Arhiva oznaka: Novosti (Mladi)

Apel za odgovornim medijskim izvještavanjem na području psihijatrije (mentalnog zdravlja)

Poštovani,

uz zahvalu i podršku svim novinarima koji stručno i odgovorno obavljaju svoj posao, pa tako i na području izvještavanja događaja u koje su uključene osobe koje boluju od mentalnih poremećaja, nažalost, vrlo često i „ozbiljnije“ kuće posegnu za dramatičnim kontekstom u kojemu se duševne bolesnike naziva „manijacima“, „luđacima“, „osobama koje siju strah“, proglašava ih se „opasnima“, poziva se građane da zovu policiju, da ih se što prije uhiti ili zatvori na neko sigurno mjesto… pritom se ne libeći niti objave punog imena i prezimena pa i fotografije oboljele osobe.

Osim što je ovakvo izvještavanje u suprotnosti s općeprihvaćenim i temeljnim etičkim načelima, ono osobe koje boluju od mentalnih poremećaja diskriminira i stavlja u nepovoljnu poziciju samo zato što su, ne svojom krivnjom, bolesne. Navedeno je i u suprotnosti sa temeljnim pravnim dokumentima poput Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja zabranjuje diskriminaciju i Ustava Republike Hrvatske koji jamči jednakost.

Ovakvim senzacionalističkim načinom izvještavanja koji duševne bolesnike prikazuje u negativnom kontekstu radi se neizmjerna šteta samim bolesnicima i njihovim obiteljima kojima je teško i bez trajnog medijskog pečata. Nadalje, i psihijatrijska struka se tabuizira, mistificira, dehumanizira i deprofesionalizira. Time se osobe kojima je potrebna pomoć odbija od pravovremenog traženja pomoći, a društvu općenito se pružaju razlozi za strah i neprihvaćanje duševnih bolesnika koji su suštinski neosnovani. Naročito je opasno neadekvatno izvještavanje o suicidima koje osobe pod rizikom i sugestibilne osobe može ponukati da učine isto (tzv. „copycat“ samoubojstva).

Evo nekoliko zanimljivih znanstvenih činjenica (izvor: Mental Health Reporting, University of Washington):

 • većina osoba oboljelih od mentalnih poremećaja nije nasilna
 • udio nasilničkog ponašanja koje počine osobe oboljele od mentalnih poremećaja u cjelokupnom nasilju vrlo je mali, no prema vjerovanju opće populacije vrlo je velik
 • većina „nasilnika“ ne boluje od mentalnog poremećaja
 • apsolutni rizik za nasilničko ponašanje osoba oboljelih od mentalnih poremećaja je mali
 • duševni bolesnici su znatno češće žrtve nego počinitelji nasilja
 • društvo je sklono pogrešno vjerovati da su osobe oboljele od mentalnih poremećaja nasilne i opasne
 • pogrešna vjerovanja da su osobe oboljele od mentalnih poremećaja nasilne i opasne dodatno doprinose njihovoj stigmi i diskriminaciji
 • učinci stigme i diskriminacije su duboki, uključuju probleme u socijalizaciji, školovanju i zapošljavanju te vode u gubitak samopouzdanja, nade i izolaciju
 • mediji imaju ključnu ulogu u krivom povezivanju duševne bolesti i nasilja

Istraživanje The Picture of Mental Health/Illness in the Printed Media in Three Central European Countries (Nawková L i suradnici) provedeno 2007. godine pokazalo je kako je u Hrvatskoj 73 % članaka na području mentalnog zdravlja/bolesti bilo napisano u senzacionalističkoj formi, a 48 % ih je imalo senzacionalistički sadržaj. Članak Development of the PICMIN (picture of mental illness in newspapers): instrument to assess mental illness stigma in print media (Rukavina TV i suradnici) iz 2012. godine opisuje kako je 38.7 % navedenih članaka u Hrvatskoj uključivalo puno ime i prezime osoba oboljelih od mentalnih poremećaja.

Zato Vas pozivamo da se prilikom narednog izvještavanja ovoga tipa zapitate biste li ime, prezime i pridjev „manijak“ dodali uz fotografiju vašeg djeteta, supružnika, roditelja ili prijatelja da kojim slučajem boluje od psihičke bolesti zbog koje je bio sudionikom nekog događaja. Kritičko preispitivanje rada sustava je dobrodošlo, ali stigmatiziranje pojedinca i struke ne čini dobro nikome, čak i kada je plod najbolje namjere, neznanja ili nehaja. Svjetska zdravstvena organizacija napominje kako su psihičke bolesti izrazito rasprostranjene i česte (procjenjuje se da će svaka četvrta osoba patiti od nekog mentalnog/neurološkog poremećaja u nekom periodu života) te kako njihova učestalost trajno raste (depresija bi tako do 2030. godine po indikatoru opterećenja bolešću mogla sa trećeg skočiti na prvo mjesto).

