5. HRVATSKI PSIHIJATRIJSKI KONGRES


Informacije


Šibenik, 29. rujna – 3. listopada 2010.

Poštovane kolegice i kolege,

Pred nama je najveći i najvažniji psihijatrijski događaj u ovoj godini – „Peti hrvatski psihijatrijski kongres“ što će se održati u Šibeniku , 29. rujna – 3. listopada 2010. To je prilika da u svojim radovima pokažemo na čemu smo radili tijekom protekle 4 godine, kakvi su nam bili rezultati, kakva smo znanja i iskustva sakupili što bismo ih željeli podijeliti sa svojim kolegicama i kolegama.

No bez obzira na to da li će vam se voditelji teme javiti ili ne, ostaje vam puna sloboda da se sami javite, napišete sažetak i pošaljete jednom od nositelja tema. U kojem ćete obliku izložiti svoj rad, usmenom prikazu (oko 15 min.), ili u obliku postera izrazite vašu želju a stručni će vam odbor nastojati uvažiti vaš izbor. Ako se vaša tema ne uklapa ni u jednu ponuđenu, pošaljite vaš rad izravno kongresnom odboru na Klinici za psihijatriju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12.

Da bi Kongres uspio trebamo se svi angažirati, a na vas kao rukovoditelje psihijatrijskih ustanova najviše računamo.

Srdačan pozdrav svima i počnimo ubrzano s radom jer kongresni odbor mora imati sve radove do polovice lipnja.

Predsjednik stručnog odbora Predsjednik organizacijskog odbora

Prof.dr.sc.Miro Jakovljević Prof.dr.sc. Ljubomir Hotujac


Odbori


Odbori …

Organizacija


Organizacija …

ProgramSažetci


Sažetci …

Fotografije


Fotografije