TEČAJ “DEESKALACIJSKI POSTUPAK I PRIMJENA MJERA PRISILE PREMA OSOBI S TEŽIM DUŠEVNIM SMETNJAMA”

Tečaj će se održati u predavaonici Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka, dana 24. studenoga 2022. godine. Tečaj je namijenjen zdravstvenim djelatnicima s ciljem edukacije u primjeni deeskalacijskih tehnika i/ili mjera prisile prema osobama s težim duševnim smetnjama.

PROGRAM TEČAJA