Prema našim saznanjima, u pripremi je izrada smjernica za odgovorno medijsko izvještavanje na području psihijatrije (mentalnog zdravlja), što će biti od velike pomoći i novinarima i psihijatrima, a naročito pacijentima.
Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

 

Srdačan pozdrav,
Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije Hrvatske Hrvatskog psihijatrijskog društva

CET program, EFPT bilten

Europska federacija specijalizanata psihijatrije (EFPT), koje je i Hrvatska član, nedavno je pokrenula novi projekt skraćenog naziva CET (Connecting European Trainees) čiji je cilj približiti specijalizante Europe jedne drugima te učiniti komunikaciju među njima jednostavnijom i bržom.

Više o tome saznajte klikom OVDJE ili se obratite na e-mail adresu psychiatry.croatia@gmail.com

Također, pozivamo Vas da redovito pratite novosti EFPT organizacije putem ove web stranice i biltena

Obavijest iz EFPT svijeta

Zahvaljujući audiovizualnom radu stvorenom tijekom povijesti EFPT-a, napravljen je EFPT YouTube kanal.

Na kanalu ćete naći videozapise koji promiču EFPT i prethodne forume, AFFEP-RPIP videozapise za promicanje pozitivne slike o psihijatriji kroz hvatanje u koštac sa uobičajenim psihijatrijskim klišejima, kao i neke od e-postera predstavljenih tijekom foruma u Portu.

Bili bismo jako sretni ako biste se pretplatili na naš kanal i ako bi ga mogli promovirati u svojim mrežama.

Željeli bismo otvoriti naš Youtube kanal i šire za promoviranje rada nacionalnih specijalizantskih asocijacija. Molimo kontaktirajte nas ako želite na našem kanalu promovirati video o ili napravljen od strane vaše nacionalne organizacije specijalizanata. Kanal je na engleskom jeziku, ali možemo pomoći kod podnaslova za vaš videozapis i promovirati ga.

EFPT Board

Simpozij: Dan mladih znanstvenika u psihijatriji

Dana 24.9.2015. u sklopu VII. hrvatskog kongresa o psihofarmakoterapiji Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije organizirala je simpozij Dan mladih znanstvenika u psihijatriji.

Simpozij koji je 1.put održan 2013.godine zamišljen je kao skup na kojem mladi istraživači i studenti postdiplomskih studija predstavljaju svoja istraživanja i znanstvene ambicije. Nakon izlaganja auditorij je pozvan da prodiskutira predstavljeno.

Ovom prilikom predstavila su se 4 istraživača: Andrea Ražić s temom Povezanost psiholoških faktora s ishodom izvantjelesne oplodnje u primarno neplodnih žena, Irena Rojnić Palavra s temom Suicidalnost i heteroagresivnost ovisnika o alkoholu i ovisnika o opijatima s obzirom na komrbidnu ovisnost o internetu, Dina Bošnjak s temom Povezanost neurokognitivnih simptoma s varijantama gena MTHFR I ZNF804A: prospektivno praćenje pacijenata s prvom psihotičnom epizodom te Duško Rudan s temom Razlike u psihološkim profilima bolesnika s postavljenom dijagnozom poremećaja ličnosti sa iIi bez suicidalnog ponašanja.

Uz sudjelovanje njihovih mentora i prof.Nomana Sartoriusa koji nas je počastio svojim prisutstvom razvila se žustra diskusija, korisna za same doktorande no također i mlade specijalizante u auditoriju od kojih su mnogi na samim počecima svojih znanstvenih karijera.

Tečaj profesora Normana Sartoriusa: Course on Leadership and Professional Development of Young Psychiatrists

Od 26.-28. rujna 2014. u Klinici za psihijatriju Vrapče (Zagreb, Bolnička cesta 32), održava se tečaj profesora Normana Sartoriusa, Course on Leadership and Professional Development of Young Psychiatrists.

Tečaj se održava pod pokroviteljstvom Association for the Improvement of Mental Health Programmes, EPA-e (European Psychiatric Association), Early Career Psychiatric Committee i Hrvatske sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije.

Tečaj vode profesor Norman Sartorius i profesor Sir David Goldberg te je namjenjen mladim psihijatrima i specijalizantima psihijatrije.

