Stručna tribina: “Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija”

U četvrtak 28.2.2013.u 13 h u KBC Sestre milosrdnice, u Multimedijskoj dvorani održat će se stručna tribina na temu „Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija“.

Predavači su psihijatri doc.dr.sc.Darko Marčinko (KBC Zagreb) i dr.Hrvoje Handl (PB Jankomir) i psiholozi prof.dr.Pokrajac-Bulian i prof.Maja Crnković.

Organizator je Centar za poremećaje hranjenja BEA, a sudjelovanje na Tribini boduje Hrvatska psihološka komora kao stručnu edukaciju.

Sudjelovanje na tribini je besplatno.

Prijave se primaju do 26.2.2013.elektronskom poštom na info@centarbea.hr
Dodatne obavijesti kod tajnice stručne tribine Antonele Meštrović na antonela.mestrovic@centarbea.hr