakovljević i suradnici: Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji, Zagreb, 2008.
 13. AA.VV.: Zbornik radova, Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab, 2010.

Popularna psihijatrija

 1. Berghofer Mladen: Crteži duševnih bolesnika, Bjelovar, 1961.
 2. Marijan Košiček: Ličnost, emocije, sukobi, brak, alkoholizam i radna sposobnost, Zagreb,  1963.
 3. Vlado Škarica (ur.):: Mentalno zdravlje suvremenog čovjeka, Zagreb, 1968.
 4. Mira Alinčić, Pavao Brajša, Đurđica Gajer: Što je dobro znati o razvodu braka, Novi Marof-Varaždin, 1981.
 5. Marijan Košiček: Antiroditelji, Sarajevo-Beograd, 1983.
 6. Pavao Brajša: Sreća ili nesreća u dvoje, Varaždin, 1984.
 7. Pavao Brajša: Rukovođenje kao međuljudski odnos, Varaždin, 1984.
 8. Marijan Košiček: Muškarac u škripcu, Zagreb, 1985.
 9. Marijan Košiček: U okviru vlastitog spola, Zagreb, 1986.
 10. Ljubo Radovančević, Nikola Mandić:  Samoubojstvo i humor, Osijek, 1987.
 11. Pavao Brajša:  Drukčiji pogled na brak i obitelj, Zagreb, 1990.
 12. Pavao Brajša: Menadžerska komunikologija, Varaždin, 1993.
 13. Pavao Brajša: Pedagoška komunikologija, Zagreb, 1993.
 14. Igor Prošev: Popularna psihijatrija, Čakovec, 1994.
 15. Pavao Brajša: Sedam tajni uspješne škole, Zagreb, 1995.
 16. Pavao Brajša: Umijeće razgovora, Pula, 2000. (2. izdanje)
 17. Pavao Brajša: Sedam tajni uspješnog managementa, Zagreb, 1997.
 18. Pavao Brajša: Umijeće ljubavi,  Pula, 1997.
 19. Pavao Brajša:  Umijeće bračnog života,  Zagreb, 1997.
 20. Pavao Brajša: Umijeće snalaženja pomoću eneagrama, Pula, 1998.
 21. Pavao Brajša: Umijeće življenja u dvoje, Pula, 1998.
 22. Pavao Brajša: Sreća i nesreća udvoje, Varaždin, 1999.
 23. Ivan Buzov: Freud i Hrvatska, Zagreb, 2000.
 24. Pavao Brajša: Živjeti demokratski, Kakav se demokrat krije u meni,  Pula, 2001.
 25. Slavko Sakoman: Obitelj i prevencija ovisnosti, Zagreb, 2002.
 26. Tereza Salajpal: Druga strana sjećanja, Zagreb, 2002.
 27. Pavao Brajša: Roditelji i djeca, Zagreb, 2003.
 28. Nenad Horvat: O alkoholizmu – Što, kako i zašto, Varaždin, 2003.
 29. Tereza Salajpal, Darovane spoznaje, Zagreb, 2004.
 30. Silvija Šesto i Vlado Jukć: Ne, hvala!, Zagreb, 2004.
 31. Elvira Koić, Jadranka Apostolovski: Mobbing,  Virovitica, 2005.
 32. Stanislav Feldman: Ljubav na drugi pogled , Zagreb, 2006.
 33. Ema N. Gruber (ur.): Prihvatimo različitosti, Popovača, 2006.
 34. Tereza Salajpal: Ranjeni životi, Zagreb, 2008.
 35. Pavao Brajša: Brak naš svagdašnji, 2009. (2. dop. izdanje)
 36. Nevenka Blažić-Čop, Veljko Đorđević: I vi možete prestati pušiti, Zagreb, 2009.
 37. Slađana Štrkalj Ivezić, Lea Bauman: Shizofrenija – put oporavka,  Zagreb, 2009.
 38. Pavao Brajša: Brak i obitelj iz drugog kuta, Zagreb, 2009.
 39. Slađana Štrkalj-Ivezić: Kako prebroditi depresiju i pobijediti osamljenost, Zagreb, 2010.
 40. Elvira Koić: Pitali ste psihijatra, Virovitica, 2010.

Autorske knjige

 1. Vladimir Hudolin: Alkoholizam i druge ovisnosti, Zagreb, 1973.
 2. Vladimir Hudolin: Bolesti ovisnosti,  Zagreb, 1977.
 3. Merlak Ivo (ur.): 100 godina šibenske Bolnice, Šibenik, 1983.
 4. Ruža Martinčević-Ljumanović: Zdrava i sretna starost.Suvremena gerontologija i gerijatrija, Zagreb, 1985.
 5. Vladimir Hudolin (ur.):Klinička bolnica „Dr Mladen Stojanović“. Zagreb 1845-1985, Zagreb, 1985.
 6. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva III.: Dokumenti, brošure, članci, rukopsi… liječnika šibenskog područja iz razdoblja 1904.-1954. godine, Šibenik, 1992.
 7. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva  VII. Poglavlja iz povijesti bolničke psihijatrije. Saslušajmo i drugu stranu!. Audiatur et altera pars!, Šibenik, 1997.
 8. Maragunić Marijana: Iz ambulante dječjeg psihijatra, Zagreb, 1998.
 9. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva. Liječnici šibenske bolnice: životopisi, biografije, prilozi, 1953.-1982., Šibenik, 2000.
 10. Stjepan Sirovica (ur.): Iz prošlosti šibenskog zdravstva X. Liječnici šibenskog područja: znanstveni stručni i drugi radovi. Bibliografija 1883.-1999., Šibenik, 2000.
 11. Miro Jakovljević: Depresivni poremećaji, Zagreb, 2003.
 12. Križo Katinić: Živjeti za smrt, umrijeti za život, Zagreb, 2005.
 13. Pavelić Dragan: O samoći, samovanju i usamljenosti, Zagreb, 2007.+
 14. Bartul Matijaca: Stranputice i putokazi. Ogledi. Medicina, psihijatrija, društvo, Zagreb, 2009.
 15. Norman Sartorius: Borba za duševno zdravlje, Zagreb, 2010.

Bibliografije i riječnici

 1. Vladimir Hudolin: Psihijatrijsko psihološki leksikon,  Zagreb, 1963. ( 2. izdanje1968.)
 2. Vladimir Hudolin i suradnici: Jugoslavenska bibliografija alkoholizma,  Zagreb, 1964.
 3. Vladimir Hudolin i suradnici: Jugoslavenska bibliografija alkoholizma II, Zagreb, 1966.
 4. Vladimir Hudolin. Rječnik psihijatrijskog nazivlja, 3. izdanje, Zagreb 1985.
 5. Vladimir Hudolin: Rječnik ovisnosti, Zagreb, 1987.
 6. Maja Lipovac (ur.):  Bibliografija publiciranih radova suradnika. Psihijatrijska bolnica Vrapče 1885-1979, Zagreb, 1979.
 7. Vera Folnegović-Šmalc i dr. (ur.): Bibliografija publiciranih radova suradnika Psihijatrijske bolnice Vrapče 1879-1999, Zagreb, 1999.
 8. Vlado Jukić i dr. (ur.): Zbornik sažetaka magisterija, doktorata i radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bibliografskim bazama podataka zaposlenika Psihijatrijske bolnice Vrapče, Zagreb, 2004.
 9. Danijel Buljans (ur.): Bibliografija radova. Klinika za psihijatriju. Klinička bolnica „Sestre Milosrdnice. Zagreb 1846-2010, Zagreb, 2010.

