Rp. / Non-abstinere?

Z. Zoričić1, A. Bagarić2, I. Rojnić Palavra3, M. Tomičević4, M. Rojnić Kuzman5, I. Kekin5

Načelo „potpune“ apstinencije u ovisnika o alkoholu stručno je prihvaćeno kao temeljni terapijski princip koji se donedavno nije dovodio u pitanje. Pojavom novih farmakoloških supstanci čiji je učinak redukcija konzumirane količine alkohola započet je dijalog o mogućnostima primjene harm-reduction modela u liječenju ovisnosti o alkoholu.

Postavlja se pitanje jesu li svi alkoholičari kandidati za postizanje apstinencije, postoje li oni u kojih je kontraindicirano (brzo) postizanje apstinencije, i koji stav zauzeti u slučaju bolesnika koji izražava želju za redukcijom unosa alkohola u organizam umjesto potpune apstinencije.

Unutar već tradicionalne radionice Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije HPD-a na Hrvatskim psihijatrijskim danima, ove godine – za pedesetu godišnjicu osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara u Hrvatskoj – zabavnu i akademski stimulativnu debatu o navedenoj temi vodit će lideri hrvatske alkohologije, uz pomoć specijalizanata i „suca“ koji će na osnovu iznijetih argumenata donijeti „presudu“. Radionica je namijenjena svim stručnjacima, a prvenstveno specijalizantima psihijatrije, s ciljem razvijanja kritičkog promišljanja i razumijevanja ove, najbrojnije i k tome rastuće, skupine bolesnika.

 

1 KBC Sestre milosrdnice, Klinika za psihijatriju, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

2 Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za alkoholizam i druge ovisnosti, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

3 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za promicanje zdravlja, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb

4 Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Odjel za duševne bolesti, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod

5 KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb