Simpozij “POSTOJI LI EPIDEMIJA PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE I ADOLESCENATA TIJEKOM PANDEMIJE COVID INFEKCIJE?”

Održati će se u četvrtak 16. prosinca 2021. od 13,00 do 18,15  sati, putem virtualane zoom aplikacije.

Uz ovaj simpozij će na početku biti predstavljen sveučilišni udžbenik “Dječja i adolescentna psihijatrija“, glavnog urednika Ivana Begovca i suradnika, u obliku pdf-a, koji je izišao u travnju ove godine, u obliku otvorenog pristupa (open access), te ga možete slobodno preuzeti!

Dostupan je na linku: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:105:694914

PROGRAM

PRIJAVNICA