Spomenice, monografije

 1. Boško Niketić, Stanislav Župić (ur.): Stenjevec. Državna bolnica za duševne bolesti 1879.-1933. Spomenica, Zagreb, 1933.
 2. R. Turčin i dr. (ur.): Psihijatrijska bolnica Vrapče  1879- 1979, Zagreb, 1979.
 3. Jovan Bamburač (ur.): Neuropsihijatrijska bolnica “Dr. Ivan Barbot” u Popovači 1934.-1984, Popovača, 1984.
 4. Pavao Brajša: Bajnski Dvori. Neobični razvoj jedne obične psihijatrije, Varaždin, 1986.
 5. A. Sila i dr. (ur.): Klinička psihijatrijska bolnica Vrapče 1879–1979–1989, Zagreb, 1989.
 6. Vlado Jukić, Bartul Matijaca (ur.): Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879 -1999. Zagreb, 1999.
 7. Ljubomir Hotujac, Vlado Jukić (ur.): Pola stoljeća Nikole Peršića u hrvatskoj psihijatriji, Zagreb,  2001.
 8. Marijana Marangunić(ur.): Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež 1971.-2001., Zagreb, 2001.
 9. Sjećanja. 50 godina postojanja i rada Psihijatrijske bolnice Rab, Rab, 2005.
 10. Ruth Betlheim, Gordana Lerotić(ur.): Stjepan Betlheim: radovi, pisma, dokumenti, 1898.-1970., Zagreb, 2006.
 11. Duško Wölfl(ur.): Vladimir Hudolin i njgovo djelo. Zbornik radova, Rijeka 2007.
 12. Psihijatrijska bolnica Vrapče hram čovječnosti. 130 godina u službi svojih pacijenata, Zagreb, 2009.

Hrvatski psihijatri kao autori

Hrvatski psihijatri kao autori značajnih poglavlja u stranim ili domaćim knjigama, pisci predgovora, prijevoditelji psihijatrijskih knjiga

 1. Ljubomir Hotujac, prijevod i komentar: M. Gossop, M. Grant., Zlouptreba sredstava ovisnosti, Zagreb, 1992.
 2. Bartul Matijaca: Predgovor knjizi: Tajna stigmatizacije, Zagreb, 2009.
 3. Vera Folnegović-Šmalc struična suradnica hrv. Izdanja: Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, Zagreb, 1999.

Beletristika hrvatskih psihijatara (Umjetničke knjige)

 1. Zvonimir Sušić, Stanislav Župić: Vraćanje u život, Zagreb, 1938.
 2. Stanislav Župić: Nazorove pjesničke čežnje, Zagreb, 1946.
 3. Stanislav Župić: Vladimir Nazor ,  Zagreb, 1968.
 4. Bartul Matijaca: Trag zaveslaja, Zagreb, 1990.
 5. Bartul Matijaca: Crno more, Zagreb, 2001.
 6. Dragan Pavelić: Bosanski ljetopis 1992.-1993.. Zagreb, 1994.
 7. Dragan Pavelić: Sarajlije,  Zagreb, 2001.
 8. Dragan Pavelić: Le Chapelet de Visoko, Zagreb, 2005.
 9. Dragan Pavelić: Priče iz Ilduzina jastuka, Zagreb, 2008.
 10. Dragan Pavelić: Proljeće u Karolinentalu, Zagreb, 2009.
 11. Duško Matas: Vodene trave“, haiku poezija, Zagreb, 1991.
 12. Duško Matas, Nada Žiljak: Vrh planine Mountain top, haiku poezija, Zagreb, 1998.
 13. Duško Matas: Ljubavna priča, haiku poezija, Zagreb, 1999.
 14. Tereza Salajpal:  Riječi…slike…čuvstva, Koprivnica, 2004.
 15. Tereza Salajpal: Unutarnji krajolici, Zagreb, 2005.
 16. Tereza Salajpal: Trenuci, tragovi, traganja, Zagreb, 2006.
 17. Tereza Salajpal: Golski spomenar,  Koprivnica, 2007.
 18. Tereza Salajpal:  Na drevnim stazama,  Koprivnica, 2007.
 19. Tereza Salajpal: Unutranje putovanje, Zagreb, 2009.
 20. Tereza Salajpal: Tragom srca, Koprivnica, 2010.
 21. Damir De Zen, Odjeci intime, Zagreb, 2011.


HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRESI

Društvo je pokretač i osnivač Hrvatskih psihijatrijskih kongresa.  Na taj način ispunjen je osnovni cilj plana rada Društva. Kongresi se održavaju, onako kako je predviđeno, svake četiri godine.

PRVI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Split, 1994.)
DRUGI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Opatija, 1998.)
TREĆI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Osijek, 2002.)
ČETVRTI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Cavtat, 2006.)
PETI HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES (Šibenik, 2010.)

Izdanja Društva


Časopisi


SOCIJALNA PSIHIJATRIJA

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva je časopis Socijalna psihijatrija.

Impresum
Upute autorima

Sažetci po godinama:

2020.g.

54(4)

53(3)

52 (2)

51 (1)

2019.g.

50 (4)

49 (3)

48 (2)

47 (1)

2018.g.

46 (4)

46 (3)

46 (2)

46 (1)

2017.g.

45 (4)

45 (3)

45 (2)

45 (1)

2016.g.

44 (4)

44 (3)

44 (2)

44 (1)

2015.g.

43 (1)

43 (2)

43 (3)

43 (4)

2014.g.

42 (1)

42 (2)

42 (3)

42 (4)

2013.g.

41 (1)

41 (2)

41 (3)

41 (4)

2012.g.

40 (1)

40 (2)

40 (3)

40 (4)

2011.g.

39 (1)

39 (2)

39 (3)

39 (4)

do 2010.g.

BILTEN

Prvih godina postojanja Društvo se oglašavalo Biltenom kao glasilom Društva. Prvi broj glasila izišao je u siječnju 1993. godine, a zadnji u prosincu 1997. godine.

Bilteni po brojevima:

Br. 1-1

Br. 5-1

Br. 6-1

Zbornici


PSIHIJATRIJSKI KONGRESI

Prvi hrvatski psihijatrijski kongres
Kongres je održan u Splitu od 21. do 24. rujna 1994. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva. U Zborniku su sažetci uvodnog predavanja te 29 sažetaka iz biologijske psihijatrije, 48 sažetaka iz ratne psihijatrije, 27 sažetaka iz psihoterapije i 64 sažetka is socijalne psihijatrije (ukupno 169 sažetaka).

Drugi hrvatski psihijatrijski kongres „Psihijatrija u medicini i društvu“
Kongres je održan u Opatiji od 23. do 27 rujna 1998. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva, Psihijatrijske Klinike Zagreb i Klinike za psihijatriju Rijeka te suorganizaciji Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Knjiga sažetaka sadrži 135 sažetaka.

Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razmijevanje“
Kongres je održan u Osijeku od 25. do 28. rujna 2002. godine. Knjiga sažetaka sadrži 234 sažetka.

Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres „Za boljitak bez stigme“
Kongres je održan u Cavtatu od 4. do 8. listopada 2006. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatriskog društva i Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Knjiga sažetaka sadrži 111 sažetaka oralnih prezentacija i 116 sažetaka postera.

Peti hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Za duh i dušu“
Kongres je održan u Šibeniku od 29. rujna do 3. listopada 2010. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatriskog društva i Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Zbornik sažetaka sadrži 186 sažetaka usmenih prezentacija podijeljenih u 16 tema, 12 radionica i okruglih stolova te 54 sažetka postera.

6. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičkih-pravnih i društvenih propitivanja“
Kongres je održan u Zagrebu od 9.-11. listopada 2010. u organizaciji Hrvatskog psihijatriskog društva. Knjiga sažetaka sadrži 246 radova, od čega 132 izloženih u vidu predavanja, a 114 u vidu postera.

 

PSIHIJATRIJSKI DANI

Zbornik radova „Prvi hrvatski psihijatrijski dani“
Prvi hrvatski psihijatrijski dani održan je u Rovinju od 18.-21. travnja 2004. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb, a pod visokim pokroviteljstvom prof. dr. sc. Andrije Hebranga, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministara zdravstva i socijalne skrbi RH. Zbornik radova sadrži 86 sažetka radova, 19 ih je izloženu u vidu predavanja, a 67 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Drugi hrvatski psihijatrijski dani“
Drugi hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 17. do 20. ožujka 2005. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sažetaka sadrži 98 sažetaka radova, od čega ih je 21 izloženo u vidu predavanja, 77 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Treći hrvatski psihijatrijski dani“
Treći hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 6. do 9. travnja 2006.godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 88 sažetaka radova, od čega ih je 20 izloženo u vidu predavanja, a 68 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Četvrti hrvatski psihijatrijski dani“
Četvrti hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 29. ožujka do 1. travnja 2007. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 77 sažetaka radova, od čega ih je 18 izloženo u vidu predavanja, a 59 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Peti hrvatski psihijatrijski dani“
Peti hrvatski psihijatrijski dani održan je u Opatiji od 10. do 13. travnja 2008.godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. U zborniku sažetaka nalaze se sažetci dva plenarna predavanja te svih prezentiranih radova. Plenarna predavanja održali su prof. Juan E. Mezzich, tadašnji predsjednik Svjetskog psihijatrijskog udruženja i prof. M. Maj koji je tada bio kandidat za budućeg predsjednika Svjetskog psihijatrijskog udruženja. Zbornik sadrži 85 sažetaka radova, od čega ih je 18 izloženo u vidu predavanja, a 66 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Šesti hrvatski psihijatrijski dani“
Šesti hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 16. do 19. travnja 2009.godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 76 sažetaka radova, od čega ih je 23 izloženo u vidu predavanja, a 53 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Sedmi hrvatski psihijatrijski dani“
Sedmi hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 25. do 28. ožujka 2010. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 76 sažetaka radova, od čega ih je 16 izloženo u vidu predavanja, a 60 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Osmi hrvatski psihijatrijski dani“
Osmi hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 14. do 17. travnja 2011. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 84 sažetaka radova, od čega ih je 22 izloženo u vidu predavanja, a 62 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Deveti hrvatski psihijatrijski dani“
Deveti hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 12. do 15. travnja 2012. godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva i Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Zbornik sadrži 73 sažetaka radova, od čega ih je 21 izloženo u vidu predavanja, a 52 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Deseti hrvatski psihijatrijski dani“
Deseti hrvatski psihijatrijski dani održan su u Opatiji od 04. do 07. travnja 2013. Godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva. Zbornik sadrži 93 sažetaka radova, od čega ih je 20 izloženo u vidu predavanja, a 73 u vidu postera.

Zbornik sažetaka „Jedanaesti hrvatski psihijatrijski dani“
Jedanaesti hrvatski psihijatrijski dani održani su u Opatiji od 10. do 13. travnja 2014. Godine u organizaciji Hrvatskog psihijatrijskog društva. Zbornik sadrži 72 sažetaka radova, od čega ih je 18 izloženo u vidu predavanja, a 54 u vidu postera.


Knjige


Knjige …

Brošure


Brošure …


Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske

Pri Društvu je osnovana Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije na sjednici osnivačke skupštine Sekcije 15. prosinca 2005. godine. Na sjednici je izabran Odbor od 15 osoba, predstavnika psihijatrijskih ustanova diljem Hrvatske. Izmjenom i dopunom Statuta Hrvatskog psihijatrijskog društva  iz 2009. predstavnik Sekcije postao je i član tijela Društva. Sekcija je prvi put javnosti predstavljena na III. Hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji u travnju 2006. godine. Sekcija ima svoj Pravilnik koji je donešen na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine. Dopune Pravilnika su usvojene i izmjenjene na sjednicama Odbora održanih 17. prosinca 2008. i 22. svibnja 2009.

PSIHIJATRIJSKI DANI

Društvo održava od 2003. godine i jednom godišnje Hrvatske psihijatrijske dane, čiji je idejni začetnik prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, tadašnji predsjednik Društva.

PRVI PSIHIJATRIJSKI DANI (Rovinj, 2004.)
DRUGI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2005.)
TREĆI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2006.)
ČETVRTI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2007.)
PETI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2008.)
ŠESTI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2009.)
SEDMI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2010.)
OSMI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2011.)
DEVETI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2012.)
DESETI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2013.) 
JEDANAESTI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2014.)
TRINAESTI PSIHIJATRIJSKI DANI (Opatija, 2016.)

 

Priznanja

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na skupštini Društva, održanoj u Splitu 1994. godine, odalo je priznanje za rad u psihijatriji prof. dr. sc. Nikoli Peršiću, prof. dr. sc. Vaski Muačeviću, prof. dr. sc. Borbenu Uglešiću i prof. dr. sc. Vladimiru Hudolinu.

Hrvatsko psihijatrijsko društvo na skupštini Društva, održanoj u Zagrebu 1997. godine, odalo je priznanje za rad u psihijatriji prof.dr. Nikoli Peršiću i prof.dr.sc. Vaski Muačeviću.

Prof. dr. VLADIMIR HUDOLIN (1922.-1996.)

Utemeljitelj hrvatske alkohologije

Prof dr. Vladimir Hudolin, liječnik psihijatar od početka pedesetih godina prošlog stoljeća kad je završio specijalizaciju iz psihijatrije, do umirovljenja 1987. godine, djelovao je i razvijao psihijatrijsku i alkohološku službu u današnjoj KB ” Sestara milosrdnica” u Zagrebu. On na ovim prostorima već davne 1953. godine uvodi sustav “Open door policy in psychiatry”.

Također uvodi i zasniva institucionalni psihijatrijski rad na principima terapijske zajednice. Preventivni rad na području alkoholom uzrokovanih poteškoća započinje u Crvenom križu Hrvatske 1954. godine gdje je dugogodišnji predsjednik Komisije za alkoholizam .

