Simpozij: Dan mladih znanstvenika u psihijatriji

Dana 24.9.2015. u sklopu VII. hrvatskog kongresa o psihofarmakoterapiji Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije organizirala je simpozij Dan mladih znanstvenika u psihijatriji.

Simpozij koji je 1.put održan 2013.godine zamišljen je kao skup na kojem mladi istraživači i studenti postdiplomskih studija predstavljaju svoja istraživanja i znanstvene ambicije. Nakon izlaganja auditorij je pozvan da prodiskutira predstavljeno.

Ovom prilikom predstavila su se 4 istraživača: Andrea Ražić s temom Povezanost psiholoških faktora s ishodom izvantjelesne oplodnje u primarno neplodnih žena, Irena Rojnić Palavra s temom Suicidalnost i heteroagresivnost ovisnika o alkoholu i ovisnika o opijatima s obzirom na komrbidnu ovisnost o internetu, Dina Bošnjak s temom Povezanost neurokognitivnih simptoma s varijantama gena MTHFR I ZNF804A: prospektivno praćenje pacijenata s prvom psihotičnom epizodom te Duško Rudan s temom Razlike u psihološkim profilima bolesnika s postavljenom dijagnozom poremećaja ličnosti sa iIi bez suicidalnog ponašanja.

Uz sudjelovanje njihovih mentora i prof.Nomana Sartoriusa koji nas je počastio svojim prisutstvom razvila se žustra diskusija, korisna za same doktorande no također i mlade specijalizante u auditoriju od kojih su mnogi na samim počecima svojih znanstvenih karijera.