Arhiva oznaka: Poznati hrvatski psihijatri

Prof. dr. VLADIMIR HUDOLIN (1922.-1996.)

Utemeljitelj hrvatske alkohologije

Prof dr. Vladimir Hudolin, liječnik psihijatar od početka pedesetih godina prošlog stoljeća kad je završio specijalizaciju iz psihijatrije, do umirovljenja 1987. godine, djelovao je i razvijao psihijatrijsku i alkohološku službu u današnjoj KB ” Sestara milosrdnica” u Zagrebu. On na ovim prostorima već davne 1953. godine uvodi sustav “Open door policy in psychiatry”.

Također uvodi i zasniva institucionalni psihijatrijski rad na principima terapijske zajednice. Preventivni rad na području alkoholom uzrokovanih poteškoća započinje u Crvenom križu Hrvatske 1954. godine gdje je dugogodišnji predsjednik Komisije za alkoholizam .

Godine 1964. osniva Centar za proučavanje i suzbijanje alkoholizma, a 1965. godine u suradnji s Republičkim zavodom za zaštitu zdravlja osniva Republički registar liječenih alkoholičara. Začetnik je osnivanja Klubova liječenih alkoholičara, kao sastavni dio tretmana liječenja alkoholom uzrokovanih poremećaja na principima “Zagrebačke alkohološke škole”. Djelovanje KLA proširio je na Italiju, Španjolsku, Dansku Rumunjsku Brazil, Čile. Njegov neizmjerni rad na području širenja i popularizaciji alkohologije se očituje provođenjem nizom edukativnih tečaja i seminara s područja alkohologije za profesionalne i paraprofesionalne djelatnike na području alkoholizma.

Svoj sveučilišni rad je provodio kao predstojnik Katedre za neurologiju i psihijatriju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, na Interfakultetskom studiju socijalnog rada u Zagrebu, honorarni profesor na Višoj školi socijalnih radnika u Trstu, te kao gost predavač na Katedri za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Trstu. Suorganizator je Svjetske organizacije socijalne psihijatrije, i u više mandata i njen predsjednik. Razvio je na temelju ideja Community Psyhiatry i drugih sličnih koncepata u svijetu, sasvim originalni i vlastiti koncept programa zaštite i unapređivanja duševnog zdravlja u nas i uspio da se takvi programi razviju na raznim razinama od općinskih do državnih.

Napisao je više od 40-tak knjiga i oko 600 znanstvenih radova iz psihijatrije i alkohologije.

Prof. dr. BRANKO LANG (1933.-1994.)

Od početka rada kao specijalist psihijatar je posvetio svoj rad problematici alkoholom uzrokovanih poremećaja, te je bio dugogodišnji suradnik prof. Hudolinu. Godine 1986. stekao naslov znanstvenog savjetnika i sveučilišnog profesora, te vodio nastavu na Stomatološkom, Pravnom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu. Osnivač i voditelj poslijediplomskog studija iz Alkoholizma iz drugih ovisnosti.

Od 1987. godine do svoje prerane smrti1994. godine, bio je predstojnik Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti današnje KB “Sestre Milosrdnice”. Svoj rad na području alkohologije se naročito sagledavao na širenju i jačanju Zagrebačke alkohološke škole, kao i radu KLA, te na posebnostima terapijske zajednice alkoholičara u sustavu liječenja. Napisao je preko 160 znanstvenih, stručnih radova, knjiga, popularnih publikacija s područja alkoholizma.