Projekt mPIVAS

Sekcija mladih psihijatara i specijalizanata psihijatara pri Hrvatskom psihijatrijskom društvu je partner u projektu mPIVAS (mPsychoeducational Intervention Versus Antipsychotic- Induced Side effects), financiranom od strane Agencije za mobilnost i programe Europske Unije 2013-2015. Cilj projekta je razviti učinkoviti psihoedukacijski tečaj na temu nuspojava antipsihotičnih lijekova za liječnike i bolesnike. Glavne inovaciju ukljčuju: 1) razvoj mobilne aplikacije (PsyLOG) za praćenje nuspojava u šest jezika; 2) web-casting glavnog tečaja i produkcija on-line modula; 3) „kaskadni“ nacionalni tečajevi u svim partnerskim zemljama.

Partneri u projektu
Klinički bolnički centar Zagreb, Hrvatska (voditelj)
Hrvatsko Psihijatrijsko Društvo, Hrvatska
European Psychiatric Association, Franuska
University of Zurich, Švicarska
Westphalian Wilhelms University Muenster, Njemačka
Charles University in Prague, Češka
University of Belgrade, Srbija
European Federation of Associations of Families of People with mental illness (EUFAMI), Belgija

Pogledajte našu facebook stranicu

Obavijesti
Tijekom Europskog psihijatrijskog kongresa, 1-3. Ožujak 2014. u Munchenu održane su prve internacionalne radionice:

 • Radionica 1: Strategies to prevent side effects from antipsychotic treatment (predavači: István Bitter, (Mađarska), Alex J. Mitchell (Belgija)
 • Radionica 2: eHealth in the prevention and treatment of psychotic disorders (predavači: Filip Spaniel (Češka), Davor Mucic, (Danska)

Pogledajte webcasts predavanja

 

Rp. / Non-abstinere?

Z. Zoričić1, A. Bagarić2, I. Rojnić Palavra3, M. Tomičević4, M. Rojnić Kuzman5, I. Kekin5

Načelo „potpune“ apstinencije u ovisnika o alkoholu stručno je prihvaćeno kao temeljni terapijski princip koji se donedavno nije dovodio u pitanje. Pojavom novih farmakoloških supstanci čiji je učinak redukcija konzumirane količine alkohola započet je dijalog o mogućnostima primjene harm-reduction modela u liječenju ovisnosti o alkoholu.

Postavlja se pitanje jesu li svi alkoholičari kandidati za postizanje apstinencije, postoje li oni u kojih je kontraindicirano (brzo) postizanje apstinencije, i koji stav zauzeti u slučaju bolesnika koji izražava želju za redukcijom unosa alkohola u organizam umjesto potpune apstinencije.

Unutar već tradicionalne radionice Sekcije mladih psihijatara i specijalizanata psihijatrije HPD-a na Hrvatskim psihijatrijskim danima, ove godine – za pedesetu godišnjicu osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara u Hrvatskoj – zabavnu i akademski stimulativnu debatu o navedenoj temi vodit će lideri hrvatske alkohologije, uz pomoć specijalizanata i „suca“ koji će na osnovu iznijetih argumenata donijeti „presudu“. Radionica je namijenjena svim stručnjacima, a prvenstveno specijalizantima psihijatrije, s ciljem razvijanja kritičkog promišljanja i razumijevanja ove, najbrojnije i k tome rastuće, skupine bolesnika.

 

1 KBC Sestre milosrdnice, Klinika za psihijatriju, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

2 Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za alkoholizam i druge ovisnosti, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb

3 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za promicanje zdravlja, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb

4 Opća bolnica Dr. Josip Benčević, Odjel za duševne bolesti, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod

5 KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

EPA 2014 MUNCHEN 1.- 4.3.2014. – izvješće

U sklopu projekta mPIVAS mHealth psychoeducational intervention versus antipsychotic-induced side effects kojeg je Hrvatska partner na čelu s voditeljicom dr.sc.Martinom Rojnić Kuzman na 22. Europskom kongresu psihijatrije ( Europian Congress of Psychiatry) sudjelovalo je 30 mladih psihijatara i specijaliznata psihijatrije iz Hrvatske.

Na put se krenulo 1.3.2014. u 7.30h autobusom, a u Munchen gdje se kongres odrzavao stigli smo oko 16.00 h popodne.
Istu smo večer prisustvovali svečanom otvaranju kongresa gdje je program Early Career Psychiatrist predstavila dr.Rojnić Kuzman.

Po završetku ceremonije uslijedio je domjenak te Early Career Psychiatrists Networking Evening- neformalna zabava više ili manje mladih sudionika kongresa.

Idući dan počele su sekcije programa za mlade psihijatre. Svaki dan održane su tri sekcije, mahom od strane vrsnih predavača.