Godine 1964. osniva Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma, a 1965. godine u suradnji s Republičkim zavodom za zaštitu zdravlja osniva Republički registar liječenih alkoholičara. Začetnik je osnivanja Klubova liječenih alkoholičara, kao sastavni dio tretmana liječenja alkoholom uzrokovanih poremećaja na principima “Zagrebačke alkohološke škole”. Djelovanje KLA proširio je na Italiju, Španjolsku, Dansku Rumunjsku Brazil, Čile. Njegov neizmjerni rad na području širenja i popularizaciji alkohologije se očituje provođenjem nizom edukativnih tečaja i seminara s područja alkohologije za profesionalne i paraprofesionalne djelatnike na području alkoholizma.

Svoj sveučilišni rad je provodio kao predstojnik Katedre za neurologiju i psihijatriju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, na Interfakultetskom studiju socijalnog rada u Zagrebu, honorarni profesor na Višoj školi socijalnih radnika u Trstu, te kao gost predavač na Katedri za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Trstu. Suorganizator je Svjetske organizacije socijalne psihijatrije, i u više mandata i njen predsjednik. Razvio je na temelju ideja Community Psyhiatry i drugih sličnih koncepata u svijetu, sasvim originalni i vlastiti koncept programa zaštite i unapređivanja duševnog zdravlja u nas i uspio da se takvi programi razviju na raznim razinama od općinskih do državnih.

Napisao je više od 40-tak knjiga i oko 600 znanstvenih radova iz psihijatrije i alkohologije.

POVIJEST HRVATSKE PSIHIJATRIJE

(Usp. Povijest hrvatske psihijatrije u: Ljubomir Hotujac i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb, 2006, 13-21)

Povijest hrvatske psihijatrije, kao ni povijest same psihijatrije, nije duga. Nju treba sagledavati u kontekstu povijesti hrvatskog naroda i hrvatske države. Hrvatski je narod svoju samostalnost izgubio u dvanaestom stoljeću, a ponovo ju je dobio tek 1991. godine raspadom bivše Jugoslavije. Zato, govoreći o razvoju, a posebno o početcima razvoja hrvatske psihijatrije, treba imati u vidu činjenicu da je tuđinska vlast, kao i druge povijesne okolnosti, značajno utjecale na njezin razvoj. Tako se npr. dozvola za osnivanje i izgradnju «zemaljske ludnice u Zagrebu» (današnja Psihijatrijska bolnica Vrapče) čekala od Bečkog dvora dvadesetak godina, a same pripreme za njezinu gradnju trajale su tridesetak godina. Prvi psihijatrijski odjel u Rijeci osnovan je u vrijeme kada Rijeka nije bila u sastavu Hrvatske. S druge strane, u vrijeme bivše Jugoslavije u Hrvatskoj je, kao njezinoj, uz Sloveniju, najrazvijenijoj i ekonomski najjačoj republici, osnovano više psihijatrijskih ustanova, odnosno formirano je više psihijatrijskih bolničkih kreveta, nego što su to zahtijevale njezine potrebe. U hrvatskim psihijatrijskim bolnicama zbrinjavani su naime mnogi bolesnici iz ostalih republika tadašnje Jugoslavije.

Općenito se može reći da je razvoj hrvatske psihijatrije nešto kasnio, ali je slijedio razvoj psihijatrije u svijetu. U nekim segmentima hrvatske psihijatrija je jako kasnila za razvojem psihijatrije u zapadnim zemljama, no u nekim segmentima njezin razvoj tekao je paralelno s razvojem psihijatrije u najrazvijenijim zemljama. Tako je npr. (elektro)konvulzivna terapija u Hrvatskoj primijenjena praktički odmah nakon njezine prve primjene u svijetu. Isto tako prvi psihofarmak (chlorpromazine) u Hrvatskoj je u upotrebu uveden 1953. godine, svega godinu dana nakon njegove prve primjene u Francuskoj.

Iako se povijest (razvoja) hrvatske psihijatrije može promatrati kroz više dimenzija (razvoj i organizacija psihijatrijske službe, uvođenje i razvoj novih terapijskih metoda i postupaka, pregled edukacije psihijatrijskih kadrova, razvoj i stanje psihijatrijske publicistike, refleksije psihijatrije na kulturno-društvena zbivanja … ), čini se da se ona najbolje može prikazati kroz povijest razvoja psihijatrijske službe. Treba naglasiti da je razvoj same psihijatrije imao i ima utjecaj na razvoj i organizaciju psihijatrijske službe, ali i da su organizacija i razvoj psihijatrijske službe imali i imaju utjecaj na razvoj psihijatrije kao takve. Razvoj psihijatrije utječe i na niz drugih psihijatrijskih dimenzija koje je ovdje moguće samo spomenuti.

Skrb o duševnim bolesnicima prije izgradnje Psihijatrijske bolnice Vrapče

Relativno je malo podataka o zbrinjavanju psihijatrijskih bolesnika prije izgradnje prve hrvatske psihijatrijske bolnice krajem 19. stoljeća. Čini se da prije devetnaestog stoljeća na hrvatskim prostorima i među hrvatskim narodom nije bilo nikakve organizirane društvene brige o duševnim bolesnicima. Oni bili prepušteni samima sebi i svojim obiteljima. Početkom 19. stoljeća javlja se praksa da se najteži duševni bolesnici, odnosno oni s kojima njihova sredina nije mogla vladati, hospitaliziraju u psihijatrijskim bolnicama na teritoriju Austrije i Mađarske (Hrvatska je bila u sastavu Austro-ugarske monarhije).

Prema dostupnim podatcima čini se da je prvi stacionar («mala stanica») za duševne bolesnike na teritoriju Hrvatske osnovan u Dubrovniku 1804. godine, a mogao je primiti desetak bolesnika. U prvoj polovici 19. stoljeća, 1923. godine, u Rijeci, odnosno Belom Kamniku, u sklopu ubožnice, osnovan je «odjel» koji bi se mogao nazvati prvim psihijatrijskim odjelom na tom, tada pod tuđom vlašću, hrvatskom području.
Postoje podaci da je u sklopu Zakladne bolnice Male braće u Zagrebu, na Harmici, u tijekom 19. stoljeća postojao relativno mali odjel za duševne bolesnike (XIII. «ludnički» odjel).

Osnivanje Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu

Moglo bi se reći da povijest hrvatske psihijatrije počima osnivanjem i izgradnjom sadašnje Psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu krajem 19. stoljeća (tada nazvane «Zavod za umobolne Stenjevec»). Tada se u Hrvatskoj javlja i počima istinska briga za psihijatrijske bolesnike.

