Arhiva oznaka: O Društvu

O Društvu

Hrvatsko psihijatrijsko društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva i neprofitabilna nevladina udruga u koju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a rad Društva je javan i određen odredbama Statuta Društva. Zastupaju ga predsjednik i dopredsjednik Društva. Društvo se može udruživati s drugim udrugama zbog boljeg ispunjavanja svojih ciljeva i djelatnosti.

ORGANIZACIJA

   Tijela Društva su: Skupština Društva, predsjednik i dva dopredsjednika, tajnik, Savjet Društva, blagajnik i etičko povjerenstvo.

TEMELJNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

   Osnovni ciljevi i djelatnosti Društva su:

   • Rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva usavršavanja
   • Aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu sto uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
   • Predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
   • Suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u RH i u inozemstvu
   • Kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije
   • Borba za osiguravanje adekvatnih uvjeta rada te primjene organizacije psihijatrijske skrbi u RH
   • Skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje razine svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima
   • Organizacija kongresa psihijatara Hrvatske svake 4 godine
   • Izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija
   • Stalno razvijanje i njegovanja načela liječničke etike kod svojih članova
   • U suradnji s Liječničkom komorom, nadziranje stručnog rada svojih članova i poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i zaštitu bolesnika

Prioriteti rada HPD u nadolazećem razdoblju:

  • Reorganizacija hrvatske psihijatrije kojoj bi glavni cilj trebao biti važan pomak od uglavnom bolnički orijentirane psihijatrijske skrbi prema psihijatrijskoj skrbi organiziranoj na komunalnoj razini
  • Kontinuirana edukacija psihijatara i liječnika opće medicine s posebnim težištem na poboljšanju znanja o poremećajima raspoloženja, shizofreniji i anksioznim poremećajima
  • Skidanje stigme s psihijatrijskog bolesnika i poboljšavanje njegove reintegracije u društvo