Prvi dan obrađene su sljedeće teme:

Will mobility improve mental healthcare?
Strategies to prevent side efects from antipsychotic treatment
EECP Conversations with Professor Sir Robin Murray

Kao posebno impresivno predavanje istaknula bih ono profesora Sir Robin Murraya, koji je audijenciju osvojio koliko šarmom i zavidnim predavačkim vještinama, toliko i propitivanjem usvojenog koncepta psihičkih bolesti.

Ponedjeljak je započeo predavanjem profesora Dinesha Bhugre, King’s College iz Londona koji je trenutni predsjednik Svjetske psihijatrijske asocijacije. Profesor Burgha se izrazito orijentirao na sociološki, antropološki i kulturološki aspekt psihijatrije, također propitujući koncept mentalne bolesti kakav poznajemo.

U popodnevnim satima održane su još dvije sekcije:
From trainees to specialists: Challenges and opportunities in the transition
eHealth in the prevetion and treatment of psychotic disorders

Posljednjeg dana kongresa sudjelovali smo na sljedećim sekcijama:
Concepts behind DSM-5 and ICD-11
Coersive measures have a significant place in modern psychitry
Psychitherapy training should be a part of formal training for adult psychiatrists

Također je u ranojutarnjim satima održana radionica vezana uz projekt mPIVAS, u biti sastanak svih sudionika projekta mPIVAS, na kojoj je predstavljena PsyLOG aplikacija te su predstavljeni daljnji koraci u projektu.

U kasnim popodnevnim satima uputili smo se prema Zagrebu.

Vjerujem da je svim sudionicima cijelo iskusvo bilo izrazito edukativno, ali također i ugodno- nije bilo mnogo slobodnog vremena no ono što smo imali smo pametno iskoristili:).

Stručna tribina: “Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija”

U četvrtak 28.2.2013.u 13 h u KBC Sestre milosrdnice, u Multimedijskoj dvorani održat će se stručna tribina na temu „Psihoterapija u liječenju poremećaja hranjenja: psihodinamski pristup i kognitivno-bihevioralna terapija“.

Predavači su psihijatri doc.dr.sc.Darko Marčinko (KBC Zagreb) i dr.Hrvoje Handl (PB Jankomir) i psiholozi prof.dr.Pokrajac-Bulian i prof.Maja Crnković.

Organizator je Centar za poremećaje hranjenja BEA, a sudjelovanje na Tribini boduje Hrvatska psihološka komora kao stručnu edukaciju.

Sudjelovanje na tribini je besplatno.

Prijave se primaju do 26.2.2013.elektronskom poštom na info@centarbea.hr
Dodatne obavijesti kod tajnice stručne tribine Antonele Meštrović na antonela.mestrovic@centarbea.hr

Filmska tribina: “Pismo Ćaći”

Nastavljamo s filmskim tribinama u skladu s idejom o kojoj smo Vas informirali prilikom njezinog pokretanja.

Na slijedećoj tribini bit će prikazan film:  PISMO ĆAĆI

Pismo ćaći tematizira odnos oca i sina; junaci filma preispituju godinama taložene probleme u komunikaciji. Naime, sin Milivoj, star 44 godine (Milivoj Beader) se nikako ne rješava strahova da je vjerna kopija oca Jove starog 70 godina (Mate Gulin). Želja da se pokaže superiornijim, potakne sina da amaterskom kamerom snimi video-pismo u kojem pokušava kompromitirati oca i predočiti dokaze koji bi zorno pokazali kako je višestruko bolja osoba od oca…

Mjesto održavanja: velika dvorana Edukacijskog centra Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32

Vrijeme održavanja: utorak, 4. prosinca 2012. u 19,30 sati

Komentatori: Ivan Žaknić, filmski kritičar i Stanislav Matačić, dr. med., psihijatar, psihoterapeut, psihoanalitičar

U projekciji će sudjelovati: Vera Robić Škarica, producentica filma i Damir Čučić, režiser

Razmjene specijalizanata

U sklopu programa razmjene specijalizanata psihijatrije trenutno ugošćujemo dr. Andreeu Cristinu Cazacu, specijalizanticu iz Rumunjske, te dr. Afolabija Olowofelu, specijalizanta iz Irske. Pripremili su nam zanimljiva predavanja o zemljama odakle dolaze, stavljajući naglasak na tamošnji program specijalizacije iz psihijatrije, te njegove prednosti i mane.

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima koja će se održati u Edukacijskom centru u Klinici za psihijatriju “Vrapče”.