Vladin povjerenik za zdravstvo, Robert Zlatarić, ovim je oštrim riječima u Hrvatskom državnom saboru zahtijevao da se pristupi gradnji psihijatrijske bolnice: “U Hrvatskoj i Slavoniji ima do 300 umobolnika, a isto toliko i u Vojnoj Krajini, od toga je jedva 100 za nuždu opskrbljeno, a ostali tumaraju od nemila do nedraga sebi na muku, drugima na teret i pogibelj. Njihov broj raste od dana do dana i hitna je dužnost da se nešto poduzme za opskrbu i liječenje tih nesretnika. Svi izobraženi narodi imaju specijalne zavode za takve nesretnike”. Gradnja bolnice započela je 1877. godine, a završena je za dvije godine. Prvi bolesnici u nju su premješteni 15. i 16. studenog 1879. g. iz «13 ludničkog razdjela Opće bolnice braće milosrdne u Zagrebu». Bolnica je bila predviđena za smještaj oko 300 bolesnika, no ubrzo je taj broj premašen pa je morala slijediti dogradnja i proširenje. U prvoj polovici 20. stoljeća bolnica je prisiljena formirati nekoliko depandansi za smještaj velikog broja nagomilanih bolesnika. Bolnica 1932. godine osniva u neposrednoj blizini, u Jankomiru u Zagrebu, stacionar za oko 130 kroničnih duševnih bolesnika (koje se uglavnom angažiraju u poljoprivrednim radovima i prehrani svinja, krava i peradi).

U Psihijatrijskoj bolnici Vrapče se od njezinog osnutka njeguje stručno-znastveni i humani pristup duševnim bolesnicima. Ona je postala ustanova kroz koju se svjetsko psihijatrijsko znanje prenosi u Hrvatsku. U njoj se obrazuju i prvi hrvatski psihijatri koji kasnije diljem hrvatske organiziraju psihijatrijsku službu i brigu o duševnim bolesnicima. Danas psihijatrijska bolnica Vrapče raspolaže s oko 850 psihijatrijskih kreveta.

Osnivanje drugih psihijatrijskih bolnica

U Pakracu je 1905. godine osnovana psihijatrijska bolnica sa oko 100 kreveta. Nakon što je neko vrijeme bila depandansa bolnice u Vrapču, sedamdesetih godina 20. stoljeća postaje dio opće bolnice u Pakracu. U rujnu 1991. godine bolesnici (njih oko 250) su zbog opasnosti od stradanja u ratnim razaranjima iz te bolnice evakuirani i premješteni u druge hrvatske psihijatrijske bolnice. Nakon završetka rata u nju se bolesnici nisu vraćali i ne planira se njezina obnova.

Godine 1934. u napuštenom dvorcu u Popovači, šezdesetak kilometara istočno od Zagreba, dr. Ivan Barbot osniva psihijatrijsku bolnicu koja danas nosi njegovo ime. Bolnica je u jednom razdoblju, krajem 20. stoljeća, imala preko 900, a danas raspolaže s oko 650 kreveta.

U Zemuniku Donjem kod Zadra godine 1938. «adaptacijom gospodarske zgrade /štale/ otvoren je psihijatrijski odjel kapaciteta 80 kreveta» koji je bio depandansa šibenske psihijatrije. Kasnije se odjel pripaja općoj bolnici u Zadru, a kasnije egzistira kao samostalna psihijatrijska bolnica sa oko 250 psihijatrijskih kreveta. Bolnica je zatvorena 1991. kada su, zbog ratnih operacija bolesnici premješteni u duge psihijatrijske bolnice.
Godine 1955. osnovane su na otocima Rabu i Ugljanu, u napuštenim vojarnama-barakama, psihijatrijske bolnica koje i sada egzistiraju. Iako je u ovim bolnicama vidljiv napredak, zbog hendikepa otočke izoliranosti, svako malo javljaju se (neutemeljena!?) pitanja opravdanosti njihovog daljnjeg opstanka. U svakoj od tih bolnica danas je osiguran smještaj za oko 450 bolesnika.

Depandansa za kronične psihijatrijske bolesnike Psihijatrijske bolnice Vrapče u Jankomiru godine 1958. postaje samostalna psihijatrijska bolnice Jankomir (danas Psihijatrijska bolnica «Sveti Ivan») koja ima oko 500 kreveta.
Godine 1966. osnovana je u Lopači pored Rijeke socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje duševnih bolesnika koja zadnjih godina pokazuje tendenciju da preraste u psihijatrijsku bolnicu.

Ovdje treba spomenuti i današnji psihijatrijski odjel u Šibeniku («Zemaljka ludnica u Šibeniku») koji je kao psihijatrijska bolnica sa 84 kreveta osnovan 1983. godine. Od 1926. godine sastavni je dio opće bolnice u Šibeniku. Međutim, još dugo, zbog veličine i značaja, doživljavalo se ovaj odjel kao samostalnu psihijatrijsku bolnicu.

Osnivanje (neuro)psihijatrijskih odjela u Općim bolnicama

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća osniva se većina (neuro)psihijatrijskih odjela u hrvatskim općim bolnicama. Tome je prethodio i doprinio razvoj psihijatrije u svijetu i u našoj zemlji, a posebno otkriće i razvoj psihofarmaka. U pravilu se osnivaju neuropsihijatrijski odjel koji se kasnije (nakon razdvajanja, 1971., Neuropsihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta i KBC-a Rebro u Zagrebu na neurološku i psihijatrijsku kliniku) dijele na neurološke i psihijatrijske odjele.

Sada u Hrvatskoj ima ukupno 17 samostalnih psihijatrijskih odjela koji su u pravilu, osim odjela u Šibeniku i Puli, nastajali odjeljivanjem od neuropsihijatrijskih odjela. Odjel u Šibeniku danas ima 18, a u Puli 35 psihijatrijskih kreveta. Psihijatrijski odjel u Našicama u sklopu je interne, a u Gospiću je u fazi formiranja i također će vjerojatno biti u sastavu interne. Slična je situacija u Ogulinu u kojem je psihijatrijski odjel bio formiran 1975. godine. Osamostaljenje psihijatrijskih odjela teklo je slijedećim redoslijedom, a sadašnji broj bolničkih kreveta, koji se definiraju kao «akutni», u pojedinoj bolnici je slijedeći: 1980. godine Zadar (aktualni broj kreveta 20), 1981. Koprivnica (broj kreveta 27), 1982. Varaždin (42), 1985. Dubrovnik (27), 1990. Vinkovci (35) i Karlovac (30), 1992. Požega (18), 1993. Čakovec (29), 1996. Bjelovar (29 ), Nova Gradiška (15), Klinička bolnica Dubrava Zagreb (30), 1997. Virovitica (20), 1999. Vukovar (22) i 2001. Slavonski Brod (35 kreveta).
Godine 1972. bio je u Petrinji formiran veliki psihijatrijski odjel iz kojeg su u rujnu 1991. godine zbog ratnih razaranja bolesnici evakuirani. Nakon rata odjel nije obnovljen i ne planira se njegovo ponovno otvaranje. Akutno zbrinjavanje bolesnika iz područja Siska i Banovine obavlja psihijatrijska bolnica Popovača.

Osnivanje i razvoj psihijatrijskih klinika

Prema hrvatskim zakonima klinika je zdravstvena ustanova, ili njezin dio, u kojoj se uz dijagnosticiranje bolesti i liječenje bolesnika odvija edukacija studenata i provode znanstvena istraživanja. Uz adekvatan prostor, u klinikama određeni broj visokostručnih kadrova mora imati znanstvena i nastavna zvanja. Klinike su u pravilu vezane uz neku od visokoškolskih zdravstvenih institucija (medicinski ili stomatološki fakulteti, visoka zdravstvena škola…). Klinika mora posjedovati stručnu biblioteku i njezini zaposlenici moraju producirati stručne i znanstvene radove. Zbog svega toga osnivanje i razvoj psihijatrijskih klinika imao je i ima vrlo veliko značenje za razvoj hrvatske psihijatrije. U klinikama se educiraju studenti medicine i specijalizanti iz psihijatrije koji onda znanje stečeno u klinikama prenose u ostale dijelove zemlje.

Prva neuropsihijatrijska klinika osnovana je u Zagrebu 1923. godine kao klinika nekoliko godina prije (1917. godine) osnovanog medicinskog fakulteta. Ona je od samog osnutka egzistirala kao klinika, dok su sve druge, kasnije formirane klinike, nastajale na način da su (neuro)psihijatrijski odjeli dobivali status klinika kada su postajali nastavna baza biomedicinskih fakulteta i kada su zadovoljili stručne i kadrovske kriterije. Klinika medicinskog fakulteta u Zagrebu smještena je od 1943. g. u bolnici na Rebru (sada Klinički bolnički centar – KBC – Zagreb). Godine 1971. dolazi do podjele neuropsihijatrijske klinike na kliniku za neurologiju i kliniku za psihijatriju. Istovremeno se iz odjela za psihoterapiju dotadašnje neuropsihijarijske klinike formira centar za mentalno zdravlje koji je 1988. g. dobio status klinike za psihološku medicinu.

Medicinski fakultet u Zagrebu godine 1993. dobiva i svoju drugu kliniku (klinika za opću i forenzičnu psihijatriju i kliničku psihofiziologiju) u psihijatrijskoj bolnici Vrapče od kada se u toj bolnici počinje odvijati kompletna dodiplomska nastava iz psihijatrije (od 1980. u toj bolnici je sjedište postdiplomskog studija iz forenzične psihijatrije).

Neuropsihijatrijski odjel sadašnje Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice u Zagrebu dobio je 1971. godine status neuropsihijatrijske klinike Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Godine 1995. osamostaljuje se psihijatrijska klinika. U toj klinici je posebno njegovana socijalna psihijatrija te proučavanje i liječenje alkoholizma i drugih ovisnosti.

Iako je medicinski fakultet u Rijeci osnovan pedesetih godina 20. stoljeća, formiranje riječke psihijatrijske klinike bilo je vezano uz kadrovske poteškoće. Klinika je bila formirana 1973. godine, ali je zbog nezadovoljavanja uvjeta (kadrovi) bila ukinuta da bi krajem devedesetih godina ponovo uspostavljena.

Psihijatrijski odjel bolnice u Splitu, koji se 1980. godine osamostalio izdvajanjem iz neuropsihijatrijskog odjela, postao je 1986. godine , osnutkom medicinskog fakulteta u Splitu, psihijatrijska klinika.

U Osijeku je neuropsihijatrijski odjel formiran 1940. godine, osamostaljenje psihijatrije dogodilo se 1987. godine. Psihijatrijski odjel već nakon godinu dana, 1988. g., postaje klinika za psihijatriju medicinskog fakulteta u Osijeku.

Broj bolesničkih kreveta u pojedinim klinika kreće se od 50 (Sestre Milosrdnice) do preko 100 (Vrapče). Svaka od klinika osim stacionarnog dijela ima i jako razvijenu polikliničku službu i dnevnu bolnicu. U Klinici za psihološku medicinu na Rebru do sada je bilo dvadesetak bolesničkih postelja, a sadašnji planovi su da se taj broj svede ispod deset te da budu namijenjeni djeci i adolescentima.

Neke značajke hrvatske psihijatrijske službe tijekom njezinog razvoja

Odnos prema duševnom bolesniku i načinu njegovog liječenja bio je, a i sada je, ovisan o razini razvoja same psihijatrijske službe koji se mijenjao kroz povijest hrvatske psihijatrije. Povijesni razvoj hrvatske psihijatrijske službe po svojim značajkama sličan je razvoju psihijatrijske službe u svijetu i obilježavaju ga četiri razdoblja koja nešto kasne s onima u razvijenijim zemljama, a koji se dijelom i preklapaju. Tako se u hrvatskoj može identificirati razdoblje klasične psihijatrijske službe koje je obilježeno zbrinjavanjem duševnih bolesnika u ustanovama azilskog tipa. Ono se poklapa s početkom izgradnje prvih psihijatrijskih bolnica u 19. stoljeću, a njegove elemente susrećemo i danas. Drugo razdoblje karakterizira kaskadni tip pružanja psihijatrijske pomoći – bolesnici se zbrinjavaju s obzirom na težinu i trajanje bolesti. Ovo razdoblje počinje otvaranjem (neuro)psihijatrijskih odjela u općim i kliničkim bolnicama u drugoj polovici prošlog stoljeća, a traje do sada. Treće razdoblje obilježava socijalno-psihijatrijska orijentacija koja je u našoj sredini prisutna tridesetak godina. Psihijatrijska služba organizirana po komunalnom tipu (psihijatrija u zajednici – četvrto razdoblje) u svojim zamecima postoji u Hrvatskoj dvadesetak godina no još se ne može reći da je ona saživjela i da je kao takva prepoznatljiva. Ipak, zadnjih nekoliko godina učinjeno je niz zahvata koji obećavaju skoru organizaciju psihijatrije po tipu psihijatrije u zajednici.

Još je jedna bitna značajka razvoja hrvatske psihijatrijske službe: radi se naime o relativno stihijskom osnivanju i razvoju nekih psihijatrijskih ustanova. Osnivanje psihijatrijske ustanove često nije bilo plod promišljene i planirane zdravstvene politike. Događalo se naime da se npr. psihijatrijska bolnici osnovala, zahvaljujući «jakom» pojedincu ili nastojanju lokalnih političara da zaposle lokalno stanovništvo. Tako se sve psihijatrijske bolnice, osim «Vrapča», osnivaju «zato što je trebalo staviti u funkciju slobodan prostor» – stari dvorac, stare vojarne ili barake… Dogodilo se tako da su dvije bolnice, «Ugljan» i «Rab», smještene na izoliranim otocima, «Popovača» u starom dvorcu, «Jankomir» niti jedan kilometar od najveće, za psihijatrijske bolesnike jedino ciljano građene, bolnice «Vrapče». Štoviše, broj psihijatrijskih kreveta u psihijatrijskim bolnicama, u vrijeme kada se već govori o potrebi njihovog smanjenja ili čak ukidanja bolnica, osim u «Vrapču» gdje je padao (sa 1296 na 881) i u Popovači gdje ostaje isti (700:699), raste («Jankomir» sa 445 na 558, «Ugljan» sa 300 na 483, «Rab» sa 260 na 476 kreveta). Istovremeno sredine kao što je istočna Slavonija ili južna Dalmacija morale su, a moraju i sada, svoje bolesnika slati u udaljene bolnice gdje ih njihova rodbina teško može posjećivati.