Dr. Afolabi Olowofela – 26.11.2012. g. u 13h
Dr. Andreea Cristina Cazacu – 3.12.2012. g. u 13h

Ukoliko ste zainteresirani za program razmjene specijalizanata, sve informacije možete dobiti na ovoj web stranici.

Poslijediplomski tečaj pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI”

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije pod nazivom “ANTIPSIHOTICI U KLINIČKOJ PRAKSI” održat će se 9. i 10.studenog u dvorani Čačković medicinskog fakulteta. Voditeljice tečaja su Prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš i Doc. dr. sc. Marina Šagud.

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molim pošaljite najkasnije do 05. studenoga 2012. na adresu: Medicinski fakultet, Mario Cvek, 10000 Zagreb, Šalata 3b ili na fax: 01/45-90-270, ili na e-mail: mcvek@mef.hr tel .01/45-66-966.

Za specijalizante postoji 30 mjesta oslobođenih kotizacije!

PROGRAM 

EFPT 2012

Ovogodišnji jubilarni 20. Forum Europske federacije specijalizanata psihijatrije (EFPT – European Federation of Psychiatric Trainees) održan je od 21. do 26. svibnja 2012. g. u talijanskom gradiću Sorrentu. Italija je bila zemlja domaćin budući da je jednogodišnji mandat predsjednika EFPT-a imao dr. Domenico Giacco, specijalizant psihijatrije iz Italije. Hrvatsku su, kao punopravnu članicu EFPT-a, predstavljale aktualna predsjednica Hrvatske sekcije mladih psihijatara dr. Iva Rakoš, te dr. Marina Fistonić.

Program cjelokupnog događanja bio je podijeljen na službeni dio Foruma te na znanstveni dio nazvan “New Directions in Psychiatry”. Uvodni dio sastojao se od podsjetnika kako je osnovan EFPT, kako je organiziran i strukturiran, što je postignuto unazad jedne godine te što se očekuje u sljedećoj godini. Važan dio službenog dijela Foruma čine izvještaji zemalja sudionica o promjenama u proteklih godinu dana preko kojih se možemo uvjeriti koliko su različito strukturirani programi specijalizacija u pojedinim zemljama. U Azerbajdžanu do ove godine specijalizacija iz psihijatrije nije niti postojala, već se psihijatrija prakticirala odmah nakon završetka fakulteta. U Bjelorusiji specijalizacija traje jednu godinu, a u tih dvanaest mjeseci nije nužno boraviti na psihijatrijskom odjelu. Potpuno suprotan primjer nalazimo u Velikoj Britaniji gdje postoji 6 različitih specijalizacija iz psihijatrije: odrasla, dječja i adolescentna, gerijatrijska, forenzička psihijatrija, psihijatrija za osobe s poteškoćama u učenju, te psihoterapija. U Irskoj, Izraelu i Poljskoj nedostaje specijalizanata iz psihijatrije. Kolege iz Srbije od ove su godine prilagodili program specijalizacije iz psihijatrije na način vrlo sličan našem – specijalizacija je produljena s 4 na 5 godina, te je uključena osnovna razina edukacije iz psihoterapije.

Kroz poster sekciju izneseni su izvještaji o psihijatriji u zajednici pojedine zemlje, gdje je bilo jasno vidljivo da nijedna zemlja nema dovoljno dobro razrađen sustav. Nagrada za poster izlaganje ove je godine dodijeljena Srbiji.

Radne grupe imaju posebno mjesto u EFPT-u budući da se posao započet na Forumu nastavlja kroz čitavu narednu godinu, kroz upitnike, istraživanja, kontaktiranje određenih organizacija, te državnih tijela. Iz godine u godinu na EFPT-u aktivne su radna grupa istraživanja, razmjene, psihoterapije, dječje i adolescentne psihijatrije te grupa s ciljem osnivanja sekcija specijalizanata psihijatrije u pojedinim zemljama. Od ove se godine aktivirala radna grupa o zdravlju specijalizanata psihijatrije / psihijatara, te radna grupa o transkulturalnom pristupu psihijatriji.

Znanstveni dio bio je dobro uklopljen u cjelokupni program, a između ostalih, imali smo privilegiju slušati predavanja velikih imena suvremene psihijatrije: prof. Normana Sartoriusa, prof. Dinesha Bhugru, prof. Patricea Boyera te prof. Philipa Gorwooda.

Dvadeseti EFPT Forum zatvoren je simboličnom predajom pečata u ruke novog predsjednika EFPT-a, dr. Floriana Riesea koji nas je inspirirano pozvao na sudjelovanje na sljedećem Forumu koji će se održati u Zürichu u lipnju 2013. g.