Interesantno je pratiti broj i distribuciju broja psihijatrijskih kreveta u Hrvatskoj u nekoliko razdoblja. Početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj je bilo oko 400 psihijatrijskih kreveta, a tridesetih godina u jednom danu je bolnički bilo moguće opskrbiti oko 2000 bolesnika (mnogi su bili smještavani na slamarice koje bi se noću prostirale po dnevnim boravcima i hodnicima, a danju sklanjale u skladišta – slamarice su npr. u bolnici «Vrapče» postojale još sredinom pedesetih godina 20. stoljeća!). Godine 1954., neposredno prije osnutka bolnica na Ugljanu i Rabu, u Hrvatskoj je bilo oko 2000 psihijatrijskih kreveta, a 1960. godine u psihijatrijskim bolnicama bilo je 3000 krevet te oko 1150 krevet u kliničkim i općim bolnicama – ukupno dakle oko 4150 kreveta. Porast broja psihijatrijskih kreveta bilježi se do 1990. godine kada on dostiže brojku od oko 5800 bolničkih postelja.

Zadnjih desetak godina broj psihijatrijskih kreveta u Hrvatskoj pada. To je s jedne strane u skladu s politikom orijentacije psihijatrijske službe ka psihijatriji u zajednici koja će, kada u praksi saživi, kompenzirati manji broj bolničkih kreveta, a s druge strane, objektivnom smanjenu potrebe za nekadašnjim brojem bolničkih postelja u koje su prije osamostaljenja Hrvatske, često, primani bolesnici iz drugih republika bivše Jugoslavije. Smanjenje broja psihijatrijskih kreveta posljedica je i zatvaranja triju bolnica u jesen 1991. godine. Godine 1993. sačinjena je mreža bolničkih kreveta u Hrvatskoj po kojoj je broj psihijatrijskih kreveta bio oko 4684 kreveta s planom njihovog daljnjeg smanjenja. Godine 2002. godine mreža psihijatrijskih kreveta u Hrvatskoj sastoji se od 3975 kreveta. Od tog broja samo njih 54 namijenjena su djeci i adolescentima (do 18 godina). Ovi kreveti podijeljeni su na tkz. «akutne» i «kronične» krevete – «akutnih» je 1107, a «kroničnih» 2868. S obzirom da je u Hrvatskoj oko 4.400.000 stanovnika proizlazi da je hrvatskim građanima na raspolaganju 0,9 psihijatrijskih kreveta na 1000 stanovnika, odnosno 0,25 «akutnih» i 0,65 «kroničnih» kreveta na 1000 stanovnika.). Ovome treba još dodati i 351 krevet namijenjen forenzično-psihijatrijskim pacijentima (u «Popovači» 200, u «Vrapču» 70, u «Rabu» 54 i u « Ugljanu» 27 kreveta).

Zaključna napomena

Ovaj pristup (kroz analizu razvoja bolničke psihijatrijske službe) «povijesti hrvatske psihijatrije» samo dijelom, i to posredno, može govoriti o drugim aspektima razvoja psihijatrije u Hrvatskoj. Osnivanje medicinskih fakulteta u Hrvatskoj (1917 godine u Zagrebu, 1957. u Rijeci, 1978. u Splitu i Osijeku) te osnivanje psihijatrijskih klinika dalo je zamaha razvoju psihijatrije kao struke i znanosti. Sedamdesetih i osamdesetih godina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu počinje postdiplomska nastava iz socijalne psihijatrije (Psihijatrijska klinika KBC Rebro), psihoterapije, dječje i adolescentne psihijatrije Klinika za psihološku medicinu KBC Rebro), forenzične psihijatrije (Psihijatrijska bolnica Vrapče) i biologijske psihijatrije (Psihijatrijska klinika KBC Rebro), a u današnjoj klinici za psihijatriju Stomatološkog fakulteta i Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice, u Zagrebu, postdiplomska nastava iz alkoholizma i drugih ovisnosti. Zakonom i pravilnicima o specijalizacijama i subspecijalizacijama u Hrvatskoj je 1994. godine uspostavljeno šest subspecijalizacija iz užih grana psihijarije i to iz: socijalne, biologijske i forenzične psihijatrije te iz psihoterapije, dječje i adolescentne psihijatrije i alkoholizma i drugih ovisnosti. Specijalistička i subspecijalistička edukacija iz psihijatrije te edukacija kroz postdiplomske studije, kao i intenzivna suradnja hrvatskih psihijatara s nizom svjetskih psihijatrijskih institucija, sve više i više približava hrvatsku psihijatriju razini psihijatrije u najrazvijenijim zemljama.

Sada je u Hrvatskoj na sceni traženje novih putova razvoja psihijatrije. Nastoje se prevladati posljedice određenog diskontinuiteta njezinog razvoja s težnjom da se područja s nedostatno razvijenom bolničkom i izvanbolničkom psihijatrijskom služnom približe onima u kojima je ona jako dobro razvijena. Ministarstvo zdravstva formiralo je nekoliko povjerenstava koja trebaju predložiti novu organizaciju psihijatrijske službe, programe edukacije na svim razinama te planove stručnog i znanstvenog rada u psihijatriji.

Literatura:

 1. Turčin, R.: Historijat Psihijatrijske bolnice Vrapče, u: Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879 – 1979, Zagreb 1979.
 2. Jukić, V.: Psihijatrijska bolnica Vrapče u Zagrebu – prošlost, sadašnjost, budućnost, Socijačna psihijatrija 22 (1994), str. 169 – 181.
 3. Peršić, N, Koporčić P. Psihijatrija i neurologija u službi zaštite zdravlja. Zagreb: Zajednica zdravstvenih ustanova NRH, 1962.
 4. Peršić, N., Prikaz monografije Jukić V, Matijaca B, ur., Psihijatrijska bolnica Vrapče – Zagreb (1879 – 1999), Socijalna Psihijatrija 27(1999), str. 173-174.
 5. Peršić, N., Prilog povijesti hrvatske psihijatrije za razdoblje nakon Drugog svjetskog do Domovinskog rata, Socijalna Psihijatrija 24 (1996), str. 59 – 68.
 6. Brajša, P., Ozimec, J., Baldauf, J., Deset godina rada vanbolničke terapijske zajednice shizofrenih bolesnika u Varaždinu, Socijalna Psihijatrija 7 (1979), str. 397-406.
 7. Jukić, V. i Katinić, K., Psihijatrija u zajednici na terenu općine Sesvete, sadašnje stanje i perspektive, u: Zbornik radova VII. kongresa psihijatara Jugoslavije, Budva, 1984., str. 255-259.
 8. Hotujac, Lj., Pavković, I. i Turek, S., Organizacija socijalne psihijatrije, Socijalna Psihijatrija 25 (1997), str. 117-122
 9. Jukić, V. i Jakovljević, M, The past and present of Croatian psychiatry, Psychiatria Danubina, 15 (2003) 1-2, str. 81-91.

Prof. dr. BRANKO LANG (1933.-1994.)

Od početka rada kao specijalist psihijatar je posvetio svoj rad problematici alkoholom uzrokovanih poremećaja, te je bio dugogodišnji suradnik prof. Hudolinu. Godine 1986. stekao naslov znanstvenog savjetnika i sveučilišnog profesora, te vodio nastavu na Stomatološkom, Pravnom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu. Osnivač i voditelj poslijediplomskog studija iz Alkoholizma iz drugih ovisnosti.

Od 1987. godine do svoje prerane smrti1994. godine, bio je predstojnik Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti današnje KB “Sestre Milosrdnice”. Svoj rad na području alkohologije se naročito sagledavao na širenju i jačanju Zagrebačke alkohološke škole, kao i radu KLA, te na posebnostima terapijske zajednice alkoholičara u sustavu liječenja. Napisao je preko 160 znanstvenih, stručnih radova, knjiga, popularnih publikacija s područja alkoholizma.

O Društvu

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva i neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a rad Društva je javan i određen odredbama Statuta Društva. Zastupaju ga predsjednik i dopredsjednik Društva. Društvo se može udruživati s drugim udrugama zbog boljeg ispunjavanja svojih ciljeva i djelatnosti.

ORGANIZACIJA

   Tijela Društva su: Skupština Društva, predsjednik i dva dopredsjednika, tajnik, Savjet Društva, blagajnik i etičko povjerenstvo.

TEMELJNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

   Osnovni ciljevi i djelatnosti Društva su:

   • Rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva usavršavanja
   • Aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu sto uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
   • Predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
   • Suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u RH i u inozemstvu
   • Kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije
   • Borba za osiguravanje adekvatnih uvjeta rada te primjene organizacije psihijatrijske skrbi u RH
   • Skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje razine svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima
   • Organizacija kongresa psihijatara Hrvatske svake 4 godine
   • Izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija
   • Stalno razvijanje i njegovanja načela liječničke etike kod svojih članova
   • U suradnji s Liječničkom komorom, nadziranje stručnog rada svojih članova i poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i zaštitu bolesnika

Prioriteti rada HPD u nadolazećem razdoblju:

  • Reorganizacija hrvatske psihijatrije kojoj bi glavni cilj trebao biti važan pomak od uglavnom bolnički orijentirane psihijatrijske skrbi prema psihijatrijskoj skrbi organiziranoj na komunalnoj razini
  • Kontinuirana edukacija psihijatara i liječnika opće medicine s posebnim težištem na poboljšanju znanja o poremećajima raspoloženja, shizofreniji i anksioznim poremećajima
  • Skidanje stigme s psihijatrijskog bolesnika i poboljšavanje njegove reintegracije u društvo

Povijest Društva

Izvor: Socijalna psihijatrija, Volumen 39, 2011. br 2.  (PDF 4,3 MB) 

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a rad Društva je javan i određen odredbama Statuta Društva. Zastupaju ga predsjednik i dopredsjednik Društva. Društvo se može udruživati s drugim udrugama zbog boljeg ispunjavanja svojih ciljeva i djelatnosti.

Društvo je utemeljeno 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu. U početku je društvo nosilo naziv Hrvatsko društvo psihijatara, koje je nedugo zatim preimenovano u Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Prvi predsjednik bio je prof. dr. sc. Vasko Muačević. Statut je usklađen sa Zakonom o Udrugama na Skupštini Društva na sjednici održanoj 12. prosinca 1997. godine. Izmjene i dopune Statuta usvojene su na Skupštini Društva održanoj 17. travnja 2009. Društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva (WPA) od lipnja 1993. Važeći Statut donešen je na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 15. travnja 2011. godine.

Članovi Društva mogu biti redoviti, izvanredni i počasni. Prema Statutu na čelu društva su: Skupština Društva, predsjednik,  izabrani predsjednik (engl. President elect) , tri dopredsjednika,  glavni tajnik, Upravni odbor, Savjet društva, Nadzorni odbor, Etičko povjerenstvo. Od utemeljenja do danas predsjednici Društva bili su: prof. dr. sc. Vasko Muačević (1992.-1994.), prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac (1994.-2010.), te aktualni prof. dr. sc. Vlado Jukić (2010.- ).

Pri Društvu je osnovana Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije Hrvatske na sjednici osnivačke skupštine Sekcije 15. prosinca 2005. godine. Na sjednici je izabran Odbor od 15 članova, predstavnika psihijatrijskih ustanova diljem Hrvatske. Sekcija je prvi put javnosti predstavljena na III. Hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji u travnju 2006. godine. Sekcija ima svoj Pravilnik koji je donešen na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine. Dopune Pravilnika su usvojene i izmjenjene na sjednicama Odbora održanih 17. prosinca 2008. i 22. svibnja 2009. Predsjednici Sekcije: dr. sc. Martina Rojnić Kuzman (2007.-2009.), dr. sc. Nikolina Jovanović (2009.-2011.), te aktualna dr. sc. Iva Rakoš (2011.-).

Službeno glasilo Hrvatskog psihijatrijskog društva je časopis Socijalna psihijatrija. Glasilo izdaje Klinika za psihijatriju Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, Rebro, u suradnji s Hrvatskom akademijom medicinskih znanosti.
Prvih godina postojanja Društvo se oglašavalo Biltenom kao glasilom Društva. Prvi broj glasila izišao je u siječnju 1993. godine, a zadnji u prosincu 1997. godine.

Društvo je tijekom svoje povijesti organiziralo ili sudjelovalo u organizaciji kongresa, stručnih sastanaka, tečajeva i skupova iz područja psihijatrije. Društvo je pokretač i osnivač Hrvatskih psihijatrijskih kongresa. Do sada ih je održano pet (Split, 1994.; Opatija, 1998.; Osijek, 2002.; Cavtat, 2006.; Šibenik, 2010.). Društvo održava od 2003. godine i jednom godišnje Hrvatske psihijatrijske dane, čiji je idejni začetnik prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac, tadašnji predsjednik Društva. Prvi hrvatski psihijatrijski dani održani su u Rovinju, a svi kasniji u Opatiji.

Društvo je ostvarilo ili ostvaruje niz projekata psihosocijalnepomoći stradalnicima Domovinskog rata, poput projekata Psihosocijalna pomoć izbjeglicama i prognanicima u kolektivnim centrima, Pomoć trudnicama i majkama s djecom do 1 godine starosti, koji imaju specifične probleme u izbjegličkoj ili prognaničkoj situaciji itd. Društvo je osobito bilo uključeno u rješavanje posttraumatskih stresnih poremećaja. Na tu temu, međuostalim, Društvo je bilo jedno od suorganizatora Stručnog sastanka hrvatskih psihijatara održanog u Osijeku u listopadu 1996. godine na temu „Posttraumatski stresni poremećaji“.


Logo Društva u izdanjima glasila Bilten

 

 

 

 

 

Službeni i aktualni logo Društva:


Osnovni ciljevi i djelatnost Društva su:

 1. rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojeg članstva kroz organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara i predavanja, te tečajeva usavršavanja
 2. aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
 3. predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora kroz zborska stručna psihijatrijska društva
 4. suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na područjima od zajedničkog interesa
 5. kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije;
 6. borba za osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada te primjerenu organizaciju psihijatrijske skrbi u Republici Hrvatskoj
 7. skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje nivoa svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima;
 8. organiziranje kongresa psihijatara Hrvatske svake četiri godine;
 9. izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija, u skladu s postojećim propisima
 10. njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova
 11. nadzor nad stručnim radom svojih članova u suradnji s liječničkom komorom.
 12. poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i za zaštitu bolesnika